Twitter Facebook Linkedin Youtube

SOÇİ GÖRÜŞMESİ BİZE NE ANLATTI?

26 Kasım Soçi görüşmesi tarafları açısından olumlu geçti. Görüşmenin kazananı ise Rusya oldu. Bu görüşme ile Rusya Avrupa’nın arabulucu rolünü daha başlamadan sekteye uğratmayı başardı. Bu bağlamda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaş sonrası dönemin en önemli aktörü olduğunu bir daha teyit etmiş oldu.
Görüşmenin Azerbaycan açısından olumlu yönü ise “Karabağ Sorunu” anlayışının görüşme esnasında vurgulanmaması oldu. Bununla da Azerbaycan “Karabağ Sorunu” anlayışı olmadığını dolayı da olsa taraflara kabul ettirmiştir. Ayrıca bu görüşme esnasında Karabağ’a “statü” meselesine vurgu yapılmaması Azerbaycan açısından son derece önemlidir. Azerbaycan açısından görüşmenin diğer bir önemli yanı sınırların belirlenmesi hususunda Rusya ve Ermenistan’ı artık ikna etmiş durumda olmasıdır. Görüşmenin sonunda taraflar arasında imzalanan yeni üç taraflı beyanatta Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik herhangi bir olumsuz tutumunun yer almaması da Azerbaycan adına olumlu bir gelişme olarak kaydedilebilir.
Üçlü görüşme esnasında Vladimir Putin’in her üç ülkenin başbakan yardımcılarından oluşan komisyonun faaliyetlerinde ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda ulaşım hatlarının faaliyete başlamasına yönelik ilgili komisyonun faaliyetini onaylayacağını ve herkes için zaruri tedbirleri uygulayacağını belirtmesi yakın gelecekte iletişim koridorlarına yönelik somut adımlarının atılacağını göstermektedir.
Kanaatimizce sınırların belirlenmesine yönelik adımların hızlı bir şekilde gerçekleşmesi Ermenistan hakimiyeti için de olumlu olacaktır. Sınırların belirlenmesi Ermenistan’daki rövanşist güçlerin sınırdaki provokasyonlarını da önleyecektir. Çünkü sınırların belirlenmesinden sonra gerçekleşecek her saldırı devletlerin sorumluluğunu gündeme getirecektir. Ayrıca sınırların belirlenmesi dolaylı da olsa tarafların birbirilerinin toprak bütünlüğünü tanıdıkları anlamına gelecektir. Bu da muhtemel barış antlaşmasını daha gerçekçi kılacaktır.

Memmed İsmayılov – KAFKASSAM Uzmanı

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: