Twitter Facebook Linkedin Youtube

“BEYİNLERİMİZİ DEĞİŞSEK NE OLUR?” KİTABI ÜZERİNE SÖYLEŞİ PROGRAMIMIZ GERÇEKLEŞTİ

Merkezimizce 2024 yılında düzenlenen okuyucularımıza açık etkinliklerin 2’ncisi, SASAM Başkanı Süleyman ERDEM’in kaleme aldığı nöro-felsefe kategorisindeki “Beyinlerimiz Değişsek Ne Olur?” isimli kitap üzerine, yazarın yaptığı sunum ve sonrasında katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı bir söyleşi şeklinde gerçekleşti.

Söyleşide Sayın ERDEM, aşağıdaki sorular bağlamında kitapta yer verdiği düşüncelerini özetledi.

• İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği olan “akletme” yeteneği, zannettiğimiz gibi bedenin bir parçası olan beyinden kaynaklanmamakta mıdır?
• Beynimizin vücudumuzdaki işlevi nedir? Hayvanlarda da bulunan beyin, sadece dünyevi ihtiyaçlara yönelik düşüncenin oluştuğu bir organ mıdır? Hafıza ve bilinç (canlının kendi varlığına dair farkındalığı ve bilgileri) beyinde mi kayıtlıdır, yoksa insani ve/veya hayvani ruhlarda (bugünkü teknoloji ile anlayabileceğimiz şekilde bulutta) mı kayıtlıdır? Beyin, sadece bilgisayarda bilgilerin kaydedildiği disk/bellek ve/veya işlemci işlevi mi görmektedir?
• Beyni etkileyen fiziksel bir etki olmadan, büyük üzüntü veya korku doğuran hadiselerden sonra insanların akıllarını kaybetmesi (delirmesi) durumları yaşanabildiğine göre; akıl, fiziki olarak beyinde yer alan bir meleke değil midir?
• Eğer akıl ve hafıza, fiziki olarak beyin dışında var olan melekeler ise, beyin hücrelerinin ölmesi sonrası yaşanan unutkanlık, bunama vb. durumları nasıl izah etmek gerekir?
• Duygular, beyinde mi yoksa insani ve/veya hayvani ruhlarda mı oluşmaktadır? Ahlak, beyinle mi alakalıdır? Hafızasını kaybeden birinin ahlakı da kaybolur veya değişir mi? Yapay zekâ, duygu hissedebilir mi veya ahlaklı olabilir mi?
• Kalp nakli gibi beyin nakli de mümkün olsa ve A kişisinin beyni, B kişisine nakledilse, B kişisinin bilinci kime ait olur?
• Ya da kafa nakli mümkün olsa, A kişisinin kafası B kişisine nakledilse, ortaya çıkan yeni kişi kim olur? A mı, B mi, yoksa biraz A ve biraz B mi?
• Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle kafa, beyin veya bilinç nakli yollarıyla ölümsüzlüğe ulaşmak mümkün müdür?

Sayın Erdem’in sunumu sonrasında katılımcıların soru ve görüşlerini aktarmasıyla program sona erdi.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: