Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM, “ORTA DOĞU’DA CEREYAN EDEN SON GELİŞMELER IŞIĞINDA IRAK’IN GELECEĞİ” TOPLANTISINA KATILDI

Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (KÖKSAV), 19 Ekim 2019 tarihinde Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği, Kerkük Vakfı ve Türkmeneli Dernekler Federasyonu ile birlikte, Orta Doğu’da cereyan eden son gelişmeleri ve bu çerçevede Devletimizin özellikle bölgeye yönelik siyasetini ele alan “Orta Doğu’da Cereyan Eden Son Gelişmeler Işığında Irak’ın Geleceği” başlıklı bir toplantı düzenledi. İlgili kamu kurumlarının temsilcileri ile siyasî partilerin, düşünce kuruluşu ve STK temsilcilerinin ve basın-yayın üyelerinin davetli olduğu genel dinleyiciye kapalı toplantıda Irak Türkmeneli eksenli önemli değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının merkezine, Devletimizin bugüne kadar izlediği siyaset ve uygulamaları da dikkate alarak, Irak Türklerinin içinde bulunduğu son durum ve Irak Türklüğünün geleceği konuları yerleştirildi.

Irak Türkmen Cephesi başkanı Erşad Salihi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’nun yanı sıra önemli akademisyen ve araştırmacıların yer aldığı aldığı toplantıda mevcut durumun tespiti ve muhtemel senaryolar üzerinde duruldu.

Değerlendirme

Konuşmaları bölümünde SASAM Başkanı Mesut Emre Karaköse de konunun hukuki boyutuna ilişkin tespitler yaptı. Musul Vilayetinin Mondros Ateşkes Anlaşmasına aykırı olarak İngilizler tarafından işgal edildiğini vurgulayan Karaköse, Misakı Milli hudutlarının milli bir ülkü olarak varlığını koruduğunu söyledi. 1926 Ankara Anlaşmasının 75 km derinliğe kadar müdahale hakkı verdiğini, BM Anlaşması çerçevesinde ise 51. maddeye göre müdahale hakkının uluslararası hukuka uygun olacağına işaret etti. Irak topraklarından Türkiye’ye yönelen terör tehdidinin Irak Türkleri için de bir tehdit olduğunu vurguladı. Yeni kurgulanacak Orta Doğu denkleminde belirleyici aktör olmak için sahada ve masada güçlü olmak gerektiğini söyledi.

Daveti için Köksav Başkanı Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder başta olmak üzere emeği geçenlere ve bütün değerli katılımcılara teşekkür ederiz.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: