Twitter Facebook Linkedin Youtube
Anasayfa » Yazarsahipkiran (Page 121)
TÜRKİYE, MURSİ SONRASI ORTA DOĞU’DA YALNIZLAŞIYOR MU?

TÜRKİYE, MURSİ SONRASI ORTA DOĞU’DA YALNIZLAŞIYOR MU? »

3 Temmuz Çarşamba günü, Mısır’da ordu yönetime el koydu ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’yi görevden azletti. Darbe sonrası, bazı bölge ülkelerinden gelen

DANIŞTAY’DA BAŞKANLIK KRİZİ; AK PARTİ-CEMAAT ÇATIŞMASI MI?

DANIŞTAY’DA BAŞKANLIK KRİZİ; AK PARTİ-CEMAAT ÇATIŞMASI MI? »

Her ba?kanl?k seçimi döneminde çok say?da aday?n ç?kt??? ve aylarca süren seçimlerin yap?ld??? Dan??tay’da geçen hafta yap?lan seçimde ba?kan aday? ç?kmad?.

ÇÖZÜM SÜRECİNE İLİŞKİN BAŞBAKANA SUNULAN İSTİHBARAT RAPORU

ÇÖZÜM SÜRECİNE İLİŞKİN BAŞBAKANA SUNULAN İSTİHBARAT RAPORU »

Taraf Gazetesinden Hüseyin ÖZAY’ın haberine göre; Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, çözüm süreciyle ilgili yaptığı, “PKK’nın henüz yüzde 15’i çekildi. İşin başındayız”

GENE SHARP’IN METOTLARI GEZİ PARKI EYLEMLERİNDE KULLANILDI

GENE SHARP’IN METOTLARI GEZİ PARKI EYLEMLERİNDE KULLANILDI »

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Gene Sharp’ın metotları, tıpkı Arap Baharında olduğu gibi Türkiye’deki Gezi Parkı eylemlerinde de kullanılmış!

GEZİ PARKI OLAYLARINA İLİŞKİN ANKET SONUÇLARI

GEZİ PARKI OLAYLARINA İLİŞKİN ANKET SONUÇLARI »

?u an itibariyle 236 ki?inin  kat?ld??? anketimizin sonuçlar? için t?klay?n?z: ANKET SONUÇLARI

Gezi Park? olaylar?na ili?kin anketimizin

ÇEÇEN KOMUTANLAR HEDEFTE!

ÇEÇEN KOMUTANLAR HEDEFTE! »

Ve Putin yukar?da sayd???m suikastlarla beraber Çeçen komutanlar? da unutmad?. ?stanbul’a gelip yerle?en komutanlar, Ruslar?n aç?k hedefiydi. ?artlar?n de?i?mesi,

16 MAYIS’TA BAŞBAKAN ERDOĞAN’DAN ABD’YE TARİHİ REST

16 MAYIS’TA BAŞBAKAN ERDOĞAN’DAN ABD’YE TARİHİ REST »

?lginçtir, Ba?bakan Erdo?an’?n ABD’ye gerçekle?tirdi?i 5 günlük temas maratonu ve yar?n, yani 16 May?s Per?embe günü ABD Ba?kan? Obama ile gerçekle?tirece?i zirvenin kodlar?,

SAYIN ÖMER ŞAHİN’İ KONUK ETTİK

SAYIN ÖMER ŞAHİN’İ KONUK ETTİK »

 

4 May?s 2013

Radikal Gazetesi Yazar? Say?n Ömer ?AH?N ile güncel meseleler üzerine ho? bir sohbet gerçekle?tirdik. Davetimize icabet

KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ZİYARETİMİZ

KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ZİYARETİMİZ »

20 Nisan 2013

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret edip, Dernek Başkanı Sn.Tuncer KALKAY,

BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ;  KOMŞULUK ve AKRABA İLİŞKİLERİ HAFTASI TERTİBİ

BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ; KOMŞULUK ve AKRABA İLİŞKİLERİ HAFTASI TERTİBİ »

İşadamı ve anahaberyorum.com sitesi yazarı Hüseyin EKER, son dönemlerde eksikliğini şiddetle hissettiğimiz iyi komşuluk ilişkilerinin tekrar tesis edilmesi yönünde önemli bir