Twitter Facebook Linkedin Youtube

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTININ 46. YIL DÖNÜMÜNDE TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI: TMT

20 Temmuz 1974’den 20 Temmuz 2020’ye dile kolay tam 46 yıl geçti. Neredeyse yarım asra yaklaşıyor bu tarihi gün. Bildiğiniz gibi, bugün Kıbrıs Barış Harekâtının 46. Yıl dönümünü. Bu vesileyle, KKTC’nin kurulmasında emeği geçen bir kuruluştan bahsetmek istiyorum: TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI (TMT)

   Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında genel bilgiler:

 

1 Nisan 1955’te faaliyete geçen EOKA tedhiş örgütü Türklere saldırmaya başladı. Türk köylerini yakıp yıkan EOKA tedhiş örgütüne karşı, Türk halkının savunmasını yapacak bir örgütlenme gereksinimini duyan Kıbrıs Türkleri, önceleri çeşitli mukavemet grupları oluşturmuştur. Bunlar arasında en etkili olanı Volkan’dır. Ancak, dağınık, küçük ve eğitimsiz olan bu mukavemet gruplarının askeri bir yapıya sahip EOKA karşısında, Türk halkının savunmasını yapması mümkün olmamıştır. Bu eksikliği gidermek amacıyla Burhan Nalbantoğlu, Rauf Denktaş ve Kemal Tanrısevdi tarafından 27 Temmuz 1957’de, Lefkoşe’de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), dağınık olarak faaliyet gösteren küçük mukavemet gruplarını birleştirerek, tüm adaya yaygın, her Türk köyünde varlık gösteren güçlü bir mukavemet örgütü olmuştur.


TMT, Rumların iddia ettiği gibi bir saldırı ve tedhiş örgütü değildir. Terör örgütü EOKA’dan 2.5 yıl sonra, Türklere yönelik saldırıların yoğunlaşması üzerine kurulmuş olması da, bunun en açık kanıtıdır. Faaliyet gösterdiği süre içinde hiçbir Rum köyüne saldırmayan TMT, Türk gençlerini eğitmiş, kendilerini savunmaları için gerekli silahları sağlamıştır.

   TMT’nin amaçları şöyle sıralanabilir:

1) Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamak,

2) ENOSİS’e ve bu hedef doğrultusunda yapılan girişimlerle estirilen teröre karşı durmak,

3) Türklere yapılacak saldırıları geri püskürtmek,

4) Türk Toplumunun birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, ENOSİS’i savunan AKEL’in Türk toplumu içinde ideolojik etkinlik kurmasını ve iç cepheyi bölmesini önlemek,

5) Rumlara ve İngilizlere karşı Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak,

6) Anavatan Türkiye ile sıcak ilişkileri ve Türk Halkının Anavatana bağlılığını sürdürmek.

Bu ilkeler doğrultusunda başarılı bir mücadele vermiş olan TMT, 1958-60 ve 1963-74 döneminde Türk halkının direnişini örgütlemiş, Rum saldırıları karşısında ayakta kalmasını sağlamıştır. TMT’nin bu direnişi, adanın Yunanistan’a bağlanmasını önlemiş, bağımsızlığın gerçekleşmesini sağlamıştır. Kıbrıs’taki asıl Ulusal Kurtuluş Örgütü, Türk Mukavemet Teşkilatı’dır. Onu karalamak için kampanya yürüten Rum liderliği, TMT’nin faşist bir örgüt olduğu iddiasını gündeme getirmiştir. Hâlbuki TMT, Kıbrıs Türk halkının savunmasını birinci planda tutan bir örgütlenmedir. Faaliyet gösterdiği dönemde, elinde silahla Türk halkına saldıran EOKA üyelerini hedef seçmiştir. Hiçbir Rum, sadece Rum olduğu için TMT’nin hedefi olmamıştır. Hiçbir Rum yerleşim birimi, TMT’nin saldırına uğramamıştır. Bütün bunlar TMT’nin faşist bir örgüt olmadığını ortaya koymaktadır.

Ayrıca, eğer TMT faşist bir örgüt olsaydı, toplumun yönetimini eline aldığı 1963-74 döneminde, İtalya ve Almanya’da olduğu gibi faşist bir parti kurar, yönetimini bu partiye bırakır ve Kıbrıs Türk toplumunu faşist ideoloji doğrultusunda yönetirdi. Rum-Yunan ikilisinin yavru vatan Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için oluşturdukları terör ve tedhiş örgütü EOKA, kuruluşunu 1955 yılı ortalarında tamamlamış ve başına askeri yönetici olarak Grivas’ı atamıştır. Siyasi kanadının faaliyetlerini ise Başpiskopos Makarios üstlenmiştir.

EOKA’nın amacı terör yolu ile ENOSİS gerçekleştirmek ve adayı bir Yunan toprağı yapmaktı. 1 Nisan 1955 yılında başlayan ve yoğunlaşan terör faaliyetleri karşısında Kıbrıs Türk halkının örgütlenmeye ihtiyacı vardı ve bunu başardı. Kara çete, Volkan, 9 Eylül gibi direniş birimlerini kurdu. Bu birimler, TMT’nin resmi olarak kuruluşuna ilk adımı olarak nitelenebilir. 1 Ağustos 1958 yılında Kıbrıs Türk halkının savunmasını üstlenen Türk Mukavemet Teşkilat süratle ada çapında EOKA saldırılarına karşı direnişini sürdürdü, bu başarının halkımızın kırılmaz desteğine borçludur.

   Gelinen koşullara uygun olarak sahip olduğu ve mücadele boyunca hiçbir zaman yitirmediği karakteristik özellikleri şunlardır:

-TMT, Türk halkı tarafından kurulmuş bir halk örgütüydü.

-TMT, Türk halkının savunma örgütüydü.

-TMT, Kıbrıs Türk halkının ENOSİS’e karşı direniş örgütüydü.

-TMT, Türk halkı tarafından kurulmuş ve mücadelenin tüm aşamalarında Türk halkı ile bütünlüğünü korumuş bir örgüttü.

-TMT, tüm eylemlerini Anavatan Türkiye ve halkından aldığı destekle yürütmüştür.

-TMT, Kıbrıs’ı bir Yunan sömürgesine dönüştürmeye yönelik ENOSİS hareketine karşı direnen anti-emperyalist ve anti-sömürgeci örgüttü.

-TMT, faşist ve ırkçı EOKA’ya karşı örgütlenmiş olduğu direniş anti- faşist ve insancıl bir hareketti.

-TMT’nin anti-demokratik Enosis hareketine karşı örgütlenmiş olduğu direniş hareketi demokratik bir hareketti.

   Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Görevleri:

-Kıbrıs Türkünün can, mal, namus ve şerefini korumak ve halkımızın Kıbrıs’ta hür yaşamasını geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sağlamak.

-Rum tedhiş örgütü saldırılarına karşı koymak ve püskürtmek.

-Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini korumak.

-Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının bağlılığını sürdürülmesi gündemde tutmak.

Not: Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser’in 2006 yılında IQ Kültür Sanat Yayıncılık tarafından basılan “Kıbrıs’ta Yeraltı Faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı (1950-1963)” adlı kitabı, bu konuda yazılmış az sayıdaki bilimsel eserden biri olarak dikkat çekiyor. Okumanızı salık veririm.

 

Umut Berhan ŞEN

@umuten16
 SASAM Uzmanı / Ulusal Güvenlik Analisti- Yazar

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: