Twitter Facebook Linkedin Youtube

SAHİPKIRAN AKADEMİ, ULUSAL AJANS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖNÜLLÜLÜK FORUMUNA KATILDI

Sahipkıran AKADEMİ adına Başkan Emre AYDIN, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından organize edilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİKA) Türkiye Ofisi, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı Türkiye Ofisi ve birçok üst düzet STK yöneticilerinin bulunduğu Gönüllülük Forumuna katıldı.

30 Kasım – 1 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara Ataköşk Otelde gerçekleşen Gönüllülük Forumunun amaçları şöyle belirlendi;

– Gönüllülük için genel anlamda bir farkındalık oluşturmak,

– Farklı gönüllülük uygulamalarının tanınmasına katkı sunmak,

– Sahada aktif olarak çalışmakta olan gönüllüler ile gönüllü kuruluşların sorunları ve olası çözümlerini tartışmak,

– Avrupa Gönüllü Hizmeti’nin (AGH) 20. yılını ve Uluslararası Gönüllü Gününü kutlamak.

Forumda gönüllülük üzerine çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. 20. yılını kutlayan Avrupa Gönüllülük Hizmeti (AGH) kapsamında gönüllülük kavramı, foruma katılan kurum ve yöneticiler tarafından müzakere edildi.

icerik-5icerik icerik2 icerik3

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: