Twitter Facebook Linkedin Youtube

KIRIM’DA KURULAN STRATEJİ MERKEZİNE SASAM’DAN DESTEK

Dünya’da halkların ve ülkelerin kaderinin savaş meydanlarında değil, stratejik araştırma merkezlerinde yazıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Binlerce yıllık insanlık tarihinde hep stratejik öneme sahip olmuş Kırım yarımadası, dünya savaşları ve barış süreçlerinin odak noktasında olagelmiştir. Buna rağmen yarımadanın kadim ve yerleşik halkı olarak asli kurucu unsur olan Kırım Tatar halkının kurumsal bir stratejik araştırma merkezi bulunmamakta idi.

Bu eksikliği beş yıldır her platformda dile getirmekte olan SASAM yetkilileri, İsmail Gaspıralı Avrasya İnkişaf Enstitüsü bünyesinde kurulmakta olan Stratejik Araştırma Merkezini memnuniyetle karşılamıştır. Kırım’ın tarihinden feyz alarak, bugününü doğru değerlendiren ve gelecek vizyonu ortaya koyma gayretiyle çalışacak olan Merkez’in kurucusu Muhammed Ali SULEYMANOV’un karşılıklı yazışma ve görüşmelerden sonra daha detaylı görüş alışverişi, tecrübe paylaşımı ve muhtemel işbirliği alanlarını değerlendirmek üzere Merkezinize yaptığı ziyaret, Kırım Tatar halkıyla derin bağlarımızı güçlendirecektir.

SASAM Başkanı KARAKÖSE; Merkezimizin Kırım meselesine ilişkin sahaya dayalı ve uzun vadeli çalışmaları sonucunda belirlediği ilkeler esasında bir iş birliği kurulmasında fayda görüldüğünü belirtti. “Kırım kimin hâkimiyeti altında olursa olsun, Kırım’da yaşayan Türklerin ve diğer Müslüman unsurların menfaatleri korunmalıdır. Kırım’daki Müslüman halkın hukukunun korunması için, işgal sonrası Kırım’ı terk etmeyerek Kırım’ın demografik yapısının korunmasında önemli bir fonksiyon üstelenen soydaşlarımızla temas halinde olunması ve onların yaşadıkları veya yaşayabilecekleri muhtemel sorunlara çözüm üretilmesi için çalışmalarımız sürecektir.” dedi.

Ziyarette Sayın SULEYMANOV; İsmail Gaspıralı’nın fikirleri ekseninde, Gaspıralı, Çelebicihan, Çobanzade gibi mücadele insanlarının yolunda Kırım’da çalışan sosyolog, politolog ve fikir önderlerini bu merkez etrafında toplamak istediklerini ifade etti. Bu kadroların yapacağı araştırma ve analizlerin Kırım’ın geleceğine ışık tutacağını belirtti.

Sayın Muhammed Ali SULEYMANOV ve çalışma arkadaşlarına ziyaret sebebiyle teşekkür eder, kurulmakta olan Stratejik Araştırma Merkezini tebrik eder, desteğimizi ifade ederek başarılı çalışmalar yapmalarını dileriz.

           

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: