Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM’DA KURULACAK ÜLKE MASALARI İÇİN GÖNÜLLÜ UZMAN BAŞVURULARI ALINMAKTADIR

SASAM bünyesinde Ülke Masaları oluşturulacak ve bu çalışma masaları için “Ülke Masası Direktörü” ve “Ülke Uzmanı” olarak görevlendirmeler yapılacaktır. Belirli bir ülke hakkında “Ülke Masası Direktörü” ve “Ülke Uzmanı” olarak görev almak isteyenler, özgeçmişleri ile seçtikleri ülkeyi niçin tercih ettiklerini ve niçin böyle bir göreve talip olduklarını anlatan bir niyet/motivasyon mektunu bilgi@sahipkiran.org adresine gönderebilirler.

Misyon: Merkezimizin de gerçekleşmesinde katkıda bulunmak için çaba sarfettiği “Süpergüç Türkiye” ideali için ülkemizin enerjisini kendi içinde harcamaktan kurtulup, güçlü bir temel oluşturduktan sonra dünya siyasetine yön verir bir kapasiteye ulaşması gerekmektedir.

Dünya siyasetinde etkili olmak ve yön vermek için ise, başta komşu ülkelerimiz ve dünya siyasetinin önde gelen ülkeleri olmak üzere, tüm ülkeler hakkında detaylı bilgilere vakıf olan ve doğru politikalar önerebilecek uzmanlara ihtiyacımız bulunmaktadır.

SASAM, ülke masaları kanalıyla öncelikle bu potansiyeli bulunan vatandaşlarımızı bünyesine katmayı, sonrasında ise üniversite öğrencilerinden diledikleri bir ülke hakkında uzman olmak isteyenlere gerekli eğitim ve yönlendirmeyi sağlayarak gençleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Ülke Masalarının Görevleri:

• Sorumlu olduğu ülke ile ilgili siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip etmek, önemli gelişmeleri Merkez’e rapor etmek,

• Sorumlu olduğu ülke basınında Türkiye’yi ve o ülkede yaşayan Türk toplumunu ilgilendiren haber, makale vb. yayınları takip etmek, bunları gerektiğinde Türkçeye tercüme ederek Merkez’e rapor etmek,

• Merkez’in onayını alarak Merkez adına sorumlu olduğu ülkenin resmi kurumları, düşünce ve sivil toplum kuruluşları, basın organları ve gerektiğinde siyasileri ile görüşmeler yapmak ve bu görüşmeleri Merkez’e rapor etmek,

• Sorumlu olduğu ülkede yaşayan Türk toplumu ile iletişim halinde olmak, onların sorunlarını, Türkiye’den beklentilerini vb. hususları web sitemizden duyurmak üzere Merkez’e rapor etmek.

• Sorumlu olduğu ülkedeki gelişmelerle ilgili bilgi almak isteyen medya kuruluşlarına Merkez adına demeç vermek,

• Sorumlu olduğu ülkede, hem ofis olarak kullanabilecek hem de özellikle Türk öğrencilerin staj yapabilecekleri bir ortam ile ülke masasının düzenleyeceği diğer faaliyetler için sponsor/finans kaynakları arayışında bulunmak.

.

Ülke Masası Direktörleri ile Ülke Uzmanlarında Aranacak Şartlar:

Bu pozisyonlar için aranan temel şart: kendisini bir ülke hakkında yetiştirmek istemek ve uzmanı olmak istediği ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerine vakıf olabilecek kapasitede olmaktır.

Talebin fazla olması durumunda, bu özellik yanında aşağıdaki özelliklere sahip olmak, tercih nedeni olacaktır.

• Uzmanı olmak istediği ülkede yaşıyor veya yaşamış olmak.

• Uzmanı olmak istediği ülkenin dilini biliyor olmak.

• Uzmanı olmak istediği ülkede akademisyen olarak çalışıyor olmak.

• Uzmanı olmak istediği ülkede sivil toplum faaliyetlerine aktif katılıyor olmak.


Bu pozisyonlarda görevlendirilecekler, ücret alacaklar mıdır?

Hayır. SASAM, Tüzüğünde yer alan amaçları benimseyen gönüllülerin bir araya gelmesiyle kurulmuş ve resmi olarak dernek statüsünde faaliyette bulunan bir düşünce kuruluşudur. Kadrosunda yer alan Uzmanlar, gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

.

Bu pozisyonlarda görev yapmak, ne gibi avantajlar getirecektir?

• Bir ülke hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, (özellikle o ülkeyle ilgili danışılması gereken durumlarda) uzman kişiyi ön plana çıkaracaktır.

• Kurumsal bir kimlik adına görev yapmak, görev yapılan ülkelerde ve Türkiye’de pek çok kuruma ve kişiye erişimde kolaylık sağlayacak ve bu pozisyonlarda görev yapanların geniş bir network oluşturmalarına yardımcı olacaktır.

• Bu gibi pozisyonlarda görev yapıyor veya yapmış olmak, prestijli üniversitelere yüksek lisans ve doktora müracaatlarında, önemli bir artı olarak kabul edilmektedir.

• Ülkesi ve uzmanı olduğu ülkede yaşayan Türk toplumu için faydalı işler yapmak, kişiye manevi tatmin sağlayacaktır.

.

İletişim için tıklayınız.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: