Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Kayseri İl Başkanlığı, yönetin kurulunu oluşturarak ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belirlenen ilkeler ışığında yol haritasını hazırlayan yönetim kurulu, Avukat Yusuf Dalmaz başkanlığında görev dağılımını ele aldı. Ülke sorunlarına çözüm önerileri sunmanın yanı sıra, Kayseri ve yakın çevresine özel bir bakış açısıyla da çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.  Halkın günlük hayatında yaşadığı temel problemlerin çözümüne katkı sağlamak amacıyla, karar alma mekanizmaları ile kurulacak iletişim stratejisinin belirlenmesi için mutabakat sağlandı.

Kayseri’nin ticaret, sanayi, yükseköğretim, tarım, turizm, ulaşım gibi temel alanlar başta olmak üzere birçok alanda kalkınmasına doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayacak çalışmaların özel önemi vurgulandı.

Uzun süredir devam eden titiz çalışmalar sonucunda oluşturulan il yönetiminde fikri alt yapısı sağlam, teorik donanımı yüksek, vizyon sahibi ve toplum içinde etki alanı geniş isimler tercih edildi. Ekip ruhuna ve takım çalışmasına uygun bir kadro oluşturuldu. SASAM’ın kuruluşundan itibaren uygulamanın içinden gelen, pratiğe önem veren ve bilgiyi halkla buluşturan çizgisine riayet edildi.

İl yönetimi adına belirlenen toplantı sonuç metninde özetle; Türkiye’nin güçlenmesi ve kalkınmasına katkı verecek, milli değerlerle barışık insanlarla kadronun zaman içinde güçlendirileceği, idari makamlarla, yerel yönetimlerle, akademik camiayla, basın kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla zaman içinde kuvvetli ilişkiler kurulacağı ve çok boyutlu çalışmalar yapılacağı belirtildi.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: