Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM ÖZBEKİSTAN HÜKÜMETİ VE AGİT’İN BERABER DÜZENLEDİĞİ KONFERANSA KATILDI

Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü (IDUAI) vesilesiyle düzenlenen Çevrimiçi Konferans (Online Conference at the occasion of the International Day for Universal Access to Information (IDUAI))

Ulusal Kitle İletişim Araçlarını Destekleme ve Geliştirme  Kamu Fonu, AGİT ve Özbekistan Hükümeti ile birlikte 28 Eylül pazartesi günü Özbekistan saati ile saat 13:00, Türkiye saati ile ise saat 11:00’da başlayan bir çevrimiçi konferans düzenledi.  ‘Bilgiye Everensel Erişim Günü’ nün 5. yıl dönümünde gerçekleşen bu konferansa SASAM’ı temsilen, Umut Berhan ŞEN katıldı. Medya ve enformasyon konularında saygın kuruluş temsilcilerinin de yer aldığı konferansa katılan diğer isimler şu şekildedir:

-Gulnoza Khusanova, UZREPORT TV kanalı Genel Yayın Yönetmeni

-Komil Allamzhonov, Özbekistan Ankara Büyükelçisi ve Ulusal Kitle İletişimini Destekleme ve Geliştirme Kamu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

-Büyükelçi Ulrika Funered, AGİT İsveç Daimi Temsilcisi ve 2021 AGİT Daimi Konseyi Başkanı

-Saida Mirziyoyeva, Ulusal Kitle İletişimini Destekleme ve Geliştirme Kamu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı

-Büyükelçi Tuula Yrjölä, Sorumlu Görevli / AGİT Genel Sekreteri, AGİT Çatışma Önleme Merkezi Müdürü ve Sekreterya Başkan Yardımcısı

-Melissa Fleming, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Genel Sekreteri

-Büyükelçi John MacGregor, Özbekistan’da AGİT Proje Koordinatörü

-Helena Fraser, Birleşmiş Milletler Özbekistan Koordinatörü

-Jürgen Heissel, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Ofisi Direktörü

–David Goldberg, Avukat ve Bilgi Edinme Araştırmacısı

-İlkhom Abdullaev, Özbekistan Cumhuriyeti  Meclisi Yasama Odası Yenilikçi Kalkınma, Bilgi Politikası ve Bilgi Teknolojileri Komitesi Başkanı

-Barbara Trionfi, İcra Direktörü, Uluslararası Basın Enstitüsü

-Dr.Javad Mottaghi, Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Sekreteri

–Khushnudbek Khudaiberdiyev, Özbekistan Ulusal Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı

-Alexandra Kolesnichenko, Ulusal Kitle İletişim Araçlarını Destekleme ve Geliştirme Kamu Vakfı Direktörü

-Oleg Pekos, Bilgi Teknolojileri ve İletişimin Geliştirilmesinden Sorumlu Birinci Bakan Yardımcısı

-Natalia Carfi, Açık Veri Şartı Müdür Yardımcısı

-Farkhod Ibragimov, IT Park Uzbekistan Direktörü

-Emma Cantera, Açık Hükümet Birimi Proje Koordinatörü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

-Bibigul Zheksenbai, Kazakistan Cumhuriyeti Baş Editörler Kulübü Başkanı ve Kazakistan Cumhuriyeti Bilgi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Danışmanı

Umut Berhan ŞEN’in konuşma metninden kısa başlıklar ve tercümesi:

Your Excellency, ladies and gentlemen, I offer my respects to all of you. I’m SAHİPKIRAN CENTER FOR STRATEGIC RESEARCHES expert and author. I greet dear speakers with espect.

In the process coronavirus pandemic that, deeply affects our world, we have understood taht Access to informatıon ıs of vital importance for people. It is expected that studies will be carried out to ensure that the public has the necessary constitutional, legal and political guarantes for the easiest access to information in order to save lives, build trust and help formulate comprehensive policies during the crisis period.

Turkey’s future goal, ‘creativity, technıcal innovation and creation of an information society is built on a total power of information is defined as. The contribution of individuals in creating this process is possible by ensuring freedom of expression, which is an indispensable element of democracy.

The Republıic of Turkey, on the protection of perssonal data and access to information policy strives to be a country with a high standard. Republic of Turkey, the Right to information Act and the Personal Data Protection draws attention to concrete steps taken by the Act.

Human rights oriented sustainable development also depends on the implementation of the rule of law. I congratulate the ınternational day of Universal Access to information, with the hope that everyone can access correct information in the easiest and safest way. Thank your for listening to me.

Türkçe metin:

Ekselansları, bayanlar ve baylar, hepinize saygılarımı sunuyorum. SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ uzmanı ve yazarıyım. Değerli konuşmacıları saygıyla selamlıyorum.

Dünyamızı derinden etkileyen koronavirüs salgını sürecinde, bilgiye erişimin insanlar için hayati önem taşıdığını anladık.  Kriz döneminde hayat kurtarmak,  güven inşa etmek ve kapsamlı politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak için, kamuoyunun bilgiye en kolay erişimi için gerekli anayasal, hukuki ve siyasi teminatlara kavuşulmasını sağlayacak çalışmaların yapılması beklenmektedir.

Türkiye’nin gelecekteki hedefi, ‘yaratıcılık, teknik yenilikçilik ve bilgi toplumu oluşturma’ üzerine oluşturulmaktadır. Bireylerin bu süreci oluşturmadaki katkısı, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan ifade özgürlüğünün sağlanmasıyla mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti,  kişisel verilerin korunması ve bilgiye erişim politikası konusunda yüksek standardı olan bir ülke olma çabasındadır. Türkiye Cumhuriyeti, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda atılan somut adımlara dikkat çekmektedir.

İnsan hakları odaklı sürdürülebilir kalkınma aynı zamanda hukukun üstünlüğünün uygulanmasına da bağlıdır. Herkesin doğru bilgiye en kolay ve en güvenli şekilde erişebilmesi umuduyla, uluslararası Evrensel Bilgiye Erişim gününü kutluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

 

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: