Twitter Facebook Linkedin Youtube

“ENGELİLER KONUSUNDA FARKLI BAKIŞ” KONULU SÖYLEŞİMİZ GERÇEKLEŞTİ

Sahipkıran AKADEMİ’nin “AKADEMİ Sohbetleri” adıyla iki haftada bir Salı akşamları düzenlediği sohbetlerin ondördüncüsü, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Engelli Hakları ve Erişilebilirlik İzleme Denetleme Derneği Başkanı Ayhan METİN, Engelli Stratejileri Araştırma Derneği Başkanı Hamit ALEMDAROĞLU ve Kamuda Çalışan Engelliler Derneği Başkanı Yıldıray ÇINAR’ın katılımı ile gerçekleşti.

Söyleşi SASAM Başkanı Mesut Emre Karaköse’nin açılış ve takdimiyle başladı. Sayın Karaköse Türkiye’nin engelli bireylerin kamu hizmetlerine eşit erişimi ve eşit fırsatlardan yararlanabilmesi için de gerçekleştirdiği reformu ele aldı. Konunun temel hak ve özgürlüklerin gelişimi ekseninde ele alınması gerektiğini belirtti. Engelli haklarının gelişiminde lider ülke haline gelen Türkiye’nin, ulusal mevzuatında engellilere negatif ayrımcılık öngörmediğini ve engelli haklarını her koşulda garanti ettiğini vurguladı. Engelli bireylere potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri daha iyi imkanlar sunmak için uygulamadaki sıkıntıların aşılması gerektiğine işaret etti. Toplumun yüzde onuna tekabül eden bu kesime ve aileleriyle birlikte çok daha geniş toplum katmanlarına yönelik olarak bu konularda atılacak adımların toplumsal barış ve huzurun pekişmesine ve sosyal bütünleşmeye önemli katkı sağlayacağını ifade etti. SASAM olarak Engelli Hakları Çalıştayı ve Raporu başta olmak üzere konuya ilişkin çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Ardından konukların sunumlarına geçildi.

Sayın Ayhan Metin uygulamanın içinden gelen bir kişi olarak konunun hem STK yönünü hem de bürokratik mekanizmalarda önemli görevler üstlendiği için mevzuat ve kamusal yönünü kapsayan bir sunum yaptı. Bu alanda verilen uzun soluklu mücadeleyi değerlendirdi. Sayın Yıldıray Çınar engeliler konusunda doğru bilinen yanlışlara ve toplumun takındığı hatalı tavırlara değindi. Sayın Hamit Alemdaroğlu ise felsefi ve entelektüel boyuta yoğunlaşarak engellilik kaynaklı toplumsal sorunların muhtemel çözüm önerilerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin konulara değindi.

Konuşmacılarımız kendi hayatlarından örnekler verdiler. Engelin ne olduğuna, toplumsal farkındalığa ve engellilerin taleplerine ilişkin farklı bakış açısıyla sunumlarını yaptılar. Dinleyicilerin katkı, yorum ve sorularıyla interaktif bir formatta gerçekleşen toplantının ardından konuya ilişkin çalışmaların devamı hususunda mutabık kalındı. Bilgilendirici ve ufuk açan konuşmaları için değerli katılımcılara teşekkür ediyoruz.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: