Twitter Facebook Linkedin Youtube

ANTİ TÜRKİZM, TÜRK DÜŞMANLIĞI VE YABANCILARIN TÜRK’E BAKIŞI

Avrupa’da Türklerin tarihi genel olarak bilinenden eskidir. Tarih öğretiminin eksikliği sebebiyle İslamiyet’ten önceki Türk tarihinden pek söz edilmez, tarihimiz Selçukludan başlıyormuşçasına anlatılır. Oysaki Atilla’ya (flagellum dei – Tanrı’nın Kırbacı; günaha batan Hıristiyanları cezalandırmak için Tanrı’nın gönderdiğine inanılan) lakabını Avrupalılar takmıştır. Atilla’nın “Atımın bastığı yerde ot bitmez” sözü Türkleri anlamada ve anlatmada batılı algısında önemli yer etmiştir. Bu yazımızda bazı dillerinin sözlü kültüründe Türklerle ilgili yer edinmiş deyimleri konu edeceğiz.

Turcophobia yani Anti Türkizm sadece soyu Türk ya da vatanı Türkiye olan Türkleri değil Osmanlı coğrafyasında yaşayan halklara  karşı ırkçı faşist ayrımcı bir düşünceyi tanımlar. Hafızalarımızda silinmez bir yer edinmiş olan 1991-1995 Bosna katliamı sırasında Sırplar öldüreceği Boşnakları “TÜRK” diyerek öldürüyorlardı. Avrupa’da çok güçlü kişilere söylenen  “strength like a Turk”  yani Türk gibi güçlü sözü aslında bize bakışın  ortak bir ifadesidir.

Türk kelimesi önemli batılı kaynaklarda ve sözlüklerde vahşi, cani, zalim, gaddar olarak çevrilmiştir. Websters New Collegiate Dictionary: “One who is cruel or tyrannical.” Türkçesi: Vahşi ya da gaddar olan kişi. Concise Oxford Dictionary: “Ferocious, wild or unmanageable person Türkçesi: aşırı, gaddar, vahşi  yönetilemez kişi. Random House Dictionary: “A cruel, brutal and domineering man.” Türkçesi: acımasız gaddar zorba kişi anlamlarında çevrilmiştir.

Yukarıdaki karşılıklarda gâvur kibri çok hissedilir bir şekilde kendini gösterir. Ben düzenin sahibiyim, Bana herkes itaat etmeli, itaat etmeyen vahşidir, zorbadır gibi bir anlam çıkar ki bu da faşizmin ve diktatörlük kavramlarının neden Avrupa kökenli olduğunu açıklar.

Özellikle Avrupa’da TÜRK kelimesi kötülük içeren deyimlerde kendine yer bulmuştur ve diğer gâvur toplumlarda da durum benzeridir. Ermenicede :   թուրք” (“Turk”) is commonly used to question someone’s loyalty or criticize one’s moral qualities: “հո թուրք չե՞ս” (“Are you a Turk?”) birisinin ahlaki durumunu  yada bağlılığını eleştirmek  için sen Türk müsün denir. “թուրքի տուն” (“Turk’s house”) is a phrase to describe disordered and a very dirty house[  çok kötü bakımsız bir ev görünce Türkün evi diye tanımlanır. 500 sene hükmettiğimiz Bulgar toplumunda ise gene Türk kelimesi kötü anlamda kullanılmıştır. Bulgarca:турчин ( Turk). Idiom: someone who doesn’t let his wife to go out of the house and is oppressive to women.Karısını evden çıkarmayan ve baskıcı davranan kişiye TÜRK deniyor.

Yıkanmamak için parfüm icat eden VERSAY sarayına halıya hacetlenen kralıyla Fransa’da  Türk kelimesi gene kötü anlamda kullanılıyor. C’est un vrai Turc (“He’s a real Turk”), used to indicate that a person was harsh and pitiless. Acımasız ve kaba kişileri göstermek için Türk kelimesi kullanılıyor.

Durum Almanya’ya gelince ise pek farklı değil ancak burada Almanlar haklı dememekle birlikte Türklerinde bazı yanlış kullanımlarda etkileri var. Çünkü Alman ceza kanununa belgede sahtecilik suçunun girmesi ne yazık ki oraya giden Türklerin faaliyetlerine önlem olarak giriyor. 70li yıllarda Almanya’ya giden Türklerden birisi, sahte tıp diploması ile hekimlik yapıyor. Olmayan Sivas Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi adına sahte diploma düzenliyor altına da Sivas meyve halinin kaşesini basıp 4 sene doktorluk yapıyor. Bu ve bunun gibi olaylar artınca Alman Ceza Kanununa belgede sahtecilik diye bir suç maddesi ekleniyor ne yazık ki. Özellikle Rahmetli kemal Sunal’ın Gurbetçi Şaban filminde işlenen olaylar çokça yaşanmaya başlıyor ve Türk ismi kötü anılmaya başlıyor.

Alman dilinde kullanılan getürkt (“turked”) describes a fake or counterfeit document. “Dieser Führerschein ist getürkt.” “This driving license is a fake.”(bu ehliyet sahte ). Yani Türk kelimesi sahte belgeleri ifade etmek için kullanılan bir kelime haline geliyor ne yazık ki.

Yunanca da ise çokΈγινε Τούρκος (“He became a Turk”) denotes extreme anger towards someone or because of something (“He was so angry that he resembled a Turk”). Öyle sinirlendi ki Türke benzedi deniyor. Farsça da ise birisini aşağılamak için Türk kelimesi kullanılır. Tork-e khar (“Turkish donkey”) inatçı Türk eşeği yani hiç bişeyi kabul etmeyen uzlaşmayan herşeyi zorla alan kişi anlamında kullanılır.

İtalyanca ’da ise bestemmia come un Turco (“he swears like a Turk”) türk gibi küfretti . Mamma li Turchi! (“Oh mother, the Turks are coming!”) is one of the most used Italian phrase to suggest an imminent danger, as when the Ottoman Turks threatened Europe    osmanlılardan bu yana İtalyancanın korku ifade eden deyimi “anne türkler geliyor” Fumare come un Turco (“To smoke like a Turk”) is a phrase that describes a person who smokes a lot. Çok sigara içen kişilere “TÜRK gibi içti” Quando puzza d’un Turco, anche la colera si sfugge (“When there is the stench of a Turk, even the cholera hides”) Implies that even the cholera, one of the deadliest of epidemics in Europe is afraid of Turks. Türkün kötü kokusu koleradan evladır. Il Turco ed il cane rabbioso sono ugualmente crudeli; ma con il cane forse si potrebbe ragionare (“A Turk and a rabid dog are equally cruel, but you just might reason with the dog”) Implies Turks are cruel for the sake of cruelty. Bir türk ve kuduz köpek gaddarlıkta eşittir ama siz sadece  köpekte buna sebep bulabilirsiniz. Yani der ki Türkler caniliği caniliğin hatırına yaparlar. Freddo, come il cuor d’un turco (“Cold, like a Turk’s heart”) Another allusion to cruelty. Gaddarlğı ifade etmek için  “Türk kalbi gibi soğuk” . Malta da ise Iswed tork (“As black as a Turk”), referring to someone of dark skin colour “cildi türkler kadar kara “Ipejjep daqs tork (“He smokes as much as a Turk”), referring to a chainsmoker türk gibi sigara içti Sar tork (“He became a Turk”), referring to someone who lost his faith imanını kaybedene sen türk oldun, Twieled tork (“A turk was born)”, referring to when it rains and there is the sun still shining bir türk doğdu  yağmur yağarken  güneş hala parlıyorsa kullanılır. Għadu Tork! (“He is still a Turk”), referring to a non-baptised person vaftiz edilmemiş bir kimse için o hala Türk, Ara ġej it-Tork għalik (“Look the Turk is coming for you”), mothers used to scare children about the Turk coming for them when they misbehaved. Malta da bir anne çocuğuna yaramazlık yapmaması için bak Türkler senin için geliyor der. It-Torok (“By the Turks”) when something strange happens this phrase is idomatically used as an exclamation. Ħaqq it-Torok (“Curse for the turks”), literally swearing when something goes wrong Sinirli durumu ifade etmek için Türklere lanet olsun, Qattus it-Torok (“To hell with the turks”), as above. Very common idiomatic usage. Türklerle cehenneme git! Xit-Torok trid? (literally “What the turkish do you want”), signifying what on earth do you want bu Türk ne ister? La Torka (the Turkish way), to stay in a squatting position. Türk gibi Çömelme pozisyonda kal. It-torok imorru fej seħet Alla (the Turks go where God cursed), rarely used, an expression showing intolerance against non-believers. Türkler tanrının lanetlediği  yere giderler bu kelime inançsızlara gösterilen kızgınlığı ifade eder. “eruit zien als een Turk” (“to look like a Turk”) means to be dirty, disgusting Türk gibi görünüyorsun yani kirli pis rahatsız edici” rijden als een Turk” (“driving like a Turk”) means someone is a bad driver acemi yada kötü sürücüye Türk gibi araba sürüyorsun.

Hollanda’da Türk göçünden sonra yıllar geçmesine rağmen Türk kelimesinin bu şekilde kullanılması ansiklopedi ve sözlüklerde hala devam etmektedir. Hala Türk kelimesi vahşi cani kana susamış olarak kullanılmaktadır.

Norveç’te Türk kelimesi çok sinirlenenleri ifade etmek için Sint som en tyrker” is a saying which means “Angry like a Turk türk gibi kızgın şeklinde kullanılır.

Romanya “Măi, turcule” (You, Turk) or “a fi turc” (to be a Turk) is an expression used to address or to refer to a person who fails to comprehend, is ignorant, stubborn or narrow-minded, sen Türk yada bir Türk olmak kalıpları ile  cahilliği inatçılığı ve dar görüşlülüğü ifade eder. “a fuma ca un turc” (“to smoke like a Turk”) is an expression used to denote a person who smokes a lot  aşırı sigara içen bir kişiyi Türk gibi sigara içiyor denilerek gösterilir. “doar nu dau/vin turcii” (roughly “Hold your horses!”, literally “the Turks aren’t coming[, are they?]”) is an expression used to ironically calm someone’s impulsiveness down[114] ağır ol Türkler seni kovalamıyor denilerek heyecanlı olan kişiyi sakinleştirmek anlamında kullanılır

Rusya’da ise “Незваный гость хуже Татарина” (“An unwanted guest is worse than a Tatar”, with Tatars being a Turkic people living in Russia). İstenmeyen misafir bir Tatar’dan(Türk) daha kötüdür.

Sırbistan ve diğer eski Yugoslavya ülkelerinde  “puši ko Turčin / пуши ко Турчин” is a phrase that means “he smokes like a Turk” describing a person who smokes a lot . Çok sigara içenleri anlatmak için Türk gibi içti anlamında kullanılır.

Tunus’ta ise “Tarrakni” (“He turkified me”). It means “he ruined me”. Beni Türkleştirdi yani rahatsız etti anlamında kullanılır. Aslında yukarıdaki Türk kelimesinin Avrupa’da kullanımlarına bakarak Orhan Pamuk’un neden Nobel aldığını, Türk’e küfreden kişilerin medyada toplumda neden muteber karşılandığını anlayabiliriz. Türk’e gâvur gözüyle baktın mı Avrupa’da her yerde kapılar açılıveriyor dikkat ederseniz.

Türk birliği, Turan gibi kavramlar yerine halen Avrupa birliği denen Hristiyan kulübünün kapılarında niye bekletildiğimizi anlayabilirsiniz. Kabul etmezler çünkü Avrupa Türk’ü Türk olarak kabul etmez, asimile eder (güya medenileştirir) entegrasyona tabi tutar, kendine benzetir, PKK’yı insan hakları savunucusu yapar, destekler. Uyanık olmak gerekir. Gavurun zihninde Türk’ü bitirmek, silmek, öldürmek, yok etmek vardır. Sonuç olarak, varlığımızı sürdürmek için “Türk gibi güçlü “ olmamız gerekir.

 

Derleyen: Mehmet Emre YILDIZ

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: