Twitter Facebook Linkedin Youtube
Anasayfa » Etiketli Yazılar"Türk"
OĞUZLARIN MERKEZİ ANKARA, ANKARA’NIN MERKEZİNE OĞUZ HAN ANITI

OĞUZLARIN MERKEZİ ANKARA, ANKARA’NIN MERKEZİNE OĞUZ HAN ANITI »

“Yadlar ve tatlar Dersaadet’e konagelir. Ya sadaret ya vezaret umagelir. Oğuz Dersaadet’e Han’ı göregelir. Ya canını ya malını veregelir”

TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA BİRLİĞİN SAĞLANMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ; “BÜYÜK ÖĞRENCİ PROJESİ” TECRÜBESİ

TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA BİRLİĞİN SAĞLANMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ; “BÜYÜK ÖĞRENCİ PROJESİ” TECRÜBESİ »

Türk Dünyası tabiri ile ilk önce aklımıza bağımsızlığına kavuşmuş Türk Cumhuriyetleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan olmak üzere diğer

“AZERİ” YOXSA “TÜRK”! (“AZERİ” Mİ “TÜRK” MÜ?)

“AZERİ” YOXSA “TÜRK”! (“AZERİ” Mİ “TÜRK” MÜ?) »

Tarix boyu bəzi irqlər, millətlər öz qəhrəmanlıqları ilə digərlərindən fərqlənib. İrqindən, millətindən gələn xüsusiyyətlər insanların sonrakı həyatlarına, mədəniyyət, örf və yurd