Twitter Facebook Linkedin Youtube

KUTSAL KİTAP HAKKINDA AYRINTILI BİR YORUM

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’na bağlı İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezi, Özbekistan Müslümanları Ofisi ve Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi’ndeki “Hilal Naşr” yayınevi işbirliğiyle İmam Buhari tarafından yazılan “Sahihi Buhari” kitabının tanıtımı Özbekçe yapıldı.

Etkinlikte, Özbekistan’da din ve eğitim alanında yürütülen bir dizi reformda İmam Buhari’nin hayatı ve mirasının incelenmesine, araştırılmasına ve tanıtılmasına özel önem verildiği kaydedildi.

İmam Buhari de dahil olmak üzere büyük alimlerimizin zengin mirasını korumak ve incelemek ve aydınlanmış İslam öğretilerini yaymak için,  İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezi, Hadis İlim Okulu ve Özbekistan’da İslam Medeniyeti Merkezi kuruldu. 2021 yılında Özbekistan devlet başkanı inisiyatifiyle büyük muhaddis türbesinin daha müreffeh ve heybetli hale getirilmesi için büyük çaplı inşaat çalışmalarına başlandı.

İmam Buhari’nin hadis ilmindeki zengin ilmi ve manevi tecrübesi, ülkemizdeki İslam medeniyetine değerli katkılar sağlamıştır. Alimin “Sahih al-Buhari” – “El-Jami’ as-sahih” (“Güvenilir koleksiyon”) olarak bilinen şaheseri, Müslümanların ve alimlerin çoğunluğu tarafından Kur’an-ı Kerim’den sonra kutsal kitap olarak kabul edilmektedir.

İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezi müdürü Shovosil Ziyadov, “Sahihi Buhari”nin ülkemizde birkaç kez Özbekçeye çevrildiğini söylüyor. – Hadislerin tefsiri ve tefsiri neredeyse yok, sadece bazı yerlerde çok az ve kısa açıklamalar var. Eser metinlerinin kuru çevirilerini anlayamayan özellikle genç nesil arasında halk arasında her türlü tartışmanın çıktığı bir sır değil. Dünya alimlerine ayak uydurmak, günümüz Özbek halkının yazıldığı şekliyle “Sahih Buhari” çalışmasına katkısı olduğunu göstermek, bu kaynağın gerçek hakikatlerini, sırlarını  tüm dünyaya göstermek ve eğitmek. Bu çok ciltli toplam müslüman toplumu ve gençleri saf İslam inancında, saf mezhepte,   onları kibar olmaya teşvik etmek için oluşturulmuştur. Yeni baskıda “Sahih Buhari”nin tam ve ayrıntılı tefsirine dikkat edilmiş, hatta bazı hadislerin tefsiri yüz sayfaya ulaşmıştır. Bu en sahih hadis külliyatı olan Muhaddis Sultanı’nın hayatını ve eserini kapsamlı bir şekilde okuyup incelemenize ve onun hakkında detaylı bir resim çizmenize imkan vermektedir. Yaratılışında  yüzlerce el yazması, litografi ve çağdaş kaynak kullanıldı.

Konuşmacılar, İmam Buhari’nin mirasını incelemenin gerekliliği, bugün alimlerin eserlerinin bilimsel önemi, araştırmalarının mevcut durumu ve gelecekteki görevleri hakkında ayrıntılı olarak konuştular.

Uluslararası Özbekistan İslam Akademisi rektörü Muzaffar Komilov, “Bugünkü sunumun pratik ve bilimsel önemi çok yüksek” dedi. – Kitap insanımıza, gençlerimize ibret olsun! Bugün İmam Buhari gibi aziz ecdadımızın eserlerini anlatmaya ve tüm dünyaya tanıtmaya hakkımız var. Büyük ecdadımızın sahih kitabı, ilk defa Özbekçe dilinde, kusursuz bir şekilde sunulmaktadır. Kitap eleştirisi takdire şayan. Bu konuda alimlere, uzmanlara, dilbilimcilere, din bilginlerine emeklerinden dolayı sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Sahih-i Buhari ayrıca medrese öğrencilerinin kaideleri tam olarak anlamalarına ve eski tefsirleri okuyup anlamalarına yardımcı olan bazı kelime ve tamlamaların Arapça gramer kurallarının bir analizini sağlar. Kitabın sadece Özbekistan için değil, tüm dünya halkları için değerli bir manevi miras olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: