Twitter Facebook Linkedin Youtube

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU KITLIĞI, SU KRİZİ

21.Yüzyılın önemli konuları arasındadır iklim ve su krizi. İklim ve su dünyanın yaşamsal bir gerçeğidir. Bu nedenle yaşam merkezli iklim ve su nedeniyle bugün ve yarın sorunlar ortaya çıkabilir.

İklim değişikliği, küresel ısınmayı (küresel ortalama sıcaklıkta süregelen artış) ve bunun Dünyanın İklim Sistemi üzerindeki etkilerini ifade eder. Yani ortalama sıcaklıkta sürekli uzun vadede artan bir sıcaklık ve bunun Dünya İklim sistemi üzerindeki etkileri.

Su kıtlığı dünya üzerindeki mevcut tatlı su kaynaklarının ihtiyaçları karşılayamayacak hale gelmesidir. Tatlı su kaynaklarını (akarsular) paylaşan devletler arasında yaşanan soruna su sorunu denir. Genellikle iki veya daha fazla devletin topraklarından geçen akarsular (bir diğer değişle sınıraşan sular) üzerinde yaşanır. Dünyada 43 ülkede bulunan yaklaşık 700 milyon insan su kıtlığından muzdariptir. Ülkemizde bulunan Fırat ve Dicle önemli akarsularımız olup Ortadoğu ve Türkiye merkezli bir İklim ve Su Krizine konu olabilir.

Dünyada baş gösteren su ve iklim krizi nedeniyle savaş, göç, çatışma yaşanabilir. Bunun örnekleri Ortadoğu ve Afrika ülkeleridir. Bunlara ülke bazında baktığımızda Türkiye, Irak, Suriye diğer yandan Filistin, Ürdün, İsrail başka bir ülke ise Mısır sayılabilir.

Şöyle bir geçmişe baktığımızda petrolden sonra ülkelerin birbiri ile çatışma nedenleri arasında su ve iklim gelmektedir. Yeni ılıman yer ve bölgeler bulma, su kaynaklarına yakınlık, yurt edinmede önemli bir etken olmuştur.

İklim Değişikliği nedeniyle:

* Çöller genişler,

* Buzul kaybı olur,

*Orman yangınları olur,

*Okyanus ısınması, okyanus asitlenmesi ve deniz seviyesinin yükselmesi,

*Gıda ve su kıtlığı meydana gelir,

*Artan seller,

*Çatışmalar ve insan göçü meydana gelir.

Alınabilecek önlemler:

* Devletlerin su sorunu konusundaki anlaşmazlıkları tırmandırmaktan kaçınmaları,

* Devletlerin su ile ilgili iç politikaları,

*Su tasarrufu,

* Tarımsal sulamada damlama ve yağmurlama sulama yapılması..

Bazı raporlar ve antlaşmalar:

Glaslow Antlaşması

Sentez Ipcc Raporu

İKlim Krizi COP26

İklim ve Su Krizi ile ilgili Neler Yapılabilir?Değerlendirmeler

* Dünya ülkeleri yeni ve değişik önlemler alabilir almakla yetinmeyip su ve iklim stratejileri geliştirip bunları uygulamaya koyabilir,

*Tarımda sulama da su tasarrufuna gidilecek projeler teknikler geliştirilip uygulamaya konabilir,

* Ülkeler tarafından İklim ve su politikaları ve buna bağlı birimler oluşturulabilir,çalıştaylar yapılabilir,

*Doğa ve yeşil korunabilir.

Kaynak:

https://tr.wikipedia.org/wiki/İklim_değişikliği

https://tr.wikipedia.org/wiki/Su_kıtlığı

Erdem Balcı

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: