Twitter Facebook Linkedin Youtube

MAVİ TÜRK KUŞAĞI PROJESİ KAPSAMINDA “LOBİCİLİK”

Ömer TOKGÖZ

Sahipkıran AKADEMİ tarafından oluşturulan Mavi Türk Kuşağı Projesi kapsamında SASAM ve Sahipkıran Akademi olarak Türk Lobiciliği faaliyetlerinde bulunacağız. Bu bağlamda öncelikle lobicilik kavramını açıklamakta fayda görüyorum.

Lobicilik, esasen siyasi veya ticari amaçları uğruna siyasetçileri, daha doğrusu ülke içerisindeki karar alıcıları, ikna eden veya etkileyen kişi veya grupların belirtilme şeklidir.

Lobicilerin yaptıkları faaliyetler, genellikle bilgilendirme amaçlı olup destekledikleri grup veya grupların çıkarlarına uygun olarak karar alıcıları etkilemeye ve ikna etmeye dayalı bir çalışma sürecidir.

Lobiciler, sadece bilgilendirme, etkileme veya ikna etme gibi çalışmalar değil, bununla beraber temsil ettikleri grup dışında diğer gruplarla görüşmeler düzenleyerek temsil ettikleri grubun çıkarlarını artırmaya yönelik çalışmalar da düzenleyebilmektedirler.

Lobicilerin sadece mensup oldukları ülkedeki kamu üzerindeki etkilerinden söz etmek, lobiciliğin etkilerini önemli ölçüde azaltır. Çünkü lobiciler, diğer ülkeleri ve bu ülkeler içerisinde bulunan toplulukları etkileyebilecek düzeyde karar veya kararlar alınması için çalışmalar da düzenleyebilmektedirler. Adına lobi yapılan grubun veya grupların çıkarları neredeyse, lobiciler o yöndeki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere çalışırlar.

İlk olarak Amerika’da ortaya çıkan lobicilik faaliyeti, eski senato üyeleri, emekli diplomatlar, asker emeklileri vb. alanlardan insanlar tarafından yürütülmektedir[1]. Lobicilik faaliyeti, özünde temsil edilen grubun çıkarları için karar alıcıların kararlarını etkilemeye yönelik bir çalışma süreci olduğundan, bu faaliyetin mensupları, siyaset içerisinde yer almış veya siyasi tecrübesi olan insanlardan oluşmaktadır.

Lobiciliği sadece ticaret ile uğraşanların oluşturduğu topluluklar olarak düşünmemeliyiz. Çünkü lobiciliğin en çok yer aldığı Amerika’da etnik kökenler ve kişilerin bağlı oldukları devletlere ait lobiler de bulunmaktadır. İsrail lobisi ve Ermeni lobisi, bu konuda verilebilecek en güçlü örneklerdendir[2]. Bu lobiler sadece çıkarları için çalışmalarla sınırlı kalmayıp, bazen başka bir devlet aleyhine çalışmalar da yapmaktadırlar. Örneğin Yunan lobisi, eğer Ege Denizi ile ilgili karar alınacaksa Türkiye aleyhine çalışmalarda yapmaktadır[3]. Ülkelerin sahip oldukları lobiler tarafından yapılan çalışmalarla, o ülkenin çıkarları lobi yapılan ülke nezdinde korunur ve gelecekte sağlanabilecek çıkarlarına uygun kararların alınması için zemin oluşturulmaya çalışılır.

Dünyada böylesi bir etkiye sahip olan lobicilik faaliyetleri, ülkemizde de sürdürülmektedir. Hatta ülkemizde bu alandaki ilk faaliyetler Osmanlıya kadar dayanmaktadır.[4]

Cumhuriyetin ilanıyla ülkemizdeki lobicilik faaliyetleri artış göstermiştir. Ancak ne kadar eskiye dayanırsa dayansın, lobicilik ülkemizde gereken önemi görememiştir. Her ne kadar devlet adamları dış ilişkiler konusunda çalışmalar yapsa da çoğu zaman Avrupa veya Amerika veya diğer ülkelerde yeterli etkiyi gösteremiyoruz. Bu etkinin yükseltilmesi ve hem ülkemiz içerisinde kamuoyunun etkilenmesi anlamında hem de dış ilişkiler konusunda ülkemizin çıkarlarına uygun kararların alınmasında önemli ölçüde gelişim sağlanması açısından lobicilik faaliyetlerine önem verilmesi yerinde olacaktır.

İşte bu noktada Sahipkıran Stratejik Araştırma Merkezi (SASAM) olarak, Tebriz Araştırmaları Enstitüsü (TEBAREN) ile bir çalıştay grubu oluşturarak İran Türklerini İran’ın siyasi gündemine sokmaya ve Türkiye’nin İran ile ilişkilerini artırmaya yönelik çalışmalar düzenleyerek her iki tarafın çıkarlarına uygun olacak şekilde hazırlanan politikaları siyasetçilerin gündemine sokmaya çalışacağız.

Bu politikaları oluşturmak için yazılar yazarak, sunumlar yaparak, raporlar hazırlayarak ve bunların sonucunda fikir alışverişinde bulunup bütün bu çalışmalarla Mavi Türk Kuşağı Projesi’nin ilk adımlarından birini gerçekleştirmiş olacağız.

 

Ömer TOKGÖZ – Sahipkıran AKADEMİ Eş Başkanı
Yazarın diğer yazıları için tıklayınız
_______________________________________________

DİPNOTLAR

[1] http://lobici.org/lobicilik-nedir/
[2] https://www.akademikparadigma.com/amerikadaki-lobilerin-rolu-ve-israil-lobisi/
[3] http://www.egedesonsoz.com/haber/turkiye-aleyhine-karar/780514
[4] http://lobici.org/ulkemizde-lobicilik-faaliyetleri/

KAYNAKÇA

https://www.techworm.com/lobinedirlobicilikneanlamagelir/ http://lobici.org/lobiciliknedir/

https://indigodergisi.com/2018/01/lobicilik-nedir/

http://lobici.org/lobicilik-nedir/

http://lobici.org/ulkemizde-lobicilik-faaliyetleri/

ASLAN Seyfettin, ‘SİYASAL İKTİDARI ETKİLEME YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLARAK LOBİCİLİK’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1/Sayı 23 (2009)

SEZGİN Meltem, ‘LOBİCİLİK KAVRAMI VE YÖNTEMLERİ’, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt 2/Sayı 12 (2002)

BABÜR TOSUN Nurhan, ‘BİR UZMANLIK ALANI OLARAK LOBİCİLİK’, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt 0/Sayı 16 (2003)

Sahipkıran Akademi Hakkında

Sahipkıran AKADEMİ; üniversite öğrencilerine çalışmalarını yayınlayabilecekleri bir platform sağlamak ve öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak üzere, Merkezimiz çatısı altında yeni oluşturulmuş bir yapıdır. “Türkiye’nin geleceğinin mimarları, Sahipkıran’da buluşuyor!” sloganı ile gayretli ve üretken üniversitelileri, çalışmalarını bu platformda paylaşmaya ve SASAM’ın etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz. Sahipkıran AKADEMİ üyeliği, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Üye olan öğrenciler, istedikleri zaman üyelikten çıkabilmektedirler. Üye olmak veya üyelikten çıkmak için bilgi@sahipkiran.org adresine, talebinize ilişkin e-posta göndermeniz yeterlidir. Talebiniz, en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: