Twitter Facebook Linkedin Youtube
Anasayfa » Etiketli Yazılar"Mesut UYAR"
SAHİPKIRAN AKADEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK

SAHİPKIRAN AKADEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK »

Üniversite ö?rencilerine çal??malar?n? yay?nlayabilecekleri bir platform sa?lamak ve ö?rencilerin kendilerini geli?tirmelerine katk? sa?lamak üzere, Merkezimiz çat?s? alt?nda olu?turulmu? bir yap? olan