Twitter Facebook Linkedin Youtube

SÖYLEŞİYE DAVET: “ORTADOĞU’NUN SİYASİ DENKLEMİNDE İRAN TÜRKLERİNİN ÖNEMİ” 

Merkezimizce düzenlenen okuyucularımıza açık etkinliklerin 68’incisi, Tebriz Araştırmaları Merkezi Başkanı Sn. M. Rıza HEYET’in sunumu ile “Ortadoğu’nun Siyasi Denkleminde İran Türklerinin Önemi” başlıklı bir söyleşi şeklinde gerçekleşecektir.

SASAM Ortadoğu Masası ve Türk Dünyası Masasının birlikte düzenlediği söyleşiye, tüm okuyucularımız davetlidir.

Facebook etkinlik sayfası için tıklayınız: https://www.facebook.com/events/777317392475098/

RIZA HEYET KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Görevlisi

Varlıq Dergisi Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdür

Tebriz Araştırmaları Merkezi Başkanı

1972 yılında Tebriz’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi orada tamamladıktan sonra 1993 yılında Tahran’da yayınlanan Varlıq dergisinin Yürütme İşleri Müdürü olarak faaliyete başladı. İran’da Türkçe eğitim yasağı devam ettiğinden dolayı aynı yılda Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümünde lisans öğrenimine başladı. 1998 yılında Varlıq dergisinin Yazı İşleri Müdürü oldu ve derginin sahibi Prof. Dr. Cevat Heyet’in vefat ettiği 2014 yılına kadar bu görevde devam etti.

2002 yılında Ankara’ya gelerek Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. 2005 yılında Prof. Dr. Sema Barutcu Özönder’in danışmanlığında “19. Yüzyıldan Günümüze İran’da Türkçe Basın-Yayın Hayatı” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Ardından aynı bölümde doktoraya başlayan Rıza Heyet, Doğu Türkçesi üzerine tezini hazırladı.

İran’da Türklük bilincinin güçlenmesi ve Türk dil ve kültürünün gelişmesi için çeşitli bilimsel-kültürel faaliyetlerde bulunan Rıza Heyet’in şu ana kadar birçok eseri İran, Azerbaycan ve Türkiye basınında yayınlanmıştır.

Rıza Heyet 2000 yılında Azerbaycan şairi Zeynal Halil’in “Asrım Kaderim Benim” adlı eserini iki alfabede (Latin ve Arap) Tahran’da yayımladı.

2005 yılında Atatürk Araştırmaları Merkezi’nin yürüttüğü proje kapsamında Atatürk’ün Nutuk kitabını ilk kez Farsçaya çevirdi.

2006 yılında Atatürk Araştırmaları Merkezi’nin “Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran İlişkileri” projesinde yer alarak, İran devlet arşivlerinden bazı önemli belgelerin suretini almayı başardı.

2007 yılında Prof. Dr. Cevat Heyet’in “Makaleler Toplusu”nu 4 ciltte hazırlayarak Tahran’da yayımladı.

2008-2013 yılları arasında TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nda çalıştı. Bu yıllarda TRT Dış Yayınlar’a 10’un üzerinde program hazırladı, İran Türklerine yönelik “TRT Türkî” isimli haber sitesinin kuruluşunda önemli rol oynadı.

2010 yılında Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen “İran Türkolojisi: Konular, Sorunlar ve Yaklaşımlar” Sempozyumu’nun ve 2011 yılından itibaren her yıl mayıs ayında Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkoloji Günü” Sempozyumlarının Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı yaptı.

2011 yılında Prof. Dr. Cevat Heyet’in “Türk Dili ve Lehçelerinin Tarihi”  adlı eserini Farsçadan Azerbaycan Türkçesine çevirdi. Eser iki ciltte Bakü’de yayınlandı.

2013 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak işe başladı.

Prof. Dr. Cevat Heyet’in vefatından sonra (2014) onun vasiyeti üzerine Varlıq dergisinin sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü oldu.

2016 yılında Varlıq dergisine ek olarak İran’da Türk çocuklara yönelik Tomurcuq adlı çocuk dergisini (Arap ve Latin harfleriyle) neşretmeye başladı. Derginin editörlüğünü M. Rıza Goçi yapmaktadır.

2016 yılında Ankara’da Tebriz Araştırmaları Derneği’ni kurdu ve hala Kurucu Başkan olarak görevini sürdürmektedir.

M. Rıza Heyet’in bilimsel çalışmaları Güney-batı Türk Lehçeleri, Doğu Türkçesi, İran Türkleri ve İran-Azerbaycan Türklerinde kimlik meseleleri alanlarında yoğunlaşmıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

 _______________________________________

Konu: “Ortadoğu’nun Siyasi Denkleminde İran Türklerinin Önemi”

Konuşmacı: M. Rıza HEYET, Tebriz Araştırmaları Merkezi Başkanı

Yer: Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), Mithatpaşa Caddesi, 54/6, Kızılay ANKARA

Tarih: 1 Ağustos 2017, Salı

Saat: 19:00 – 20:30sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: