Twitter Facebook Linkedin Youtube

TÜRKMENİSTAN DEVLETİNDEN SASAM MENSUPLARINA ŞAHADETNAME

 

Barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınma için Türkmenistan’ın tarafsızlığı konusunda 21-23/Ekim/2020 tarihleri arasında Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen online diplomatik kurslara katılıp başarıyla tamamlayan SASAM mensuplarına sertifika verildi. Türkmenistan Devletinin ve Türkmen halkının barışı, huzuru ve gönenci için tarafsızlık statüsünün ifade ettiği anlam ve önem bu kurslar sayesinde daha iyi anlaşıldı. Kadim zamanlardan beridir çatışmalardan uzak durmayı, barışı, esenliği ve egemenliği bir yaşam düsturu ve biçimi haline getirmiş olan Türkmen halkının bu geleneğinin Birleşmiş Milletler tarafından da onaylanıp ilan edilmesi, Türkmenistan Devlet politikalarının uluslararası alanda ne denli başarılı olduğunun ve genel kabul gördüğünün ispatıdır. Bu bağlamda gece gündüz demeden Türkmen halkının amanlığı, esenliği, huzuru ve gönenci için çalışan Devlet Başkanı Sayın Gurbangulı Berdimuhamedov’un liderliği büyük önem taşımaktadır.

 

Küresel ve bölgesel barış atmosferi oluşturarak istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak maksadıyla dünya ölçeğinde Türkmenistan adına büyük bir mücadele yürütülmektedir. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen kurslar ve etkinlikler, diğer ülkelerdeki diplomat, bürokrat, akademisyen, araştırmacı ve yazarlar vasıtası ile bu statünün geniş halk kitlelerince de anlaşılıp benimsenmesine katkı sunmaktadır. Türkiye’den söz konusu kursa, sadece Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) adına Başkan Mesut Emre Karaköse, Başkan Yardımcısı Cesurhan Taş, Hukuk ve İnsan Hakları Masası Direktörü Mehmet Emre Yıldız, Avrasya Masası Uzmanı Taha Kalaycı, SASAM Akademi üyesi Furkan Toprak katılarak sertifika almaya hak kazandılar.

Katılım sağlanan kursa dair katılımcılar adına tanzim edilen şahadatnameler, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Rashid Meredov tarafından imzalanarak Türkmenistan’ın Türkiye Büyükelçisi sayın İşankuli Amanlıyev tarafından şahsen tarafımıza teslim edilmiştir. Merkezimizi böylesi manalı ve değerli faaliyetlere dahil edip onurlandırdığı için Sayın Büyükelçiye ve Büyükelçilik yetkililerine teşekkür ederiz. Ortak köklerden gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aydınlar olarak, her daim Türkmenistan’ın dış dünyadaki tanıtım ve aydınlatma faaliyetlerine destek vereceğimizi beyan ederiz.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: