Twitter Facebook Linkedin Youtube

SÖYLEŞİYE DAVET: “ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN TAYVAN’IN KONUMU”

Merkezimizce düzenlenen okuyucularımıza açık etkinliklerin 89’uncusu, AB Uzmanı (Hukukçu) Doğan DURNA’nın sunumuyla “Uluslararası Hukuk Açısından Tayvan’ın Konumu” başlıklı bir söyleşi şeklinde gerçekleşecektir.

Tayvan, Doğu Asya’da Çin’in ve Japonya’nın güneyinde, Filipinler’in kuzeyinde bir ada ülkesidir. Birinci Çin-Japon Savaşının (1 Ağustos 1894 – Nisan 1895) ardından Qing Hanedanlığı tarafından Japonya’ya terk edilen ada, 1895-1945 yılları arasında Japon kolonisi olarak kalmış, 1945’te II. Dünya Savaşı sona erdikten sonra, o dönem Çin ana karasına hâkim olan Çin Cumhuriyeti’ne iade edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Çin’de; Kuamintag- (KMT), (Milliyetçi Çin Partisi) (MÇP) ile Komünist Parti (ÇKP) arasında devam eden iç savaş 1949’da Komünist Partinin kesin zaferiyle sona ermiştir. Bu yenilginin ardından MÇP lideri Chiang Kai-Shek (Çan Kayşek) ve taraftarları Tayvan adasına sığınmıştır. Bu tarihten sonra Çin anakarasında hâkim olan siyasal sistem ile Tayvan adasında hakim olan sistem iki farklı şekilde gelişmiştir.

Çin anakarasında ve Tayvan adasında ortaya çıkan iki siyasal otoritenin varlığı ve izlediği politikalar günümüz Tayvan Sorununun kökenini oluşturmaktadır. Resmi  adı “Çin Cumhuriyeti’’ olan Tayvan, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM)  Güvenlik Konseyi’nde Çin anakarasını ve Tayvan’ı daimi üye olarak temsil ediyordu. 1971 yılında başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer batı ülkelerinin Komünist Çin’i meşru yönetim olarak tanımasının ardından Tayvan BM’de ki pozisyonunu kaybetmiştir. Tayvan günümüzde yalnızca 18 ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmaktadır. Yine Pekin Hükümeti, Tayvan’ı kendi yönetimi altındaki bir eyalet olarak görmeye ve o topraklar üzerinde hak iddiasında bulunmaya  devam  etmesine rağmen Tayvan, de facto bağımsız bir devlet olarak pek çok devletle ve uluslararası kuruluşla ilişkilerini sürdürmektedir. Konuşmada, güncel gelişmeler ışığında Tayvan’ın uluslararası hukuk açısından konumu tartışılacaktır.

Söyleşiye tüm okuyucularımız davetlidir. Facebook etkinlik sayfası için tıklayınız: https://www.facebook.com/events/364690557399935/

_______________________________________

Konu: “Uluslararası Hukuk Açısından Tayvan’ın Konumu”

Konuşmacı: Doğan DURNA, AB Uzmanı (Hukukçu)

Yer: Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), Mithatpaşa Caddesi, 54/6, Kızılay ANKARA

Tarih: 14 Ağustos 2018, Salı

Saat: 18:30- 20:00

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: