Twitter Facebook Linkedin Youtube

KÜRESEL GÜÇ DENKLEMİNDE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliğinde düzenlenen “Küresel Güç Denkleminde Türk Devletleri Teşkilatı Çalıştayı” Rektörlük Binası Güvercinlik Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

ASBÜ Bölge Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Enver Arpa, SASAM Başkanı Mesut Emre Karaköse ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın açış konuşmalarını yaptığı çalıştayda iki oturumda sekiz bildiri sunuldu.

ASBÜ Bölge Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Enver Arpa konuşmasında, günümüzde dünya güç dengelerinde yaşanan dönüşümden bahsedip, bu süreçte yeni etkinlik kazanan teşkilatlanmaların olduğundan bahsetti. Türk Devletleri Teşkilatının yeni etkinlik kazanan teşkilatlar içerisindeki güçlü varlığından, ortak etkinlik ve çaba göstermesi sebebiyle önemli olduğundan bahsetti.

SASAM Başkanı Mesut Emre Karaköse ise konuşmasında, iki dünya savaşı sonrası kurgulanan dünya düzeninin tıkanma noktasına geldiğini ve binlerce yıllık insanlık tarihine bilim, kültür, sanat ve ekonomi alanlarında damgasını vuran Türk Milletinin, yeni şekillenecek dünya düzeninde belirleyici olmasının kaçınılmazlığını vurguladı. Türk Konseyi adı yerine Türk Devletleri Teşkilatı adının kabul edilmesinin ad değişikliğinden çok ötede bir anlam taşıdığını belirtti. İstanbul Zirvesinde kabul edilen Sonuç Bildirisinin Türk Dünyası sevdalılarına rehberlik edecek ve ışık tutacak bir kararlar manzumesi olduğunu ve bildirgenin arka planda devlet aklının bulunduğunu ifade etti.

Başkan Karaköse sözlerine şöyle devam etti: “Türk Devletleri Teşkilatı kimsenin muarızı, düşmanı, hasmı değildir. Karşıtlık üzerine kurgulanmamıştır. Korku değil, umut olma misyonu yüklenmiştir. Bunun için başka aktörleri tedirgin edecek hamaset ve sloganik yaklaşımlara prim verilmemelidir. Aksi yönde dikkatsiz tutum ve davranışlar risk faktörlerini ve engelleme çabalarını tetikleyecektir. 30 yıl gibi kısa bir sürede sağlanan büyük ilerleme göz önünde tutulmalıdır. 2022 yılı başında Kazakistan’da yaşanan acı olaylar göstermiştir ki Türk Devletler Teşkilatı askeri işbirliği alanında da zemin oluşturmalıdır. Savunma ve güvenlik alanındaki bütünleşme Teşkilatın, Türk Birliğine evirilmesini ve Avrupa Birliği gibi uluslar üstü bir yapı haline gelmesini destekleyecektir. Ancak öncesinde kültürel bütünleşme, dilde yakınlaşma, ortak üniversiteler ağı oluşturma, elitlerin bütünleşmesi, doğrudan hammadde temini ve ekonomik bütünleşme gibi aşamaların kat edilmesi gerektiği hepinizin malumudur.”

Açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan konuşmasında çalıştayın duyarsız kalamayacağımız konuları ele aldığını ifade etti. Türk Devletleri arasındaki iş birliğinin önemli olduğundan bahsedip akademinin bu iş birlikleri içindeki öneminden bahsetti. Üniversitelerin, diğer Türk Devletlerinde akademik birimlerinin bulunmasının birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olması açısından değerli olduğunu dile getirdi. Türk Devletleri Teşkilatı’nın ana unsurlarından birinin “Dil Unsuru” olduğunu belirtip, küreselleşen dünya ve salgın sebebiyle yoğun bir dijital bombardıman altında olduğumuzdan bahseden Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan “Devletler kültürleriyle var olan yapılardır” dedi ve Türk Milletinin adalet ve merhamet sahibi bir millet olduğunu ifade etti.

Çalıştay’ın “Türk Devletleri Teşkilatını Bekleyen Risk ve Fırsatlar” başlıklı ve ASBÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Mürsel Bayram moderatörlüğünde yürütülen ilk oturumunda, ASBÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Meryem Hakim tarafından “Türk Devletlerinin Bağımsızlık Sonrası Ekonomik ve Siyasi Yapısı ile Türk Devletler Teşkilatının Misyonları”, SASAM Jeopolitika Direktörü Dr. Fatih Kocaoğlu tarafından “Ulusal İmparatorluklar Çağında Türk Dünyasının Jeopolitiği”, ASBÜ öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Resul Yalçın tarafından “Türk Dünyasının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği”, Türkiye Moldova Dostluk Derneği Başkanı Dr. Rafet Köksal tarafından “Türk Devletleri Teşkilatının Karşılaşması Muhtemel Risk Faktörleri” başlıklı bildiriler sunuldu.

Çalıştayın “Küresel Denklem ve Büyük Güçlerin Etkisi” başlıklı ve ASBÜ öğretim üyesi  Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çelik moderatörlüğünde yürütülen ikinci oturumunda, ASBÜ öğretim üyesi  Dr. Öğr. Üyesi F. Tutku Aydın Bezikoğlu tarafından “Sovyet Sonrası Dönemde Rus Dış Politikasına Yeniden Bakmak: Rusya’nın Ukrayna’ya Saldırısı Kaçınılmaz Mıydı?”, SASAM Başkan Yardımcısı Cesurhan Taş tarafından “TDT’nin Güç Üretme ve Güç Odağı Olma Potansiyeli Bakımından İlke, Değer Ve Erdemler Bağlamında Türk Birliği”, ASBÜ Öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Gökberk Durmaz tarafından “Türk Devletleri Teşkilatı: Uluslararası Siyasetin Sıkışmışlığına Alternatif ve Doğal Bir Yol” ve Business Türk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Ruzubay tarafından “Değişen Dünya Dengeleri ve Türk Dünyası” başlıklı bildiriler sunuldu.

Bildirilerin sunulmasının ardından çalıştay, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: