Twitter Facebook Linkedin Youtube

BAŞKANLIK SİSTEMİNİ İNCELEMEK ÜZERE MEKSİKA’YA GİDEN SASAM HEYETİ, TEMASLARINI TAMAMLADI

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezinin (SASAM) yürüttüğü ve Başbakanlık Tanıtma Fonu Tarafından desteklenen  “Gençler Başkanlık Sistemini Tanıyor” başlıklı proje kapsamında Meksika’ya çalışma ziyaretinde bulunan SASAM Heyeti, bu ülkedeki incelemelerini tamamlayarak Türkiye’ye döndü.

23-24 Nisan 2016 tarihlerine denk gelen Cumartesi ve Pazar günlerinde, sekiz kişiden oluşan SASAM Meksika Heyeti, Mexico City ve civarında bulunan piramitler başta olmak üzere diğer tarihi ve coğrafi eserlerini ziyaret etti.

Heyet, 25 Nisan 2016 tarihinde çalışmalarına Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret ile başladı. Büyükelçilik yetkilileri Recep AKTAN ve Nalan AKTAN ile yapılan görüş alışverişi sonrasında SASAM Heyeti, Meksika Parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisine (Chamber of Deputies) geçerek Hukuk ve Parlamenter Araştırmaları Merkezi Direktörü Juan Carlos Cervantes ile Meksika hukuk sistemi ve parlamento yapısı hakkında bilgiler aldı. Buradaki görüşmelerin ardından Meksika İçişleri Bakanlığı, Federalizmi ve Mahalli İdareleri Geliştirme Başkanlığına geçen SASAM Heyetine, Meksika federal sistemi, mahalli idarelerin yapısı, mahalli idarelerin kalkınmadaki rolleri hakkında ayrıntılı bir sunum yapıldı. Aynı gün içerisinde Meksika Parlamentosunun üst kanadı olan Senatoyu da ziyaret eden SASAM heyetine, Senatoya bağlı Belisario Dominguez Enstitüsü direktörü ve uzmanları tarafından Meksika Birleşik Devletleri’nin yönetim sistemi, kamu yönetimi, yasama, yürütme, yargı sistemleri ile bunlar arasında denge – denetim ilişkileri, siyasal partiler, sivil toplum, başkanlık sistemi ile kalkınma arasındaki korelasyon ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

SASAM heyeti, 26 Nisan 2016 tarihinde Meksika’nın Toluca Eyaletini ziyaret etti. Türkiye’de bulunmayan Eyalet Sistemi hakkında bilgi almak üzere Toluca Eyaletine giden SASAM Heyetini, Toluca Eyalet Meclisi başkanı Raymundo Edgar Martinez Carbajal karşılayarak SASAM Heyeti onuruna kahvaltılı toplantı organize etti. Daha sonra Toluca Eyaleti Eğitim Bakanı Simon İvan Villar Martinez ve Kültür Bakanı Eduardo Gasco Pliego, SASAM heyetine eyaletin eğitim ve kültür yapısı ve idaresi hakkında ayrıntılı bilgiler verdiler. Sonrasında ise Eyaletin yargı sistemi üzerine üst yargı organı başkanı Sergio Javier Medina Penaloza ayrıntılı bilgiler verdi.

SASAM Heyeti, 27 Nisan 2016 tarihinde Meksika Senatosunu ziyaret ederek Senatonun Devlet Reformu Komisyonu tarafından kabul edildi. Komisyon üyesi senatörlerden ayrıntılı bilgiler alan SASAM heyeti, senato genel kuruluna kabul edilerek Senato oturumunda kürsüden selamlandı. Son olarak Meksika Yargıtayını ziyaret ederek burada Anayasal Araştırmalar Merkezi Direktörü Roberto Lara Chagoyan tarafından kabul edilen SASAM Heyeti, Meksika federal yargı sistemi hakkında çeşitli ve ayrıntılı bilgiler aldı.

Üst düzeyde karşılama ve ağırlamalar ile ayrıntılı ve faydalı bilgiler sunulan SASAM heyeti,28.04.2016 tarihinde Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkarak yurda döndü. SASAM olarak çalışma ziyaretlerinin bu ölçüde verimli bir şekilde planlanmasında emeği geçen başta Birleşik Meksika Devletleri Ankara Büyükelçisi Sayın Martha Barcena COQUI’ya ve Türkiye’nin Meksika nezdinde Büyükelçiliği personeline teşekkürü bir borç biliriz.

SASAM27 SASAM26 SASAM25 SASAM16SASAM24 SASAM23 SASAM20 SASAM22 SASAM21 SASAM19 SASAM18 SASAM17 SASAM15 SASAM14 SASAM12 SASAM11 SASAM10 SASAM8 SASAM7 SASAM6 SASAM5 SASAM4 SASAM3 SASAM2 SASAM1mesut_emre_karakose_meksika

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: