Twitter Facebook Linkedin Youtube

‘SAHİB-KIRAN’ KİM OLACAK?

‘Sahipkıran’ kelimesi, günümüzde çok kullanılan bir kelime olmadığı için, anlamı pek bilinmemekte ve ne anlama geldiği yönünde pek çok soru ile karşılaşmaktayız. Konu ile ilgili Milliyet Gazetesinden Hakan Kırkoğlu’nun aşağıda alıntılanan yazısını, aydınlatıcı olacağı ümidiyle ilginize sunuyor ve 21. yüzyılın Sahipkıran’ının Türkiye Cumhuriyeti olacağını ümit ve temenni ediyoruz.

***

‘Sahib-kıran’ kim olacak?

Sahib-kıran, hem astrolojik hem de politik anlamı olan bir tanımdır. Müneccimler, yani eski zamanın astrolog/astronomları, Jüpiter ile Satürn’ün belirli aralıklarla yan yana gelmelerine, birleşmelerine büyük önem vermişler ve böyle zamanları siyasi boyutta temelli değişikliklerin meydana geleceği dönemler olarak görmüşlerdir. Politik anlamı ile sahib-kıran; gücü elinde tutan, sahip olan hükümdar anlamındadır. Bunu dünya çapında en güçlü kişi, lider olarak tanımlayabiliriz.

Sahib-kıran, anlamı itibarı ile kritik bir konuya işaret ettiği için tarihte pek çok lider bu üstünlüğü kendisinde görmek istemiş ya da tersine, bu nitelik siyasi amaçlar ve propaganda eşliğinde liderlere atfedilmiştir. Ünlü astrolog Ebu Maşer ve İbn Ebu Tahir Tayfur, Jüpiter ve Satürn’ün büyük döngüsünü dünya liderlerinin ortaya çıkışı olarak görürlerdi. Bu iki astrologun hocası durumundaki Maşaallah 571 yılı mart ayındaki Jüpiter-Satürn birleşimini İslam’ın yükselişi olarak yorumlamıştır.

16’ncı yüzyıla ait eserlerde I. Selim’e, ‘en büyük lider, dünya fatihi, sahib-kıran’ statüsü yakıştırılmıştı. 1550’lerde Tevarih-i Al-i Osman’ı yazan Lütfü Paşa da I. Selim’i ‘müceddid’, diğer bir deyişle İslam’ı yenileyen kişi olarak görmüştür. Benzer şekilde Kanuni Sultan Süleyman, sarayda çevresindekiler tarafından benzer sıfatlarla donatılmış, liderliği ve politik gücü bu şekilde yorumlamıştır. Çok yakın çevresine giren, daha önce Safevi sarayında da görev yapmış olan Remilci Haydar adlı bir kahinin (‘remil’ bir tür faldır) Kanuni’yi dünya lideri olma konusunda oldukça etkilediğini görmekteyiz.

1000 yıllık döngü tamamlanacak

Tüm bunlardan neden söz ediyoruz? Eğer eski müneccimler şimdi görevde olsalardı, 2020 yılının aralık ayında meydana gelecek olan Jüpiter-Satürn birleşimine özellikle çok dikkat ederlerdi. Zira 2020’de yan yana gelecek olan bu iki gezegen, sadece birleşmekle kalmıyorlar; uzun dönemli büyük bir döngüyü, elementlere göre olan değişimi de tamamlıyorlar. Nitekim bu gezegenler her bir elementte (ateş, toprak, hava ve su) yaklaşık 250 yıl kalarak 1000 yıllık büyük döngüyü de tamamlayacaklar.

Durum böyle olunca, hiç kuşkusuz, milenyum beklentisi benzeri heyecanlar ve yükselen beklentiler söz konusu olacak. 2020’deki birleşim, 18’inci yüzyıldan bu yana toprak elementinde gerçekleşen birleşimlerin hava elementine geçişine işaret etmekte. Günümüz için yorumlarsak, insanın 18’inci yüzyıldan beri devam eden sanayi devrimi ve maddi dünya üzerindeki gücü (toprak) yerini hava elementine yani bilgiye, iletişime bırakacaktır. Bu bakımdan yeni sahib-kıran internet ve sosyal medyaya sahip olan güçler olacaktır. Google’dan Facebook’a ve 2020’lerde daha derin bir boyut kazanacak olan tüm dijital medyalar ve benzerleri toplumları yöneten bir güce doğru evrilebilirler. Çağımızda siyasi güçlerin medya ile olan ilişkisi, devletlerin nasıl politikalar ortaya koyacakları, hatta devletlerin geleceği açısından da kritik bir seyir izleyecek diyebiliriz.

 

Hakan KIRKOĞLU – Milliyet

Yazının orijinali için tıklayınız.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar (2)

 1. kml dedi ki:

  Canli ve cansiz isinlamasi yakindir haberiniz olsun..aldigim bazi duyumlar ve bu yazi sahibkiran tezini destekliyor..elementler hava gecince gerceklesecektir..2020 ; )

 2. Mustafa Çetin dedi ki:

  Kâr etmez oldu hançer-i hun-riz-i rüzigâr
  Kudret sunalı Husrev-i sâhib-kırâna tiğ (Necâti Bey).

  Divâna çıksa âsaf-ı Cemflid-kevkebe
  Meydâna girse Rüstem-i sâhib-kırân olur (Nef’i’den).

  Hazret-i Sultan Mehemmed Hân-ı âli-i menkabet
  Saltanat meydânının sâhib-kırân-ı emcedi (Nâbi).

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: