Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM İSTANBUL “VİZYONER’19 – DİJİTAL GELECEK” GÖZLEM RAPORU

27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi’nin katkılarıyla MÜSİAD organizesinde ve özel şirketlerin destekleriyle gerçekleştirilen “Vizyoner 19 – Dijital Gelecek” temalı program dâhilinde kapsamlı bir etkinlik yapıldı. Yerli ve yabancı binlerce konuğun katıldığı programın ana başlıkları; sanal paralar, dönüşen finansal sistemler, akıllı şehirler, yapay zekâ şeklinde sıralanabilir. Ana konuşmacılar ve panellerin yer aldığı program gelecek ile ilgili genel tartışmaların, muhtemel sorun alanları ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasını sağlamıştır.

Gözlem Raporu:

Vizyoner 19 – Dijital Gelecek temalı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajları, ana konuşmacıların ve panel konuşmacılarının aktardıkları ana başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

  • Programda yakın ve uzak gelecek üzerinde durulmuş ve program çıktılarının dijital dönüşüm ve dijital kalkınmayla ilgili kuruluşlarla paylaşılacağı belirtilmiştir.
  • Programda değinilen en önemli konulardan birisi küreselleşmenin bir sonuç değil ara geçiş olduğudur. Küreselleşme kavramının yeni dünyada varılmak istenen nihai sonuç olmadığı ve Yeni Dünya Düzeninin daha kapsamlı bir tanım olduğu vurgulanmıştır.
  • Programda 2023 ve 2071 tarihlerine sık atıflar yapılması, vizyoner Türkiye yaklaşımının benimsendiğini göstermiştir. Toplantının 2071’in henüz olmayan ‘’Neverland[1] Çocukları’’ için düzenlendiği ifade edilmiştir.
  • Gelecekte devletlerin değil şehirlerin kendi aralarında yarışmaya başlayacakları açıklanmıştır.
  • Dijital gücün, askeri güç kapasitesini aşması teorileri üzerinde durulmuştur.
  • Kağıt paranın 20-30 yıl içerisinde misyonunu tamamlayacağı vurgulanmakla beraber PTT gibi kurumların kayıt dışı sanal paralarla ilgili yeni düzene hazırlık yaptığı açıklanmıştır.
  • Yapay Zekânın işsizliği artırmakla beraber hayatı kolaylaştıracağı üzerinde durulmuştur.
  • Blokzincir patentlerinin Çin ve ABD ağırlıklı alındığı belirtilmiştir.
  • Dijital dönüşümün önümüzdeki on yıl içerisinde 100 trilyon dolar değere ulaşacağı, Türkiye’nin bu sürecin dışında kalamayacağı açıklanmıştır. Bu anlamda dijitalleşme çalışmalarının yanı sıra, Türkiye’nin dijital fetih amacıyla ahlaki düzenin korunmasıyla ilgili çalışmaların içerisinde olması gerektiği vurgulanmıştır.

SONUÇ:

Etkili bir organizasyon olan Dijital Gelecek toplantısı Türkiye’nin dijital medeniyete kayıtsız olmadığını göstermiştir. Dijital dönüşüm ve dijital teknolojiler mümkün olduğunca sosyal bilimciler ve mühendislerin koordinesinde yürütülmekle beraber siyasi çekişmelerin ve söylemlerin konusu yapılmamalıdır. Türkiye’nin bir yandan blokzincir ve sanal para teknolojilerini takip etmesi olumludur ancak yeni dünya düzenin ana amacı başta finansal işlemler olmak üzere ekonomik sahaya devlet kontrolünü ve siyasi müdahaleyi sıfırlamaktır. Türkiye’nin bu duruma aykırı tezlerini uygulayabilmesi güç olabilecektir.

Ayrıca toplantıda geleceğin modeli olarak gösterilen “Şehir Devletleri” ile ilgili ipuçlarının verilmesi de Türkiye’nin süreci takip ettiğini göstermektedir. Bu konuda geleneksel Devlet mekanizmalarının refleks vermesi göz önüne alındığında sancılı süreçler yaşanacağı öngörülebilir.

Kâğıt paranın 20-30 yıl içerisinde tamamen ortadan kalkacağı iddiası genel fütürist tezlere göre oldukça uzun bir zaman dilimini ifade etmektedir. Çünkü fütürist politika ve ekonomi yaklaşımı, 2020’li yıllar bitmeden kâğıt paranın kalkacağı üzerinde durmaktadır.

Blokzincir patentlerinde de Türkiye’nin performans yükseltmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Vizyoner – 19 gibi programların genel ve lokal anlamda Türkiye’de artarak devam etmesi Dijital Medeniyet yolunda zihinlerin ve yapılması gerekenlerin, öte yandan da alınması gereken önlemlerin hazırlanmasını sağlayacaktır.

[1] Henüz olmayan, masal ülkesi anlamında kullanılır.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: