Twitter Facebook Linkedin Youtube
Anasayfa » SASAM DANIŞMANLIK

SASAM DANIŞMANLIK

HİZMETLERİMİZ

I. ARAŞTIRMALAR:

I-a) Siyasal Araştırmalar:

Siyasal araştırmalar seçim çalışmaları başlatılmadan önce yapılması ve ele alınması gereken en önemli ve temel faaliyetler arasında gelmektedir. Seçim sürecine başlamadan önce kamuoyu nezdinde nasıl değerlendirildiğinizi görmenizi sağlayan siyasal araştırmalar seçimin farklı boyutlarına doğru şekilde odaklanmanıza yardımcı olacaktır. En uygun seçim kampanyası ancak politik sürecin vazgeçilmez bir parçası haline gelen doğru ve derinlemesine araştırma sonrasında hazırlanabilecektir.

Bu çerçevede, belli başlı siyasal araştırma çeşitleri şunlardır:

 • Kamuoyu araştırmaları
 • Aday tespit araştırmaları
 • Siyasal kimlik araştırmaları
 • Yerel yönetim araştırmaları

I-b) Sosyal Araştırmalar:

Sosyal araştırmalar, toplumdaki olayların sistematik ve objektif bir şekilde analiz edilmesi ve kontrollü gözlemlerin kaydedilmesi olarak tanımlanabilir. Sosyal araştırmalar sorunlara cevap vermeye ya da çözmeye çalışır.

Sosyal Araştırma, nitel ve nicel gözlem yöntemlerini içeren sistematik bir eylem planı izleyerek gerçekleştirilir:

 • Niteliksel yöntemler, doğrudan iletişime, gözlem, metin analizine dayanır. Bu yöntemin sonuçları, tüm popülasyonu genellemekten ziyade daha doğru olmaya odaklanmıştır.
 • Nicel yöntemler, anket yoluyla toplanan verileri değerlendirmek için istatistiksel analiz tekniklerini kullanır.

I-c) Pazar Araştırmaları:

Pazar araştırması, bir şirketin hedef pazarını daha iyi anlamak için kullanılan her türlü tekniktir. Etkili araştırma, müşteri ihtiyaçlarını, itici güçleri, korkuları ve hayal kırıklıklarını tanımlar. İşletmeler bu bilgileri daha iyi ürünler tasarlamak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve kalite yönlendirmelerini çeken ve dönüşüm oranlarını artıran bir pazarlama mesajı oluşturmak için kullanırlar. Araştırma olmadan, kullanıcılarınızı anlamak imkansızdır. Elbette, kim oldukları ve neye ihtiyaçları olduğu hakkında genel bir fikriniz olabilir, ancak sadakatini kazanmak istiyorsanız derin kazmak zorundasınız.

Pazar araştırmalarında yaygın olarak kullanılan dört  araştırma tekniği vardır:

 1. Anket
 2. Mülakat
 3. Odak gruplar
 4. Gözlem

II. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:

II-a) Stratejik Planlama Danışmanlığı:

Kurumsal yöneticilerin ve kamu kurumlarının, gittikçe kısalan bir süre içinde sürekli artan bir değişim hızına uyum göstermeleri beklenmektedir. Küresel uzmanlığımız sayesinde, müşterilerimizin duyarlı çözümler benimsemelerine, sıkıştırılmış bir zaman diliminde değişime adapte olmalarına ve görevlerini daha iyi yerine getirmelerini sağlayacak dönüşüm stratejileri uygulamalarına yardımcı oluyoruz. Şirket liderlerinin ve devlet kurumlarının stratejik vizyonlarını geliştirmelerine, iş süreçlerini iyileştirmelerine, karmaşıklığı azaltmalarına ve uzun vadeli başarı için yeni yetenekler geliştirmelerine katkı sağlıyoruz.

II-b) Dış Ticaret Danışmanlığı:

SASAM Danışmanlık olarak, gümrük mevzuatı ve ithalat veya ihracat için talep edilen ülkelerde muhatap güvenilir şirketler bulma konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

II-c) Siyasal Danışmanlık:

Türkiye’de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan ulusal ve yerel düzeydeki seçimleri titizlikle takip eden SASAM, aşağıda sayılan seçim kampanyası hizmetlerini sunmaktadır.

SASAM Danışmanlık, adayların seçimi kazanma şanslarını mümkün olan en üst seviyeye çıkarma ve adaylara siyasette uzun vadeli bir kariyer sağlayacak siyasi markalaşmayı sağlamaya yönelik kurumsal hizmet vermektedir.

 • Kampanya planlanması, yönetimi ve değerlendirilmesi
 • İnternet kampanyalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
 • Siyasi markalaşma stratejileri oluşturma
 • Halkla İlişkiler ve reklam kampanyası yürütme
 • Kriz yönetimi
 • Slogan geliştirme
 • Yazılı, Görsel ve işitsel medya için doküman ve materyaller üretme
 • Siyasal etkinlik planlama ve uygulama
 • Sosyal sorumluluk projeleri planlama ve yürütme
 • Basın ile ilişkileri düzenleme ve yürütme
 • Miting, kampanya ziyaretleri ve açık oturumlara hazırlanma

II-d) Mevzuat (Hukuk) Danışmanlığı

SASAM Danışmanlık bünyesinde halen Türkiye’nin önde gelen kamu kurumlarında görev yapan ve Türk mevzuatına (hukukuna) ileri düzeyde vakıf olan bürokrat kökenli uzmanlar görev yapmaktadır. Başta;

 • Kamu İhale Mevzuatı,
 • Vergi Mevzuatı,
 • Gümrük Mevzuatı,
 • Göç Mevzuatı ve
 • STK Mevzuatı

olmak üzere pek çok alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

II-e) Yurtdışı Eğitim ve Staj:

Yurtdışında okumak hem heyecan verici hem de zor olabilir. Öğrenciler, çalışmalarına başlarken yeni çalışma ortamına, kültüre ve yaşamın diğer yönlerine uyum sağlamakta zorlanabilirler. Bu noktada devreye biz girmekteyiz.

