Twitter Facebook Linkedin Youtube

ÇALIŞTAYA DAVET: “TÜM YÖNLERİYLE TÜRKİYE’DEKİ YABANCI ÖĞRENCİLER”

Merkezimizce 2024 yılında düzenlenen okuyucularımıza açık etkinliklerin 3’üncüsü; ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören yabancı öğrenciler üzerine olacaktır. Çalıştayda; YÖK’ün ve üniversitelerimizin yabancı öğrenci kabul politikaları ve prosedürleri; üniversite ve il bazında yabancı öğrenci istatistikleri; yabancı öğrencilerin bulundukları üniversitelere, şehirlere ve ülkemize ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri ve benzeri hususlar değerlendirilerek, yabancı öğrencilerin üniversitelerimize kabulüne ilişkin politika önerileri geliştirilecektir.

Çalıştaya tüm okurlarımız davetilidir.

Konu: TÜM YÖNLERİYLE TÜRKİYE’DEKİ YABANCI ÖĞRENCİLER

Yer : Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi, Milli Müdafa Cad. Müdafa Apt. No:10/12 Kızılay ANKARA

Tarih : 23 Nisan 2024, Salı

Saat : 18:00 – 19:30

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: