Twitter Facebook Linkedin Youtube

“AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ VE HAZİNE POLİTİKALARI” KONULU SÖYLEŞİMİZ GERÇEKLEŞTİ

Merkezimizce düzenlenen okuyucularımıza açık etkinliklerin 65’incisi, Hazine Müsteşarlığı Bürokratı Sayın Selim USLU’nun sunumu ile “Avrupa Birliği Hibeleri ve Hazine Politikalarıbaşlıklı bir söyleşi şeklinde gerçekleşti.

Bilgilendirici sunumu ve vakit ayırdığı için Sayın USLU’ya teşekkür ediyor, söyleşiden bazı notları okuyucularımızın istifadesi için aşağıda sunuyoruz.

SÖYLEŞİDEN NOTLAR:

Avrupa Birliği, bütçesini 7 yıllık yapmaktadır. Aday ülkeler için sunduğu hibe programları da 7 yıllık olmaktadır.

Türkiye’ye IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance – Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) kapsamında 2007-2013 dönemi için ayrılan hibe tutarı, 4,5 milyar Euro’dur.  IPA’nın 2. Dönemi (2014-2020) için de ayrılan tutar 4,5 milyar Euro oldu.

AB hibelerinin nasıl harcanacağı, çok sıkı kurallara bağlanmıştır. Bunun için PRAG (Practical Guide to contract procedures – İhale prosedürleri için pratik rehber) isminde detaylı bir rehber yayınlanmaktadır. Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), PRAG konusunda uzman kurumdur.

AB hibeleri, merkezi olmayan bir sistemle yönetilmektedir. Bunun için ülkemizde 3 birim ve üst yönetici belirlenmiştir;

  • Paranın emanet edildiği kurum (Hazine Müsteşarlığı)
  • Anlaşma yapacak birim (Avrupa Birliği Bakanlığı)
  • İhale ve sözleşme birimi (Merkezi Finans ve İhale Birimi)

MFİB, AB hibelerinin denetiminden, ihalelerinin yapılmasından ve sözleşmeye bağlanmasından sorumlu kurum olarak2003’te uluslararası anlaşma ile kuruldu. İdari olarak Hazine Müsteşarlığına bağlı ama idarî özerkliğe sahip bir kurumdur.

MFİB’in tüm çalışanları, sözleşmeli işçi statüsündedir. Sözleşmeler yıllık olarak yapılmaktadır. Kuruma ilk başlayanlar doğrudan uzman olarak başlamakta ve 1. Derece Hazine Uzmanı maaşı almaktadır.

Kuruma seçme sınavı ile girecek adaylarda KPSS ve YDS’den 80 puan ve üzeri almış olma şartı aranmaktadır. Kamu kurumlarında çalışıp kuruma geçmek isteyenler için seçme sınavı yapılmaktadır. Bu adaylar için KPSS şartı aranmamakta ancak YDS’den 80 puan ve üzeri alma şartı aranmaktadır.

MFİB’in tüm idari giderleri, ulusal bütçeden transfer şeklinde aktarılmaktadır. Ancak MFİB, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

AB hibeleri, Lüksenburg’da bulunan Avrupa Birliği Sayıştayı tarafından denetlenmektedir.

Çalışma, Çevre, Sanayi, Ulaştırma ve Tarım Bakanlıkları AB tarafından akredite edildikleri için bünyelerinde MFİB’in fonksiyonunu üstlenen ve IPA ihaleleri yapabilen birimler oluşturuldu. Bu nedenle MFİB artık IPA ihalelerinin sadece %35’ini yürütmektedir.

IPA-1’in beşinci bileşeni IPARD (IPA for Rural Development  Kırsal Kalkınma için IPA) için 2007 yılında aynı MFİB şartlarında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kuruldu.  Kurumun 42 ilde il koordinatörlüğü var. Şimdiye kadar 800 milyon Euro hibe dağıtan kurumun 800 milyon Euro genel giderlerinin olduğu söylenmekte.

SÖYLEŞİDEN KARELER:

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: