Twitter Facebook Linkedin Youtube

BEYAZ PAMUKTA “SİYAH LEKE” FACİASININ TEKRARLANMAMASI İÇİN ANAYASAL ZEMİN OLUŞTURULUYOR

Nodir Tilavoldiev, Özbekistan Cumhuriyeti Âli Meclis Yasama Meclisi Üyesi

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün resmi bilgilerine göre 2021 yılında dünya çapında yaklaşık 28 milyon kişi zorunlu çalıştırmanın kurbanı oldu. Bunların 11 milyonu kadın ve yaklaşık 4 milyonu çocuktu.

Çok uzağa gitmeyelim ve birkaç yıl önce ülkemizdeki zorunlu çalıştırma durumunu hatırlayalım. Yakın zamana kadar öğretmenler, doktorlar, genel olarak sosyal hizmet uzmanları, askerler, öğrenciler ve en üzücüsü de okul çocukları, özellikle pamuk hasadında zorla çalıştırmaya dahil edildi.

Bu nedenle beyaz pamuğumuz yıllardır dünya camiasının önünde bizler için “kara leke” olmuştur. Durum öyle bir boyuta ulaştı ki, ülkemizdeki ve yurtdışındaki insan hakları aktivistleri, Özbekistan’da pamuk ekiminde başta çocuk işçi olmak üzere zorla çalıştırma nedeniyle Özbek pamuğunun boykot edildiğini duyurmak için imza kampanyasına imza attı.

Bu dilekçe BM İnsan Hakları Konseyi’ne, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne, UNICEF’e, Dünya Bankası’na, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na, Avrupa Birliği’ne ve pamuk ihracatı ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlere sunuldu. Sonuç olarak, 2010’dan beri “Pamuk Kampanyası” uluslararası koalisyonu Özbek pamuğuna boykot ilan etti ve satın almayı reddetti.

Meşru bir soru ortaya çıkıyor: öğretmenleri, sağlık personelini, öğrencileri ve öğrencileri pamuk toplama veya diğer tarım, güzelleştirme işlerine ve görev başında zorla dahil ederek ne elde ettik? Hiç bir şey. Yeni kaybettik. Öğrencileri ve öğrencileri okuma yazma bilmez hale getirdik. Öğretmenleri toplumun kalkınmasından, sağlık çalışanlarını halkın ve milletin gen havuzunun sağlığından herkese karşı sorumlu tuttuk.

Bu sadece sosyo-ekonomik durumumuza değil, aynı zamanda ulusun kalkınmasında uzun vadeli kayıplara da neden oldu. Son olarak, yeni Özbekistan koşullarında zorla çalıştırmanın tamamen ortadan kaldırılması, devlet politikasının en önemli görevlerinden biri olarak tanımlandı.

Çocukların okuması, doktor ve öğretmenlerin iş başında olması doğru bir siyasi karardı. Zorla çalıştırmanın sona erdirilmesi her Özbek vatandaşının günlük yaşamına olumlu etki yapacak, ekonomik ve sosyal alanın gelişmesi sonucunda yaşam kalitesi artacaktır.

Uzun yıllar süren sıkı çalışma, hedefe yönelik istikrarlı ilerleme, İnsan Ticareti ve Zorla Çalıştırma ile Mücadele Ulusal Komisyonu’nun çabaları, tarım sektöründe devrim niteliğinde reformların uygulanması, Ceza Kanununda ve diğer önlemlerde idari sorumluluğun ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi idari zorla çalıştırma için örgüt ödedi. 10 Mart 2022’de “Pamuk Kampanyası” koalisyonu, Özbekistan’a yönelik 12 yıllık boykotu iptal etti.

Zorla çalıştırma ve çocuk çalıştırma yasağının Anayasa’da yer alması bu siyasi kararın ebedi olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, olgun neslin gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olan her türlü çocuk işçiliğinin yasaklanması, yeni revize edilen Genel Kanunumuzda doğrudan yazılmıştır.

Anayasamıza getirilen önemli değişikliklerden biri de zorla çalıştırmanın, özellikle de çocukların zorla çalıştırılmasının tamamen kaldırılmasına ilişkindir. 44. maddeye göre “Mahkeme kararıyla verilen cezanın infaz emri veya kanunda öngörülen diğer haller dışında cebren çalıştırma yasaktır.”

Çocuğun eğitimi de dahil olmak üzere sağlığını, güvenliğini, ahlakını, zihinsel ve fiziksel gelişimini tehlikeye atacak her türlü çocuk işçiliği yasaktır.

Elbette çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olan zorla çalıştırma yasağı doğrudan Anayasamıza yazılacak siyasi kararlılığı temsil etmekte ve bu alandaki kazanımları daha da güçlendirmektedir.

Bu anayasal norm, çocukların sağlıklarını, güvenliklerini, tam fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini tehdit etmeyecek şekilde çalışmalarını engellemez ve eğitim sürecini aksatmaz. Okuldan sonra veya tatillerde çocuk anne babasına ev, aile ve tarım işlerinde yardımcı olabilir.

Bu yılın Nisan ayında yürürlüğe girecek olan İş Kanunu’nun yeni versiyonuna göre, genel eğitim okulları, orta ihtisas, mesleki eğitim kurumlarının iş eğitimi için öğrencileri sağlıklarını tehdit etmeyen hafif işlerde okumaktan muaftır. , güvenli, bedenen, zihnen ve ruhen tam gelişmiş ve eğitim sürecini aksatmayacak şekilde zamanında yerine getirebilmek için on beş yaşını doldurduktan sonra velilerinden birinin yazılı muvafakati ile çalıştırılmasına izin verilir.

Sonuç olarak, değişen Anayasamızın her normunun, tüm nüfus gruplarının çıkarlarını dikkate alan, toplumumuzu yeni bir Özbekistan inşa etme fikri etrafında birleştiren ve kalkınmasına hizmet edecek mükemmel bir yasal dayanak olacağını söyleyebiliriz.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: