Twitter Facebook Linkedin Youtube

TÜRK GİRİŞİMCİLER İÇİN VİETNAM PAZARINDA FIRSATLAR

Vietnam devlet sistemi ve ideolojisi sosyalizm ilkelere dayanmakla birlikte Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ekonomisi küresel kapitalist sisteme başarılı bir şekilde entegre edilmiştir. 2007 yılında Vietnam, Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmuştur. Vietnam ayrıca Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ne (ASEAN) üye bir ülkedir. ASEAN ülkeleri, Güneydoğu Asya’nın en dinamik ve istikrarlı pazarını oluşturmaktadır ve ASEAN, Hint-Pasifik okyanusunu birleştiren jeo-ekonomik bir merkezdir.

2018 yılında ABD ile Vietnam arasında dış ticaret hacmi 60 milyar dolara ulaşmıştı. Vietnam’ın ABD’ye ihracatı 47,5 milyar dolar, ithalat ise 12,75 milyar dolar[1], Avrupa Birliği’ne ihracatı 37 milyar avrodur.[2]

Türkiye –Vietnam[3] arasında ticaret hacmi ise 2014 yılında 2,2 milyar dolarken 2018 yılında 1.7 milyar dolara düşmüştür.[4] Söz konusu düşüşün temel sebebi Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesidir.

Bununla birlikte liranın değer kaybetmesi, Türk iş dünyası için ürünlerini Vietnam’a ihraç etme açısından bir fırsat oluşturmaktadır. Zira söz konusu durum, Türk ürünlerini Vietnam pazarında rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmuştur. Türk ürünleri, AB standartlarına göre üretilmekle birlikte fiyatları daha uygun ve Vietnam tüketicisi için daha tercih edilir hale gelmiştir.

Türk iş adamlarının Vietnam pazarında kendi ürünlerini tanıtma açısından daha aktif davranması, Türkiye’nin bu konuda başarıya ulaşmasına yardımcı olabilir. Türkiye’nin bu fırsatı ve uygun şartları zaman kaybetmeden değerlendirmesi gerekiyor.

Ayrıca Türkiye, son senelerde savunma teknolojileri üretmeye yönelik ciddi başarı elde etmiştir. Vietnam ise Güneydoğu Asya’da birinci askeri güçtür ve ordusunun %90’ı Rusya’nın askeri-teknolojilerinden oluşmaktadır.

Vietnam, Türkiye ile savunma alanında işbirliğine olumlu yaklaşmakla birlikte şu an söz konusu alanda işbirliği düşük kalmaktadır. Zira iki devletin askeri standartları farklı temellere dayanmaktadır. Ancak Türkiye’nin geliştirdiği yerli savunma teknolojileri, iki ülke arasında işbirliğinin temelini oluşturabilir.

Vietnam’ın kara kuvvetleri ve özellikle piyade kuvvetleri güçlüdür. Bu bağlamda Türkiye, kendi ateşli silahlarını (tabanca ve makineli tüfek gibi) ve zırhlı araçlarını Vietnam’a satabilir.

Ayrıca Vietnam’ın Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’den çift kullanımlı askeri teçhizat ve kamu düzenini sağlama sürecinde kullanılan teçhizatı (çevik kuvvetlerin kullandığı teçhizatlar; TOMA, telsiz ve benzeri) edinmeye olumlu bakmaktadır.

Umarım Türk girişimciler ve sanayiciler, Vietnam pazarında kendilerine yönelik fırsatları bir an önce değerlendirirler.

 

Mai BUIXUAN
__________________________

Dipnotlar:

[1] Thương mại Việt-Mỹ: Từ 450 triệu đến hơn 60 tỷ USD, SOHA, 28.02.2019.

Web Sayfası:

http://soha.vn/thuong-mai-viet-my-tu-450-trieu-den-hon-60-ty-usd-20190228070929498.htm?fbclid=IwAR1KNobh4FmBMWQF5rnaOlVolpVGc,

https://baomoi.com/viet-nam-dat-thang-du-thuong-mai-voi-eu-hon-21-ty-usd/c/28308169.epi?fbclid=IwAR22zHeCecOgLzJ6rFod1hzbIdlLQDPlqlL6HRYmpTecv8veC5h4VRBGfAUbA1wCAwnPa_zF5b1pvsWWS2elkgaRU

[2] Việt Nam đạt thặng dư thương mại với EU hơn 21 tỷ USD, Baomoi.com, 25.10.18. Web Sayfası: https://baomoi.com/viet-nam-dat-thang-du-thuong-mai-voi-eu-hon-21-ty-usd/c/28308169.epi?fbclid=IwAR22zHeCecOgLzJ6rFod1hzbIdlLQDPlqlL6HRYmpTecv8veC5h4VRBGfAU

[3] (Türkiye-Vietnam ilişkileri hakkında detayları SASAM’da daha önce yayınlanan makalelerde bulabilirsiniz https://sahipkiran.org/2017/07/14/vietnam/, https://sahipkiran.org/2017/10/28/tr-vietnam-iliskileri/ )

[4] Năm 2018: Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ đạt xấp xỉ 1,7 tỷ USD, Cong Thuong, 06.03.2019. Web Sayfası: https://congthuong.vn/nam-2018-tong-kim-ngach-thuong-mai-viet-nam-tho-nhi-ky-dat-xap-xi-17-ty-usd-116603.html?fbclid=IwAR22zHeCecOgLzJ6rFod1hzbIdlLQDPlqlL6HRYmpTecv8veC5h4VRBGfAU

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: