Twitter Facebook Linkedin Youtube

SÖYLEŞİYE DAVET: “100. YILINDA ‘1915’; ERMENİ TEHCİRİ, ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ VE SARIKAMIŞ DESTANI”

Prof.Dr. Nurullah ÇETiN

Prof.Dr. Nurullah ÇETiN

Merkezimizce düzenlenen e?itim ve söyle?i programlar?n?n 12.si; Osmanl?’n?n bir yandan be? cephede düvel-i muazzama ile sava??rken, bir yandan da tebas?n?n arkadan hançerlemesine maruz kald???, en zor y?llar?ndan biri olan 1915 y?l?n? konu alacakt?r. Program, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co?rafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat? Bölümü’nde ö?retim üyesi olarak görev yapan Prof.Dr. Nurullah ÇET?N’in “100. Y?l?nda 1915; Ermeni Tehciri ve Ermeni Meselesi, Çanakkale Deniz Zaferi ve Sar?kam?? Destan?” konulu sunumuyla gerçekle?ecektir.

Söyle?iye, tüm okuyucular?m?z ve takipçilerimiz davetlidir.

Yer : Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi -SASAM, Mithatpa?a Caddesi 54/6 K?z?lay ANKARA

Tarih : 17 Mart2015 Sal?

Saat : 18:45

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: