Twitter Facebook Linkedin Youtube

EKONOMİDE DIŞA BAĞIMLILIK VE DIŞ BAĞIMLILIK ÇEŞİTLERİ

Ülkemiz özellikle merhum Turgut Özal ile birlikte uygulamaya geçirdiği serbest piyasa ekonomisine geçiş hareketleri sonucunda ilerleyen yıllarda ekonomide bugünde devam eden bir dış bağımlılık sarmalına girmiştir.
Peki nedir bu ekonomik dış bağımlılık :
Kuramsal olarak alınırsa; dünyadaki bütün ülkeler, şu veya bu biçimde bir ekonomik ilişki sürdürdükleri sürece, birbirlerine “Karşılıklı bağımlılık” içindedirler. İlişkiler geliştikçe, bu karşılıklı bağımlılık artar. Örneğin dış borç alan bir ülke, verene bağımlıdır; ama veren ülkede alacağının batmasından korkar. Bu ilişkiden kurtulmak mümkün olmadığı içindir ki, bunun dengeli olmasını sağlayabilmek için “Karşılıklı Bağımlılık Kuramı” geliştirilmiştir
Bununla birlikte “Karşılıklı Bağımlılık” her ülkenin diğerine bağımlı olduğu, dolayısıyla da dış ekonomik bağımlılığın o kadar da önemli olmadığı biçiminde anlamak çok yanlıştır. Çünkü bu kavram her ülke için görelidir; kimileri için yüksektir ve siyasal egemenliği cidden zedeleyen boyutlara ulaşır, kimileri için ihmal edilebilir düzeydedir
Modern dünyada, bir ülke için en ciddi bağımlılık türü sayılması gereken ekonomik dış bağımlılık 4 konuda oluşabilir:
1. Dış teknolojiye
2 Yabancı sermayeye
3.Dış borca
4. Dış ticarete bağımlılık
Bir ülkenin dış bağımlılığı bu dört koşuldan üçünün bir arada bulunması sonucu oluşur (B.Oran)
Şimdi saydığımız bu koşullara göre ülkemizin Ekonomik Dış Bağımlılık durumuna baktığımızda gördüğümüz manzara ne yazık ki bu dört koşulun da ülkemiz acısından var olduğunu, ve ülkemizin ekonomik açıdan dışa bağımlı hale geldiğini söyleyebiliriz.
Zaten son yıllarda yaşadığımız örneklerde bize bunu açıkça göstermektedir. Örneğin yaşanan bir krizle ilgili olarak dönemin ABD Başkanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığı bir mektupta “sorunun çözülmemesi halinde ülkemize büyük bir ekonomik felaket yaşatacağını” ifade etmesi ekonomide dışa bağımlılığa acı bir örnektir.
Rusya ile yaşadığımız bir uçak düşürme olayından sonra Rusya’nın ülkemize uyguladığı ticari kısıtlamalar, Rus turistlerin ülkemize gelmelerinin engellenmesi gibi uygulamalar ancak uzun uğraşlar sonucunda düzeltilebilmiştir.
Buna ekleyeceğimiz daha bir sürü örnek yaşanmış ve yaşanmaya devam edecektir.
Önemli olan ülkemizi yönetenlerin uygulayacakları politikalarla bu dışa bağımlılığın olumsuz etkilerini en aza indirmeleri ve özellikle bu bağımlılığın siyasal egemenliği tehdit edici boyutlara gelmemesini sağlamalarıdır.

Emin Küçük - Ege Üniversitesi (E.) Genel Sek. Yrd.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: