Twitter Facebook Linkedin Youtube
Anasayfa » KADROMUZ

KADROMUZ

Süleyman ERDEM: Balıkesir doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2001 yılında lisans, Harvard Üniversitesi Kamu Politikaları Bölümünden 2009 yılında yüksek lisans derecesi almıştır. 2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde memur olarak kamuda göreve başlayan Erdem, 2003-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görev yapmış, 2004 yılından itibaren de Başbakanlıkta Uzman Yardımcısı, Uzman ve Tanıtma Fonu Genel Sekreteri görevlerinde bulunmuştur. 2009-2011 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK)’da Geçici Uzman sıfatıyla YÖK ve ÖSYM’deki denetimlerde görev almıştır.

2012 Aralık ayında kurulan Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM)’ın kurulduğu tarihten 08/10/2019 tarihine kadar başkanlığını yürütmüş, bu tarihten SASAM Başkanlığını tekrar devraldığı 17/01/2024 tarihine kadar SASAM Uluslararası Güvenlik Masası Direktörü olarak görev yapmıştır. Akademik çalışmalarını “radikalleşme ve terör” üzerine yürüten Erdem’in; “Cihatçılar; El Kaide ve IŞİD’e Katılanların Hikayesi” ve “Beyinlerimizi Değişsek Ne Olur?” isimli yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

Muhammed IŞIK: 1986 yılında Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve daha sonra Medya ve İletişim’den mezun oldu. Yazarlık hayatına “Siyaset ve Düşünce” isimli internet sitesinde köşe yazarı olarak başladı. Daha sonra Fikri Kadim, Mimoza Haber, nokta32, Akdeniz Haber ve Dik Gazete sitelerinde köşe yazıları yayımlandı. Gerçek Tarih dergisinin yayın koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Sivil toplum çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezinde, SASAM Genel Sekreteri olarak görevine devam etmektedir. SASAM’da yayınlanan yazılarının yanı sıra dış politika konularında röportajlar vermektedir. Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesidir.

Muhammed IŞIK, evli ve iki erkek çocuk babasıdır. “Gönülden Dimağa (2019)“, “Akıldan Kalbe Esintiler (2022)”, “Türk Tipi Başkanlık Sistemi (2022)” , “Bozuk Satıh (2022)” ve “Eyvah Cumhurbaşkanı Oldum” isimli 5 kitabı bulunmaktadır.

Mesut Emre KARAKÖSE: (Ankara) 1981 Kayseri doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden lisans, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anayasa Hukuku Anabilim dalından yüksek lisans derecesi almıştır. 6 ay süreyle İngiltere’de devlet teşkilatı, temel hak ve hürriyetler, sivil toplum kuruluşları hakkında araştırmalar yapmıştır. Anayasa Hukuku alanında yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Halen Hacettepe Üniversitesinde Kamu Hukuku Doktora çalışmasına devam etmektedir.

10 yıl Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalıştıktan sonra, Başbakan Yardımcılığında danışman olarak görevlendirildi. 18 Temmuz 2016’da Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünde terörle mücadele koordinasyonunda grup başkanı olarak görev aldı. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında oluşturulan Suriye Görev Gücü bünyesinde koordinatörlük yaptı.

2018 yılında Başbakanlık Teşkilatının kapatılması sonrasında TBMM bünyesinde yasama uzmanı olarak göreve başlamıştır. Çeşitli komisyon ve birimlerde danışman ve uzman olarak çalışmış olup, kamu görevine devam etmektedir.

Başbakanlık Uzmanları Derneği başkanlığı ve Kariyer Uzmanlar Platformu sözcülüğü yapmıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler almıştır. Genel Sekreter ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezinin, 8/10/2019 tarihinden 17/01/2024 tarihine kadar başkanlığını yapmıştır. İyi derecede İngilizce bilen Karaköse, evli ve üç çocuk babasıdır.

Cesurhan TAŞ: (Ankara) 1974 Anamur doğumludur. ODTÜ İ.İ.B.F, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. İngilizce, Arapça ve Rusça bilmektedir. Devlet yapısı, kamu yönetimi, mali yönetim, kalkınma ekonomisi, bölgesel kalkınma ve kamu hukuku alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Yörük ve Türkmen kültürü üzerine de araştırma ve inceleme çalışmaları yapmaktadır.

Mesut UYAR: 1986 Samsun Doğumlu, Evli. Lise , Ankara Mimar Sinan Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi. Lisans, Libya Ömer Muhtar Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Mühendisliği. Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü halen devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve Adli Bilişim Uzmanıdır. Özel Sektörde yurt içi ve yurt dışı deneyimleri bulunmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Yararı için kurulmuş kuruluşlar, Siyasi Kuruluşlar, Dernek, Vakıf, Spor Kulüpleri yöneticilikleri üst yönetimlerinde görevlerde bulunmuştur. Bildiği yabancı diller: İngilizce, Arapça.

Fatih TOPSAK: (Ankara) Bursa doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden lisans, Muhasebe ve Finansman anabilim dalından yüksek lisans derecesi almıştır. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Sosyal Politika alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma hayatı, işsizlik ve istihdam, iş hukuku, sosyal güvenlik gibi sosyal politika alanlarında çalışmalar yapmakta ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yrd.Doç.Dr. Ziya ABBAS: (Ankara) 1977 yılında Irak’ın Türkmen ilçelerinden Telafer’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Telafer’de okuduktan sonra Musul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı bölümde Yakınçağ ve Yeniçağ Tarihi Bilim Dalında yüksek lisansa başladı “Fatih Sultan Mehmet Devrinde Osmanlı Devleti 1451-1481 (Politik Çalışma)” adlı çalışma ve üstün başarıyla yüksek lisans derecesini aldı. Daha sonra Türkiye’ye gelen Abbas, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler Bölümünde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu çok önemli bir konu olan Şiilik çalışmaları üzerinde yoğunlaşarak “Irak’ta Şii Merciliğinin Siyasi Rolü” adlı bir çalışmaya imza atarak Doktora derecesini aldı. Halen Ortadoğu üzerinde çalışmalarına devam eden ABBAS’ın bu bağlamda hem Arapça hem de Türkçe çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Prof.Dr.Recep RECEBOV: (Türkmenistan) 1961 Türkmenistan doğumludur. İlk, orta, lise ve lisans eğitimlerini Türkmenistan’da tamamladı. Hem eğitim psikolojisi hem de Rus dili mütercim/tercümanlığı üzerinde lisans eğitimi gördü. Rusya’da Kazan Devlet Üniversitesinde patopsikoloji ve Türkiye’de Ankara Üniversitesi DTCF’de sosyal psikoloji üzerine doktora yaptı. Doçentlik ve profesörlük derecelerini Rusya’da kazandı. Halen Karabük Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir. Patopsikoloji ve sosyal psikoloji üzerine yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri üzerine analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. Türkçe, Rusça ve Türkmence bilmektedir.

Atilla ARABACI: (Kırgızistan) 1980 Bolu doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra Ankara’da özel dershanelerde öğretmenlik yapmıştır. 2002 yılından 2010 yılına kadar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Düzce Lisesi ve Düzce Anadolu Öğretmen Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği görevinde bulunmuştur. 2010 yılından bu yana Kırgızistan Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı Bişkek Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi’nde Türkçe öğretmenliği görevini sürdürmektedir. Türkoloji Bölümü yüksek lisans mezunu olup iyi derecede Kırgızca bilmektedir.

Mehmet TAŞ: (Kahramanmaraş) 1976 yılında Mersin ilinin Anamur ilçesinde doğdu. İlkokulu burada bulunan Akyaka ilkokulunda, ortaokulu Tekeli Kasabasında bulunan Akyaka Ortaokulunda, Liseyi Anamur Lisesinde okudu. 1994 yılında liseden mezun olup üniversite sınavını kazanarak Atatürk Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümüne girdi ve buradan 1998 yılında mezun oldu ve aynı yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak atandı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini de başarıyla bitirdi. Erzincan Eğitim Fakültesi Tarih bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen Milli Eğitim Bakanlığı emrinde Tarih öğretmeni olarak çalışmakta, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora çalışmasını sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir.

Ümit ALTAY: Mülki idare Amiri. 1977 Çanakkale doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunudur. Gazi Üniversitesi’nde Kentleşme ve Çevre Sorunları dalında yüksek lisansa devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda, 2010-2014 Stratejik Planı’nın hazırlanması, Kamuda Stratejik Yönetim ve Planlama üzerine çalışmıştır. İngiliz idare Sistemini incelemek üzere 1 yıl süreyle University of Reading’te çalışmalar yapmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Nadir ÇİMENOVA: (Ankara) Amasya Gümüşhacıköy doğumludur. Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Malatya İnönü Üniversitesi mezunudur. Halen Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda görev yapmaktadır.

Adnan DEMİREL: (Ankara) 1966 yılında Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Reklam ve Tanıtım hizmetleri üzerine çalışan bir firmanın sahibi ve yöneticisidir. Farklı sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Uluslararası Yerel Kültür Sanat Federasyonu Genel Başkanlığı ile Avrasya Eğitim ve Stratejik Araştırmalar Derneği (ASAD) Genel Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Bir yerel gazetede müstear isimle köşe yazıları yazan Demirel, Bürokrat Dergisi yayın kurulu üyesidir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Şahin KESKİN: (Niğde) Niğde doğumludur. Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (2013) mezunudur. Yüksek lisans eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda Avrupa Birliği programında  “Ukrayna’daki Kriz ve AB-Rusya İlişkileri” başlıklı tez ile tamamladı (2015). Aktif katılım göstermiş olduğu birçok kongre, konferans ve sempozyumda tebliğler sunmuş; çeşitli akademik ve yerel gazetelerde yazıları yayınlanmıştır. İlgi alanları arasında; başta Avrupa Birliği olmak üzere, Ukrayna ve Rus Dış Politikası bulunmaktadır.

Reyhan RAHMAN: (Ankara) 1987 Debar (Makedonya) doğumludur. Ankara Üniversitesi D.T.C.F Tarih bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında “Makedonya’da Türk Azınlık ve Makedonya-Türkiye İlişkileri” tez çalışmasıyla bitirdi. Doktorası, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında, “Makedonya Sorunu: İsim, Kimlik ve Dış Politika” tez çalışmasıyla devam etmektedir. İyi derecede Makedonca, Sırpça, Osmanlıca, Boşnakça, Bulgarca, Hırvatça ve İngilizce bilmektedir. Daha önce ABD, İtalya, Almanya, Balkan ülkeleri ve Türkiye’de staj ve araştırmalar yapmıştır. 2016’dan ise İtalya, Almanya, Fransa ve Balkan ülkelerinde araştırmalarını devam ettirecektir.

Mehmet Cem ŞAHİN: (Ankara) 1979 yılında Mersin’de dünyaya geldi. İlk-orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Mersin Barosunda avukatlık stajını yaptı. Akabinde başladığı vatani görevini Hava Savunma Teğmen olarak tamamladı. Başbakanlık Uzmanı olarak, kanun tasarıları, uluslararası anlaşmalar ve ekonomik konularla ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. İngiltere’de University of Sheffield’de akademik yabancı dil eğitimi almıştır.

Uğur ÜLGEN: (Edirne) 1978 Adana doğumludur. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yüksek Lisans mezunudur. İngilizce, Urduca, Hintçe ve Osmanlıca bilmektedir. Kamu Diplomasisi, tanıtım ve enformasyon alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Ahmet İÇALAN: (Mersin)  1984 Gülnar doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi(Y.L) , Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü mezunudur. Şu anda Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Lisans programını bitirmek üzeridir. Proje Yazım-Yönetim ve Arge-İnovasyon Uzmanlıkları ile Yetişkin Eğitimi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Yaroslav SAMOYLOV: (Ankara) 1992 Ukrayna doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Şu anda Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler programında okumaktadır. Rusça ve Ukraynaca anadilleridir, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmektedir.

Murat EMEÇ: 1995 Bingöl doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinden mezundur. İyi derecede Kürtçe, Zazaca; orta derecede Farsça ve Azerice bilmektedir. Bir çok sivil toplum kuruluşlarında ve stratejik araştırmalarda gönüllü olarak çalışmıştır. Halk bilimi ve folklor üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Betül KARAKUŞ: (Erzurum) 1990 Erzurum doğumludur. Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2013 yılında mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında  seminer, konferans, panel türü bir birçok etkinliğin düzenleme komitesinde yer almış, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan projelere katılım göstermiştir. Yerel ve bölgesel gazeteler ve internet sitelerinde güncel konular üzerine köşe yazıları yazmış, haber editörlüğü yapmıştır. Şehirdeki vakıf ve derneklerle yakın irtibatta olup, TÜGVA Erzurum Şubesinin kurucu ekibinde yer almaktadır. 2014 yılından itibaren aktif olarak siyasetle ilgilenmekte ve siyasi görevine devam etmektedir. Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Jeopolitik ve Kimlik konularında araştırmalarını sürdürmektedir.  İngilizce bilmekte ve Rusça öğrenmektedir.

Ayşegül ARAS: (Bursa) 1987 yılında Ardahan’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ardahan’da tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2012 yılında mezun olmuştur. 2007-2008 Erasmus değişim programıyla İtalya, Milano’da bir yıl İtalyanca olarak üniversite öğrenimini sürdürmüştür. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans bölümünden iyi dereceyle mezun olmuştur. Yüksek lisans tez konusu; ‘Uluslaşma Sürecinde 1990 sonrası Putin Dış Politikasının Konstruktivist Yaklaşımıyla Analizi’dir. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca, temel seviyede Rusça bilmekte ve öğrenmeye devam etmektedir. Uluslararası ilişkiler alanında birçok uluslararası konferans ve çalıştayda yer almıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Hükmet Liderlik Okulu-Siyaset Okulu’na katılmıştır. SETAV’ın Yurtdışı Tükler ve Akraba Toplulukları’nın desteklediği Uluslararası Öğrenciler akademisinde 5 ay akademik çalışmalar yürütmüştür. Rusya Tarihi ve Rus Dış Politikası, Avrasya Jeopolitiği, Enerjinin Ekonomi Politiği ve uluslararası güvenlik sorunları alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Nevra GENÇ: (Ankara) Çorum 1983 doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başladıktan sonra 2010 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına (hâlihazırda Ekonomi Bakanlığı) geçiş yapmış ve halen İhracat Genel Müdürlüğünde Dış Ticaret Uzmanı olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)‘da AB Temel Eğitimi ve İletişim ve Müzakere Teknikleri Eğitimine katılmıştır. Uluslararası dış ticaret alanında birçok ülke ziyareti ve toplantılarda yer almış olup; dış ticaret politikaları, ihracat destekleri, Avrupa Birliği konuları yanında sağlıklı beslenme ve çocuk gelişimi, eğitimi ve istismarı konularına ilgisi vardır.

Engin ÇAM: (Ankara) 1975 Denizli doğumludur. İnönü Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde İşletme alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Mahmut TOPRAK: (KKTC) Ankara doğumludur. Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olup Lefke Avrupa Üniversitesinde formasyon eğitimi almıştır. 2009 yılından bu yana uydudan yayın yapan Kanal T’de “İnanç Dünyası” adlı programı hazırlahıp sunmaktadır. Star Gazetesi, Haberdar, Volkan ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. KKTC merkezli çok sayıda sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyesi veya üye olarak görev almaktadır. Ak Hizmet-Sen Genel Sekreteri olarak görev yapan TOPRAK’ın yayınlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Onur DİKMECİ: (İstanbul) 1987 İstanbul doğumludur. Haliç Üniversitesi İşletme Lisans bölümünden mezun olduktan sonra Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına devam etmiştir. Güvenlik, istihbarat, NATO gibi konularda çeşitli eğitim programlarına katılmış ve bu alanlarda “Beyaz Kitap” ve “Devlet Aklı” adlarıyla 2 adet kitap yayımlamıştır. Türkiye’nin ilk özel istihbarat platformu Türkiye Algı Merkezi’nin (turkiyealgimerkezi.org) kurucusu ve direktörüdür. Bireysel ve kurumsal danışmanlık görevini sürdürmektedir. 

Mustafa ÜNSAL: (Fransa) 1990 Manisa doğumludur. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans, İspanya King Juan Carlos Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Analizi Bölümünden de yüksek lisans derecesi almıştır. Enerji Diplomasisi, İspanya ve Latin Amerika çalışmaları, Avrupa Birliği dış politikası konularında çalışmalar yapmaktadır. İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.

Umut Berhan ŞEN: (Ankara) 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Okumayı çok küçük yaşlarda (okul öncesi) öğrendiğinden beri tarihe olan ilgisi hiç bitmedi. Lise yılarına geldiğinde, çeşitli internet site ve gazetelerinde yazmaya başlamıştır. Yayınlanmış bir adet tarih araştırma kitabı ve bir adet polisiye-casusluk türünde romanı bulunmaktadır. Günümüzde ise düzenli olarak ulusal basında yazmaya devam etmektedir. Bu yayın organları ve gazetelerin başlıcaları;

ATAYURT Tarih Dergisi (devam), STAR Gazetesi AÇIK GÖRÜŞ EKİ (devam-halen AKŞAM Gazetesi yayın organı olarak devam etmektedir.), YURT Gazetesi (devam), -KARAR Gazetesi, CUMHURİYET Gazetesi (devam), HİSTODİA Tarih Dergisi (devam), MİSAK (Milli Stratejik Aaraştırmalar Kurulu-devam)

Yayınlanmış kitapları: SAHİPKIRAN EMİR TİMUR (Araştırma-ATAYURT Yayınevi-2019 Nisan), FIRÇA TEMASI (Polisiye-casusluk seri roman-ATAYURT Yayınevi-2019 Kasım)

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Sosyoloji Eğitimi alan yazar, Gazi Üniversitesi Sanat tarihi bölümünü de bitirmiştir. Ayrıca İstanbul İşletme Enstitüsü’nde Finansal Yönetim eğitimi ve sertifikası almıştır. Orta Asya Türk Tarihi, Osmanlı Silah Sanatı ve Teşkilat’ı Mahsusa konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivinde Türk İstihbarat Tarihi, ATATÜRK’ün Yaşamı, Teşkilat’ı Mahsusa ve 1. Dünya Savaşı konusunda araştırma, inceleme ve tetkiklerde bulunmuştur. Ayrıca çeşitli araştırma merkezlerinde ‘work shop’ ve yuvarlak masa çalışmalarına da katılmaktadır. Devlet Tiyatroları için yazdığı ve henüz yayınlanmamış ‘ENVER’ adlı bir tiyatro eseri de bulunmaktadır. Bununla birlikte, tiyatro eserleri konusunda eleştiri yazıları da kaleme almaktadır. Yazar, Ahmed Yesevi Vakfı üyesi ve genel sekreteridir. Ayrıca Azerbaycan Kültür Derneği üyesi ve Türk Anıtlar Derneği yedek yönetim kurulu üyesidir.

Ramazan ÇELİK: (Ankara) 1986 Ordu doğumludur. İlköğretimi bitirdikten sonra Samsun’da hafızlık eğitimini, 2013 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisansını, aynı üniversitede Dini Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde tezsiz yüksek lisansını bitirdi. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladı. Yine aynı üniversitede Adalet bölümüne devam etmektedir. Pedagojik Formasyon, Web Tasarım, İngilizce, Arapça, Diksiyon, Hafıza Teknikleri, Hızlı Okuma, Konsantrasyon eğitimi gibi kurslara katıldı. Bazı haber sitelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2015 yılında umreye, 2017 yılında hacca görevli olarak gitti. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir. 2011 Yılında din görevlisi olarak Elazığ da başladığı görevine Ankara Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı olarak devam etmektedir. Eğitim kurum ve kuruluşlarında kişisel ve manevi gelişim konuları ekseninde seminer ve konferanslar vermeye devam etmektedir. Yayımlanmış Eserleri: Fani Aşktan Baki Aşka / Haziran 2008,  Ayet ve Hadislerle Kişisel Gelişim Rehberi / Mart 2017, Sağlıklı Aile Sağlıklı İletişim / Şubat 2018

Umur Tugay YÜCEL: (Ankara) Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Sosyoloji ve İşletme eğitimi almıştır. İngilizce ve Türkçe yayınlanan Diplomatik Gözlem Dergisinde uzun zamandır  yazmaktadır. Derin Ekonomi, Avrasya Dünyası, Yörünge, Star Gazetesi Açık Görüş Eki gibi ulusal dergi ve gazetelerde yazıları yayınlanmıştır. Diriliş Postası Gazetesine röportajlar vermiştir.  AVİM, KAFKASSAM, Diplomatik Strateji, Akademik Araştırma Enstitüsü, Uluslararası Politika Akademisi, Rusya Araştırmaları Enstitüsü gibi önemli düşünce merkezlerine yazıları ile katkı sağlamıştır. Çalışma alanları Küresel Siyaset ve Türk Dış Politikası üzerinedir.

Eren Talha ALTUN: İstanbul doğumludur. İnönü Üniversitesi Gazetecilik Bölümüne Devam Etmektedir. İlgi alanı siber istihbarat ve bilgi güvenliği olduğundan 2016 – 2019 yılları arasında aktif olarak siber güvenlik gruplarında gönüllü proje ve çalışmalarda bulunmuştur. Teknik ve Akademik olarak Elektronik Harp , Sinyal İstihbaratı üzerine de stratejik araştırma ve inceleme çalışmaları yapmaktadır. Halen çeşitli haber sitelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır ve elektronik istihbarat alanında da akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Gökçe HUBAR: İlkokulu Yalova Atatürk İlköğretim Okulu, lise eğitimini Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesinde tamamladı. İki sene Fransızca hazırlık dönemi akabinde Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu. Lisansının üçüncü sınıfını Erasmus bursu ile Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, Siyaset Bilimi bölümünde okudu ve burada Çağdaş Rusya’nın Jeopolitiği, Latin Amerika ve Karayipler, Türkiye ve Orta Asya, Güneydoğu Asya Jeopolitiği, Laiklik ve İbadet Hakkı, Uluslararası Örgütler gibi dersler alarak, Certificat d’Etudes Politiques almaya hak kazandı. Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Yurtdışı Faaliyetleri bölümünde yüksek lisans yaptı. Halen Milli Savunma Üniversitesi’nde doktora öğrencisidir. Çalışma alanları terörizm ve istihbarat çalışmaları, dış politika analizi ve jeopolitiktir.

Gökşen Anıl ULUKUŞ: 1997 yılında Ankara/Altındağ’da doğdu. 2017 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans eğitimine başladı. Terörle mücadele ve güvenlik alanında araştırmalar yapmaktadır. İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Burulkan ABDİBAİTOVA: (Kırgızistan) 1979 Oş doğumludur. Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi Diplomasi ve Uluslararası Hukuk Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bölümünden doktora derecesini almıştır. Avrupa Birliği Çalışmaları, Türk Dünyası Çalışmaları, Orta Asya, Rusya Federasyonu ve Çin’in Dış politikaları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır ve bu konularda yayımlanmış çeşitli makale, kitap ve kitap bölümleri mevcuttur. Akıcı düzeyde Kırgızca, Rusça, İngilizce ve Türkçe konuşabilmektedir.

Yorumlar (7)

  1. Nejdet ÖZKAN dedi ki:

    Bu güzel topluluğa dahil olmak isteriz.

  2. Ramazan KANİ dedi ki:

    SASAM BAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN ERDEM VE KADROSUNU TEBRİK EDERİM. SÜREKLİ ÇALIŞMALARINIZI TAKİP EDİYORUM. İNSAALLAH GELECEKTE ÜLKEMİZİN ÖNCÜLERİNDEN AKINCILARINDAN OLACAKSINIZ BASARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİM.HÜRMETLERİMLE

  3. […] Zafer TEKİN – zafertekin@sahipkiran.org Yazarın diğer yazıları için tıklayınız. ____________________________________ Dipnotlar […]

  4. […] dinamik ve azimli arkadaşlardan oluşan gönüllü kadromuz, sitemizin HAKKIMIZDA kısmında ilan edilen amaçlar doğrultusunda kararlılıkla […]

Yorum Ekleyebilirsiniz