Çeşitli üniversiteler, kolejler ve okullarla ortaklıkları ve anlaşmaları olan SASAM Danışmanlık, başta ABD ve İngiltere olmak üzere diğer ülkelerdeki en iyi öğrenim kurumları, sundukları programlar ve ücretleri olmak üzere aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir:

 • Yurtdışı eğitim hakkında genel bilgiler
 • Okullar, Kolejler, Enstitüler ve Üniversiteler profil bilgisi
 • Öğrenci vizesi tavsiye ve bilgileri
 • Vize başvuru süreci olan öğrencilere destek
 • Ayrılış öncesi oryantasyon bilgileri.

II-f) Yerel ve Uluslararası Fonlar İçin Proje Danışmanlığı:

Firmamız bir projenin yaşam döngüsü boyunca güvenilir ve yetkin proje yönetimi sağlar. Proje fikirlerinin ve proje kavramlarının belirlenmesinden projenin uygulanmasına ve tamamlanma sonrası değerlendirmeye kadar, deneyimli uzmanlarımız, bina ve altyapı inşaatı, kamu hizmetleri, ulaşım, enerji, mülk ve finans gibi çeşitli sektörlerde destek vermektedir.

Müşterilerimizin karşılaştığı başta bürokratik sorunlar olmak üzere hertürlü soruna kaliteli ve akıllı çözümler sunuyoruz. Açıkça tanımlanmış bir iş planı, bütçe ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve istenen sonuçlara ulaşmaya yardımcı olan eksiksiz bir teslimat seti oluşturuyoruz.

II-g) İngiltere ve ABD Çalışma Ziyaretleri

SASAM Danışmanlık, Türkiye’den veya diğer ülkelerden ABD’ye ve İngiltere’ye sektörel ziyaretler yapmak, fuarlara katılmak veya belirli kurum veya kişilerle iletişime geçmek isteyen müşterilerimiz için özel talebe göre organizasyonlar düzenlemektedir. Bu kapsamda sektörel bazda paket programların yanında, ABD ve İngiltere’de özel olarak talep edilen kurum veya kişilerle irtibat kurma, vize için davetiye gönderme, ulaşım, konaklama, tercüme ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.

III. EĞİTİM:

III-a) Kurum İçi Eğitimler:

Kurum içi eğitimler, işverenlere ve çalışanlara büyük avantajlar sağlar. Eğitim faaliyeti daha doğal gerçekleşir ve çalışanlar arasındaki eşgüdüm ve uyumluluk daha hızlı ortaya çıkar. Bir çalışanın becerilerini geliştiren ve bir sonraki terfi için hazır olma durumunu ya da iç transferlere uygunluğunu sağlayan kurum içi eğitim, genel bir seminerden çok daha üstündür.

Bu çerçevede başta;

 • Kamu İhale Mevzuatı
 • Vergi Mevzuatı
 • Gümrük Mevzuatı
 • Stratejik Planlama ve
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu

olmak üzere, birçok alanda kurum içi eğitimler düzenlemektedir.

III-b) Girişimcilik Eğitimi:

Birçok insan nasıl girişimci olunacağını merak eder. Girişimcilik konusunda sunduğumuz eğitimi almak, sizi yolunuza götürecek beceri ve ilham sağlayabilir. Girişimci bir zihniyet oluşturmak, iş fırsatları hakkındaki düşüncelerinizi geliştirebilir. Girişimcilik eğitimi, başarı şansınızı artırmanıza yardımcı olmak için temel kavramlar ve analitik araçlar hakkında bilgilenmenizi sağlar. Size ilham verecek başarılı girişimcilerden vaka çalışmaları sayesinde,  büyük şirketlerden kar amacı gütmeyen kurumlara kadar girişimciliğin nasıl ortaya konduğunu görmenize yardımcı olur.

III-c) Kişisel Gelişim Eğitimi:

Bu kapsamlı eğitim, hem işte hem de evde performansınızı hızla artırmanıza olanak sağlayacak bir dizi yöntem göstererek size yardımcı olacaktır. Temel beceri setlerinde yeteneklerinizi geliştirecek benzersiz yöntemler öğreneceksiniz:

 • Hedef belirleme,
 • Açık iletişim,
 • Çatışma yönetimi,
 • Zaman yönetimi,
 • Önceliklendirme,
 • Karar verme,
 • Özgüven,
 • Öz disiplin ve olumlu zihinsel tutum.

Bu kişisel gelişim eğitimi, ağırlıklı olarak iş performansınızı iyileştirmek için yazılmıştır, ancak kişisel gelişim ilkeleri evrenseldir, bu yüzden bu eğitim size özel yaşamınızda daha fazla güven verecektir.