Twitter Facebook Linkedin Youtube

ULUSLARARASI GENÇ BİLİMCİLER AĞINDAN SASAM’A ZİYARET

ULUĞ Genç Bilimciler Ağı yönetici ve proje sorumlularından oluşan heyet, Merkezimizi ziyaret etti. Geçtiğimiz yıllarda Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV) bünyesinde çalışmalarına başlayan ancak bu yıl yeni bir strateji belirleyerek farklı düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket etme kararı alan ağın yeni dönem faaliyetleri ele alındı. Farklı tematik çalışma gruplarını bünyesinde barındıran ağ, yoğunlukla doktora ve yüksek lisans aşamasındaki genç bilim insanlarından oluşuyor. Her çalışma grubunun yüzde ellisi Türkiye Türklerinden oluşurken, geriye kalan yarısı ise Türk Dünyasının diğer bölgelerinden katılımcılardan oluşuyor. Yedi bağımsız Türk Devletinin yanı sıra, on bir Türk topluluğundan temsilcilerin varlığı ile Türk Dünyasının on sekiz farklı bölgesinden genç bilim insanlarını bir araya getirerek önemli bir potansiyele imza atılıyor.

Ziyaret kapsamında, SASAM Başkanlığına seçilen Mesut Emre KARAKÖSE’ye hayırlı olsun dileklerini de ileten Ağ Koordinatörü Fatih Mehmet ŞAHİN, muhtemel ortak çalışma alanlarına işaret etti. Gelecek dönemde birlikte gerçekleştirilecek etkinliklerle, önemli çalışmalara imza atılabileceğini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden SASAM Başkanı Mesut Emre KARAKÖSE ise SASAM’ın kuruluşundan bugüne kadar Türk Dünyası ile ilgili çalışmalara özel önem veren bir kuruluş olduğunu ifade etti. Sahanın gerçeklerinden kopmadan, bilimsel bir bakış açısıyla ve stratejik vizyonla hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Ortak ilke ve amaçlar ışığında ULUĞ Genç Bilimciler Ağının çalışmalarına katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Sahipkıran Emir Timur’un torunu ve Timur İmparatorluğunun dördüncü hükümdarı olan büyük matematik ve astronomi bilgini Muhammed Taragay’ın unvanı ULUĞ beydir. ULUĞ bey, büyük bir bilim adamı ve aynı zamanda büyük bir devlet adamı olma vasfını birleştiren yönüyle Türk tarihinin önemli bir simasıdır. ULUĞ Genç Bilimciler Ağının bu misyonla hareket ederek Türk Milletinin geleceğinde iz bırakacak önemli isimlerin yetişmesine katkı sağlaması umut edilmektedir.

SASAM olarak ziyaretleri sebebiyle ULUĞ Genç Bilimciler ağının değerli temsilcilerine teşekkür eder, onların şahsında ağın bütün mensuplarını selamlarız.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: