Twitter Facebook Linkedin Youtube

AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİNİN TÜRK DÜNYASI PERSPEKTİFİ

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov’un, bir düşünce kuruluşunun daveti üzerine gerçekleştirdiği söyleşi başta Türk dünyası ve bölge ülkeleri olmak üzere son derece önemliydi. Konuşmasında Büyükelçi Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilere vurgu yaparak iki ülkenin hem ekonomik hem de güvenlik alanında birbirilerinin kalkınmasında hayati öneme sahip olduğuna ve bunun sonucu olarak İkinci Karabağ Savaşının 44 gün gibi kısa bir sürede zaferle sonuçlanmasına vurgu yaptı. Büyükelçinin Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerden yola çıkarak iki ülke arasındaki ilişkilerin sahaya yansımasının sonucu olarak diğer Türk devletlerinin daha cesaretli adımlar atmaya çalıştığına vurgu yapması da son zamanlarda yaşanan olayları değerlendirebilmemiz açısından ipucu mahiyetindeydi.

Büyükelçi konuşmasında Türk Devletler Teşkilatının bugünkü pozisyona gelmesinde yine Azerbaycan ve Türkiye’nin diğer Türk devletlerini cesaretlendirme konusunda bir lokomotif işlevi gördüğünü belirtti.
1918 yılında kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde dağılmasının nedeni olarak Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya Savaşından yeni çıktığı ve dolayısıyla yeterli derece gücü olmadığı için Azerbaycan’a yeterli desteği sağlayamadığını ve o zaman Azerbaycan’ın da yeterli gücü olmadığına vurgu yaparak Türk devletlerinin güçlü ve bir olmaları gerektiğine işaret etti.

Kazakistan’daki olayları değerlendiren Büyükelçi, Kazakistan’daki olayların gerçek nedeni ne olursa olsun Kazakistan’ı ve Kazak Türklerini Türk Dünyası’nın bir parçası olarak görmemiz gerektiğine vurgu yapması da dikkate değerdi.
Büyükelçinin İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Türk dünyasının artık çehresinin değiştiğini ve hiç olmadığı kadar birbirilerine yakın olduğunu vurgulaması ve Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla birlikte Türk devletleri arasındaki ilişkilerin yeni boyutlara ulaşacağına vurgu yapması bir diğer önemli husustu. Bunlara ek olarak Büyükelçi Türk dünyasının sadece Türk devletlerinden ibaret olmadığını, başka devletlerin egemenliği altında yaşayan Türkleri Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak görmesi de Azerbaycan’ın Türk dünyasına yönelik pozisyonunu gösterir nitelikteydi. Buradan hareketle Türk dillerinin ve kültürlerinin bir bütünün parçası olduğunu, Türk Dünyasını yıllardır bu değerlerden yoksun bırakmaya çalışsalar da genetik kodlarımızın buna imkan verdiğini açık bir şekilde belirtmesi çok önemliydi.
Son olarak Büyükelçi Azerbaycan-Ermenistan ve Ermenistan- Türkiye arasındaki barış sürecini değerlendirdi. Büyükelçi Azerbaycan’ın her zaman olduğu gibi bugün de barıştan yana olduğunu ifade etti. Ayrıca Azerbaycan ile iyi ilişkilerin Ermenistan’ın bölgedeki kalkınmasına önemli derece katkı sağlayacağına ve bunu ermeni halkının da açık bir şekilde görebildiğine vurgu yaptı. Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendiren Büyükelçi, artık işgal faktörü bittiği için Azerbaycan’ın bu sürece olumlu baktığını ifade etti.

Memmed İsmayılovKAFKASSAM Uzmanı

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: