Twitter Facebook Linkedin Youtube

Teknoloji bağımlılığı nedir? Teknoloji Bağımlılığının Çocuklarda Etkileri Neler? Ebebeyinler Nelere Dikkat Etmelidirler?

Teknoloji faydalı bir hizmetkar, tehlikeli bir hükümdardır.” -Christian Lous Lange

Teknoloji birçok şeyin yanı sıra işleri kolaylaştırmaya, kaynakları daha erişilebilir hale getirmeye ve iletişimi kolaylaştırmaya hayatımızda yardımcı olmaktadır.Teknoloji aynı zamanda güvenlik ve sağlık sektöründe de önemli gelişmelere yol açmıştır. Teknoloji olmasaydı, bugün yaptığımız bir çok şey mümkün olmazdı. Teknolojinin pek çok faydası göz ardı edilmemeliyken, teknolojinin sahip olduğu olumsuz etkileri de kabul etmek gerekmektedir.

Teknoloji bağımlılığı, uluslararası karşılığında Technology Addiction olarak geçmektedir. Teknoloji ve internetin bilinçli olmayan, kontrolsüz bir şekilde kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan davranışsal bağımlılıklar bunlar; oyun oynama bozukluğu, kumar oynama bozukluğu, sosyal medyanın ve akıllı telefon veya tabletlerin aşırı kullanımı gibi bağımlılık yapıcı alt davranışlarla kendini gösteren bağımlılık türü teknoloji bağımlılığı olarak tanımlanır. Teknoloji Bağımlılığı da tıpkı sigara bağımlılığı ya da alkol bağımlılığı gibi ruha zarar verecek düzeydedir diyebiliriz.

Teknoloji bağımlılığı uyku alışkanlıklarımızı, iletişim ve ilişkilerimizi, ruh sağlığımızı ve fiziksel sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Çoğu zaman dikkatimizi önemli şeylerden ve görevlerden uzaklaştırır ve yüz yüze etkileşim için harcadığımız zamanı da azaltmaktadır.

Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü (National Institure on Drug Abuse) ‘ne göre, çok fazla ekran süresi beyinde değişikliklere neden olabilir ve beyin gelişimini etkileyebilir.

Özellikle korteks (1), beynin bilgiyi işleyen bir alanıdır. ABCD (2) çalışması, günde 7 saatten fazla ekran kullanan çocukların, daha az ekran kullananlara göre daha ince bir kortekse sahip olduğunu ortaya koydu.

Çok fazla ekran süresi, depresyon veya anksiyete (3) gibi zihinsel sağlık bozuklukları geliştirme riskinin artmasıyla da ilişkilendirilmiştir.

Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri Nelerdir?

Bilgisayar başında saatler geçirmek, bu nedenle fiziksel rahatsızlık hissetmek ancak hissedilen rahatsızlıklara rağmen kullanmaktan vazgeçememek. Bilgisayarın, internetin ya da telefonun olmadığı zamanlarda sıkıntı hissetmek, yoksunluk duygusu yaşamak veya gerginleşmek. Gündelik hayatın gerekliliklerini ve sorumluluklarını yerine getirememek, işlere odaklanamamak veya önemli işler arasında bile sık sık bu aletleri kontrol etme isteği duymak. Sanal ve anonim sosyal ilişkileri yüz yüze ilişkilere tercih etmek, Günün çok büyük bir bölümünü teknoloji kullanımı ile geçirmek, Sebep olduğu olumsuzlukların farkında olunmasına rağmen, bu araçların kullanımından vazgeçememek, El ve el bileklerinde ağrı ve uyuşma, Gözlerde kuruluk, kızarma, yanma, bakışın bulanması, Sırt ve boyunda ağrı ve sertleşme, Beden duruşunda bozukluk, Şiddetli baş ağrısı, Halsizlik, Uyku bozuklukları, Aktivitelerde azalma, Belirgin kilo alma veya kilo kayıpları da fiziksel belirtileri arasında yer almaktadır.

Teknoloji bağımlılığı, her yaşta ve her cinsiyette görülebilecek bir sorundur. Bireysel önlemler ile teknolojinin akılcı ve kontrollü kullanımı sağlanabilmekle birlikte, sosyal, fiziksel ve ruhsal olarak yarattığı sorunlarla baş edilemediği durumlarda profesyonel destek alınmalı ve bunun tedavi edilebilir bir sorun olduğu unutulmamalıdır.

Teknoloji Bağımlılığının Çeşitleri

Ekran Bağımlılığı

Ekran bağımlılığı küçük yaşlardan itibaren bile gözlemlenebilen, özellikle küçük çocuklarda ebeveyn tarafından çocuğu oyalamak, yemek yedirmek veya sakin durmasını sağlayabilmek gibi sebeplerle çocuğun ekran karşısına oturtulması ile başlayabilen, televizyon, bilgisayar, telefon ya da tablet gibi her türlü ekrana olan bağımlılığı ifade eden bir kavramdır. Ekran karşısında aşırı zaman geçirme, sık sık ekranı kontrol etme, gerçekten bir şey ile meşgul olunmasa bile ekran karşısında bulunma, ekran karşısında harcanan zaman nedeniyle günlük görev ve sorumlulukları yerine getirmeme, duygusal ve ruhsal anlamda gerileme, sosyal çevreden uzaklaşma ile dış dünyaya olan ilgi ve merakı kaybetme gibi belirtileri olan ekran bağımlılığı, bugün pek çok yaştan insanın sorunu haline gelmektedir. Uzun süre ekran başında durmanın yarattığı fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunları da hisseden bireyin bu rahatsızlıklara rağmen kendisini ekran önünden alamaması, bağımlılığın en açık işaretlerinden biridir. Özellikle ekran bağımlılığının küçük yaşlarda gözlemlendiği durumlarda bu soruna ek olarak, konuşmada, fiziksel becerilerin gelişiminde ve sosyalleşme süreçlerinde gecikme, bilişsel bozukluklar, yaratıcı düşünmenin gelişememesi, sosyal dünyaya adaptasyon güçlükleri gibi problemler de eşlik edebilir.

Oyun Bağımlılığı

Sadece çocuklarda değil genç yetişkinlerde de sıklıkla gözlemlenen bir bağımlılık türü olan oyun bağımlılığı, özellikle ekran karşısında saatlerce oyun oynama alışkanlığına işaret etmektedir. Oyun, bebeklikten başlayarak insanın yaşamı boyunca çeşitli biçimlerde ortaya çıkan ancak bireyin büyümesi ile biçim değiştirse de boş zaman geçirme ve eğlence aracı olarak her zaman varlığını sürdüren bir etkinliktir. Oyun, hayal gücü ile ilgili olup belirli bir düzeyde öğretici ve eğitici etkilere de sahiptir. Ancak son yıllarda oyunların video oyunlarına, dijital oyunlara ve sanal oyunlara doğru evrimi ile teknoloji bağımlılığına eşlik eden oyun bağımlılığının da gündeme gelmesine yol açmıştır. Oyun bağımlılığının belirtileri kısaca şu şekilde açıklanabilir;

– Saatlerce oyun oynamak

– Oyun oynama alışkanlığı yüzünden görev ve sorumlulukları aksatmak

– Oyunlar üzerine çok fazla kafa yormak ve hırs yapmak

– Oyunların soyut ve hayali unsurlar olduğunu unutmak ve oyunlardaki karakterleri gerçek hayata da yansıtmak

– Uzun süre oyun oynamaktan dolayı sağlık sorunları yaşamak

– Sosyal dünyadan uzaklaşarak yalnızlaşmak

– İçe kapanmak ve sosyal ortamlara adaptasyon zorluğu

 Bahsedilen bu belirtilen birkaçının gözlemlendiği ve bireyin oyun oynama süresinin giderek arttığı durumlarda bağımlılıktan bahsedilebilir. Bağımlılık karşısından çeşitli bireysel önlenmeler alınabileceği gibi profesyonel yardıma başvurmak da gerekebilir. Bireysel olarak alınabilecek önlemler arasında, oyun oynama süresini kısıtlama, sosyal ilişkileri ve yüz yüze iletişimleri arttırma, oyun yerine konulabilecek hobi ya da aktivite edinme, sanatsal ve kültürel aktivitelere yönelme, oyun oynamayı sağlayan araçlara erişimi sınırlandırma gibi önemler sayılabilir.

Sosyal Medya Bağımlılığı

Sosyal medya kapsayıcı bir kavramdır. Buna göre sosyal medya, başta Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi sosyal ağlar, bloglar, mikrobloglar, mesajlaşma programları, forum siteleri, internet siteleri ve içerik paylaşım sitelerinin toplamı olup, internet teknolojileri vasıtasıyla bilgi ile içerik üretmeyi ve paylaşmayı sağlayan platformlardır. Özellikle son yıllarda giderek artan sosyal medya kullanımı, sosyal medya bağımlılığını da beraberinde getirmiştir. Her yaştan insan için eğlence ve boş zaman geçirme aracı olarak kullanılan sosyal medyanın aşırı kullanımı, sosyal medya bağımlılığı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medya bağımlılığının diğer belirtileri ise kısaca şunlardır:

 • Sürekli çevrimiçi olma isteği
 • Sosyal medya araçlarının yoğun olarak kullanımı
 • Sosyal ortamlarda bile sosyal ağlara odaklanma
 • Yüz yüze iletişim kurmaktan uzaklaşma
 • Gündelik hayatın ve sosyal ilişkilerin zedelenmesi
 • İnternet bağlantısı olmadığında ya da sosyal medyadan uzak kalınca huzursuz ve yoksunluk hissetme
 • Yaşamın her anını ve tüm aktiviteleri sosyal ağlarda paylaşma isteği
 • Sosyal medyada takip edilen kişilerle kendi hayatını karşılaştırma dürtüsü

Bireylerde bu belirtilerden birkaçının gözlemlenmesi ve özellikle sosyal medyadan uzak kalındığında yaşanan yoksunluk duygusu, sosyal medya bağımlılığına işaret edebileceği gibi bunun tedavi edilebilir bir sorun olduğu bilinmelidir. Sosyal medya insanlar için önemli bir haber ve bilgi alma ile bilgi yayma aracı olmakla birlikte, her şeyde olduğu gibi aşırı kullanımı bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Bu sorunun boyutu ise, bireysel önlemler almaya ya da profesyonel yardım almaya kadar gidebilir.

Alışveriş Bağımlılığı

Alışveriş bağımlılığı olan kişiler herhangi bir sorundan alışveriş yaparak anlık olarak iyi hissetme hali ile çıkmayı ve sorundan uzaklaşmayı hedeflemektedir. Fakat bu durum geçici bir duygu olduğundan bir süre sonra tekrar aynı metod ile rahatlamaya çalışmak için alışverişe kişi tekrar yönelir. Alışveriş bağımlılığının altında yatan psikolojik sorun ne ise öncelikle tedavi için onun saptanması gerekmektedir. İnsanlar kendilerini iyi hissetmek için alışveriş yapmak istemektedirler ancak bağımlılıkta durum farklıdır. Bu bir davranış biçimidir. Aldıktan sonra bir keyif ve rahatlama hissi yaşar, ancak bir süre sonra pişmanlık ve suçluluk duygularını yaşamaya başlar. Onyomani olarak isimlendirilen alışveriş bağımlılığında; takıntılı, dürtüsel bir davranış örüntüsü söz konusudur. Genellikle ihtiyaç dışı ve kontrolsüz bir şekilde aşırı alışveriş yapma arzusu, para harcama, aşırı para harcama ile ilgili yoğun bir zihinsel meşguliyet şeklinde başlayan belirtiler ile kendini gösterir.

Bazı  sebeplerle kendini gösteren alışveriş bağımlılığı belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kişinin kendisini kötü hissettiği durumlarda para harcamak istemesi
 • Alışveriş yapınca rahatlamak, güçlü hissetme ve huzurlu
 • Harcanan para miktarının çok ciddi oranda yükselmesi
 • Para harcayan kişini aile ya da yakın çevresinde olumsuz durumlar oluşması
 • Hesaplanandan daha fazla alışveriş yapma
 • Harcamaya başladıktan sonra kişinin kendini durduramaması
 • Aşırı alışveriş yapma durumundan dolayı çevreden eleştiriler gelmesi

Bunların yanı sıra kişi, psikolojik olarak, genellikle kızgın, kaygılı ya da üzgün hissettiğinde alışveriş yapma ihtiyacı duyar, alışveriş esnasında keyif, zevk, coşku hissederken, alışveriş paketlerini gördükçe rahatlar, uzun vadede suçluluk, sıkıntı ve utanç hisleri belirmeye başlar. Bir süre sonra harcanan para miktarı ve yapılan alışveriş kişinin hayatında problem yaratmasıyla durum hastalıklı bir kısır döngü halini alır.

Televizyon Bağımlılığı

TÜBA (TÜRKİYE Bilimler Akademisi Teknoloji Bağımlılığı Araştırması Raporuna göre, Televizyon bağımlılığı, DSM-IV’te tehlikelerinden bahsedilen ancak belirtilmeyen, kişinin çeşitli faktörlerden dolayı, kontrolsüz bir şekilde saatlerce televizyon izlemesidir (Horvath, 2004). Televizyon bağımlılığı, kişinin belirli bir doygunluğa ulaşmak için televizyon izlemeyi arzu etmesi, televizyon izleme süresinin birey tarafından kontrol edilememesi, televizyon izlemiyorken bile televizyon izlemenin düşünülmesi ve kontrolsüz televizyon izleme sonucu olumsuz sonuçlarla karşılaştığı bağımlılık çeşididir (Sussman & Moran, 2013). Televizyon bağımlılığı, bir televizyonda bir programı izlemekten ziyade mecra olarak televizyona kontrolsüz bir biçimde bağlanma durumudur (McIlwraith & Jacobvitz, 1991). İki başlık altında ele alınmaktadır:

• Televizyon Bağımlılığı (Geleneksel Televizyon İzleme)

• Maraton İzleme Bağımlılığı / Binge Watching (Streaming Platformları

Aracılığıyla İzleme)

Televizyon bağımlılığı, yoksunluk yani televizyon izlememe sonucu huzursuzluk hissi, davranışın kontrolsüz bir biçimde gerçekleşmesi, kişinin sosyal ve diğer yaşantısında olumsuz sonuçların gerçekleşmesi ve bunlara rağmen bireyin davranışı sürdürmeye devam etmesi açısından bağımlılıkla benzerlik göstermektedir. Maraton İzleme Bağımlılığı, genel olarak 3-4 saatten fazla dijital video ve streaming hizmetlerinden medya içeriği izleme sonucu, bireyde izleme isteğinin devam etmesi, duygu durum değişiminin kontrolünün yapılamaması, bireyin sorumluluklarını ertelemesi, bireyin kendisini izlediği karakterlerle özdeşleştirmesi şeklinde görülen bağımlılık çeşidi olarak tanımlanmaktadır (Rubenking, Bracken, Sandoval, & Rister, 2018). Kişinin öz kontrolünün olmaması, günlük sorumluluklarından kaçmak için dizi izlemeye yönelmesi, kişinin sosyal anlamda çeşitli karakterlerle özdeşleşme isteği (sosyal ihtiyaç) ve bir sonraki bölümü izleme isteği bu bağımlılığa sebep veren faktörler olarak değerlendirilmektedir

(Rubenking vd., 2018).

Açık Arttırma Ve Şans Oyunları Bağımlılığı

Kumar bağımlılığı, Online Bahis siteleri ile yapılan Kumar bağımlılığı fonksiyonel olarak bozulmaya neden olan ve sürekli bir şekilde kumar oynama davranışına denir. Kumar bağımlılığı hem kişiye hem ailesine, hem de çevresine zarar verir. Ciddi maddi hasarlara sebebiyet vermesi ile birlikte ailelerin parçalanmasına neden olur. Kumar bağımlılığı gelişen teknoloji ile birlikte maalesef artış göstermiştir. Kumar bağımlılığı, ahlaki zayıflık veya irade eksikliği değildir. Kumar bağımlılığı %3 oranında görülür. Her gelir grubunda görülebilir. 40-50 yaş arasında erkeklerde daha sıktır. Gençler arasında da giderek yaygınlaşmaktadır. Kumar bağımlılığı genellikle heves ile başlamaktadır. Fakat bu heves zamanla yerini daha çok kazanma hırsına bırakmakta ve kişiyi kumar oynamaya bağımlı hale getirmektedir.

Aşağıdaki maddelerden 5 tanesi ya da daha fazlasının bulunması ile sürekli ve yineleyen uygunsuz kumar oynama davranışı kumar bağımlılığı rahatsızlığı tanısına yatkın olunduğunu göstermektedir. Fakat tanıyı koymak için kişiyle ilgili uzmanların görüşmesi gerekmektedir.

Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı Nasıl Önlenir? 

Teknoloji yararlı amaçlar için kullanıldığında faydalı, aşırı ve yanlış kullanıldığında ise zararlıdır. Çocuklarda teknoloji bağımlılığının erken yaşlarda önüne geçmek, ailelerin dikkati sayesinde daha kolaydır. Tek ihtiyacınız olan: Çocuklar için güvenli internet ortamı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak.

Teknoloji bağımlılığının belirtilerini gözleyin. Kendinize çocuğunuzun internet kullanımının; okul performansını, sağlığını, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkisini nasıl etkilediğini sorun. İnterneti yasaklamayın. İnternet ve oyunlar günümüz çocukları arasında epey yaygın. İnterneti, oyun oynamayı yasaklamak bir çözüm değil ancak; uzmanlara göre sınır getirmek bir çözüm! 4 ila 11. sınıf çocukları arasında yapılan bir araştırmaya göre: Zaman sınırlaması olmadan teknolojiyi kullanan çocuklar, sınırlaması olanlara oranla %95 daha fazla vakit geçiriyorlar.

Alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Çocuklar ebeveynlerinin söyledikleri yerine yaptıklarını yapmaya meyillidir. Kendi online kullanım alışkanlıklarınızı gözden geçirip, davranışlarının ona olumsuz örnek olup olmayacağını inceleyin. Sevdiği oyunları deneyin. Çocuğunuzun favori oyunlarında bir deneme sürüşü de siz yapın! Sevdiği oyunların zararlı ögeler içerip içermediğini, bağımlılık yaratmaya yönelik etkilere sahipliğini doğrulayın. Bunlarla sınırlı kalmayın! Mesela, fantastik oyunlar oynamayı seven bir çocuk fantastik hikaye kitaplarından da hoşlanabilir. Onu çeşitliliğe teşvik edebilirsiniz. Bilgisayarı ve teknolojik aletleri evin herkese açık bölümünde kullandırın. İnternet artık çocukların erişmemesi gereken milyarlarca içerikle dolu. Bu içeriklerin arasında çocukların kolayca bağımlı hale gelebileceği içerikler de var. Onları, bu içeriklere bir başına ve özgürce erişebileceği odalarında bırakmayın. Denetimi elinizde tutun. Online kullanım alışkanlıklarını takip edin. Çeşitli yazılımlar ve filtreler sayesinde çocuğunuzun vaktini ne şekilde geçirdiğini öğrenebilirsiniz. Böylece riskli durumlar hakkında önceden haberdar olup aksiyona geçebilirsiniz. Sosyal yeteneklerini sınayın. Çocuğunuz akranlarıyla iletişime geçmekte zorlanıyor mu? O halde olabildiğince aynı ilgi alanına sahip kişilerin bir arada olduğu hobi gruplarında yer almasını ve sosyal yönünü geliştirmesini sağlayın.

Çocuğunuz internet bağımlılığı belirtilerini taşıyorsa profesyonel destek alın. İnternet bağımlılığının nedenleri depresyon, öfke veya kendini yetersiz görme gibi sorunlara dayanabilir. Eğer bağımlılık belirtilerini yoğun biçimde görüyorsanız, profesyonel desteğe başvurun.

Destek Alınması Gereken Kuruluşlar

TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele) Yeşilay tarafından geliştirilen teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam modüllerinden oluşan başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını bu konularda bilgilendirmeyi ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan bir birincil önleme programıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere geliştirilen kamu, STK, özel sektör işbirlikleri ile Türkiye Bağimlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenciye 3 milyon da yetişkine ulaşmaktadır.

Bu Anlamda TBM nin Teknoloji Bağımlılığı ile tespitleri ve çözüm öneri bulunmaktadır. Danışma Hattı 115 veya https://www.yedam.org.tr/e-randevu üzerinden Ücretsiz Randevunüzü alabilirsiniz. YEDAM 12 yaş ve üzeri bireylere teknoloji bağımlılığından kurtulmak için ücretsiz destek sağlar. Hem bireyle hem de bireyin ailesiyle görüşmeler gerçekleştirilir

Devletin Teknoloji Bağımlılığı Konusunda Eylem Planları

Söz konusu Eylem Planı çalışmaları kapsamında paydaş kurumlar olan; Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti katılımıyla çalıştay toplantıları gerçekleştirilmiştir. Davranışsal Bağımlılıklar Eylem Planı’nın 2018 yılı içerisinde yayımlanması planlanmaktadır.

Ayrıca HSGM (4), Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında teknoloji ve internetin aşırı ve problemli kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar konusunda sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırarak bu konuda sunulan sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu program kapsamında, Sağlıklı Hayat Merkezleri Psikososyal Destek Birimlerinde görev yapan sağlık personelleri tarafından (psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı) bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli, etkin kullanımı konusunda topluma yönelik koruyucu ve önleyici farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve ihtiyaç durumunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu amaçla 2018 yılında birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan meslek elemanına (psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci) “Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı Eğitimi” verilmiştir.

Teknoloji bağımlılığı denildiğinde; dijital oyunlar, sosyal medya, çevrimiçi kumar, cinsel içerik, siber zorbalık, çevrimiçi TV/Dizi bağımlılığı, çevrimiçi alışveriş bağımlılığı konuları da düşünülmeli ve bunlara yönelik koruyucu önleyici çalışmalara ağırlık verilmelidir. Teknoloji bağımlılığında öne çıkan konuların siber zorbalık ve oyun bağımlılığı olduğu gazetelere yansıyan haberlerden ve yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. Konunun kriminal bir boyut kazanması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünün Siber Suçlarla Mücadele Birimi oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca TBM Eğitim Programı kapsamındaki modüllerden biri de teknoloji bağımlılığıdır ve bu kapsamda teknoloji bağımlılığını önlemeye yönelik eğitimler verilmektedir. Bununla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu “FATİH Projesi” kapsamında bilinçli ve güvenli internet kullanım çalışmalarının daha kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” kampanyası kapsamında; çocukların dijital ve sosyal medya ortamlarındaki kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, alternatif fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, çocukların bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek verilmesi amacıyla kampanyası başlatılmıştır. 81 ilde kampanyaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Teknoloji bağımlılığı kapsamında; BTK, ASPB, MEB ve GSB işbirliğinde “Uluslararası Dijital Oyunlar Kongresi ve Dijital Oyunlar Çalıştayı” düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştay kapsamında, dijital oyunların olumlu ve olumsuz yönleri, çocukların ve gençlerin fizyolojik, psikolojik ve zihinsel gelişimleri üzerindeki etkisi, çocukları dijital ortamın risklerinden korumak için neler yapılabileceği ve ailelere bu konuda nasıl rehberlik edilebileceği hususları değerlendirilmiştir. Çalıştay sonrasında rapor hazırlanarak ilgili kurumlara sunulmuş ve ilgili kurumlara sunulmuştur.

Teknolojinin ve internetin bilinçli kullanılması çalışmaları kapsamında BTK uzun zamandan beri önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Güvenli İnternet Merkezi (www.gim.org.tr) kurularak internet yardım merkezi, bilinçlendirme merkezi ve ihbar merkezi tek çatı altında toplanmış, koruyucu ve önleyici çalışmalar daha etkin hale getirilmiştir.
 •  Güvenli web portalı www.güvenliweb.org.tr adresinden bilinçlendirme amaçlı materyal ve dokümanlar, pozitif içerikler sunulmaktadır. İnternet ve teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda öğrencilere ve velilere yönelik bilinçlendirme seminerleri, kurumlara yönelik eğitimler verilmektedir.
 •  İnternet Yardım Hattı ile vatandaşlardan gelen internetle ilgili problemlere çözüm önerileri sunulmakta, ilgili kuruluşlara yönlendirme yapılmaktadır. Güvenli İnternet hizmeti (www.guvenlinet.org.tr) de ayrı bir koruyucu önleyici tedbir olarak sunulmaktadır.
 •  Her yıl teknoloji bağımlılığı, teknolojik yenilikler gibi konular başta olmak üzere internetin ve teknolojinin bilinçli kullanımıyla ilgili konulara dikkat çekecek şekilde Güvenli İnternet Günü etkinlikleri düzenlenmektedir.
 • İnternet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımıyla ilgili öğrenci ve ebeveynlere yönelik periyodik saha araştırmalara yapılarak mevcut durum tespit edilmektedir.

Açıklamalar

 • Beyni koruma görevi üstlenmiş durumda olan dış katmana korteks adı verilir
 • (ABCD Study)  Ergen Beyinin Bilişsel Gelişim Çalışması
 • Kişinin endişe, kaygı ve korku gibi duygulara karşı aşırı ve kontrol edilemeyen tepkiler vermesine neden olan yaygın görülen psikolojik bir hastalıktır.
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Faydalanılması Gereken Link

https://ilkokul.tbm.org.tr/Teknoloji-Bagimliligi

Kaynaklar / References

(Kaynak Belirterek) Derleyen: Mesut UYAR – SASAM Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Uyar Hakkında

1986 Samsun Doğumlu, Evli. Lise , Ankara Mimar Sinan Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi. Lisans, Libya Ömer Muhtar Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Mühendisliği. Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü halen devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve Adli Bilişim Uzmanıdır. Özel Sektörde yurt içi ve yurt dışı deneyimleri bulunmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Yararı için kurulmuş kuruluşlar, Siyasi Kuruluşlar, Dernek, Vakıf, Spor Kulüpleri yöneticilikleri üst yönetimlerinde görevlerde bulunmuştur. Bildiği yabancı diller: İngilizce, Arapça.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: