Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM, AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI’NIN DÜZENLEDİĞİ IPA SEMİNERİNE KATILDI

SASAM, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance – Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Seminerine katıldı.

Rixos Grand Ankara Otel’de “IPA Semineri: Kazanım ve Fırsatlar” başlığıyla düzenlenen seminere, SASAM adına Başkan Süleyman ERDEM ile Sahipkıran AKADEMİ yöneticileri Emrah ALACA, Büşra GÜNDOĞAN ve Rabia BİLGE katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Selim Yenel, konuşmasının başında “sizlere moral vermeye geldim” diyerek, AB üyelik sürecinde yaşanan sıkıntılara rağmen bu süreçten her iki tarafın da kazanımlar elde ettiğini söyledi ve umutlu olunması gerektiğini ifade etti.

Yenel’in yanı sıra toplantıya AB Bakanlığı Mali İş Birliği Başkanı Beyza Turan, AB Delegasyonu İş Birliği Bölüm Başkanı Simona Gatti ve Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu katıldı.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) I. dönemi kazanımlarını sunmak ve IPA-II dönemi fırsatlarını paylaşmak amacıyla düzenlenen seminerin sabah oturumunda IPA yararlanıcısı kamu kurumlarının yetkilileri tarafından IPA-I dönemi kazanımları ve AB’ye katılım süreci ışığında Türkiye’ye sağlanan destekler anlatıldı.

Bu sunumlarda; Türk Gümrük İdaresi’nin Modernizasyonu Projesinden, Marmara Bölgesi Hava Kalitesi Arttırılması Projesine, Sevgi Dolu Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı Sloganlı sosyal projelerden, Türkiye ve İtalya arasında sürdürülebilir ağlar gibi AB üyeleriyle ortak yürütülmüş ve hali hazırda yürütülen projeler hakkında bilgiler verildi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumda ise 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA-II dönemi fırsatlarına değinildi. Bu oturumda, IPA’nın II. Dönemi fonlarını yöneten kamu kurumu yetkilileri tarafından IPA-II finansman ve fırsatlarının anlatıldığı sunumlar gerçekleştirildi.

Seminerde ayrıca IPA-II’nin (2014-2020) 4 temel hedefine değinildi. Bu hedefler;

1- Siyasi reformlara destek verilmesi

2- Ekonomik sosyal bölgesel kalkınmaya destek verilmesi

3- Ab üyeliğinden doğacak yükümlülüklerinin karşılanma kapasitesinin güçlendirilmesi

4- Bölgesel entegrasyon ve sınır ötesi işbirliğin güçlendirilmesi

Ayrıca yeni dönem için belirlenen 9 önemli sektör hakkında bilgiler verildi. Bu sektörler;

1- Demokrasi ve yönetişim

2- Hukukun üstünlüğü ve temel haklar

3- Çevre

4- Ulaştırma

5- Enerji

6- Rekabetçilik yenilik

7- İstihdam insan kaynaklarının gelişimi ve sosyal politikalar

8- Tarım ve kırsal kalkınma

9- Bölgesel ve sınır ötesi iş birliği

İkinci oturumdaki sunumlar arasında STK’lara sağlanan destekler kısmı da yer aldı. AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, sunumunda AB tarafından ülkemize sağlanan mali yardımlardan STK’ların nasıl faydalanabileceğine ilişkin bilgiler verdi.

Diğer aday ülkelerden (Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova) farklı olarak, Türkiye’nin IPA altında Sivil Toplum Alt Sektörü oluşturduğunu ifade eden Özcan, STK’lara 4 şekilde hibe sağlandığını belirtti.

1-Yerel (şubesi olmayan) STK’lar Hibe Programı: STK’ların kapasitelerinin arttırılmasını ve daha faal olmalarını (faaliyetlerinin desteklenmesini) hedefleyen destek kapsamında her bir projeye 40.000-60.000 Euro arasında destek verilmekte.

2-Sivil Toplum Destek Programı: Ulusal (yani şubeleri olan) STK’ların kapasitelerinin arttırılmasını ve daha faal olmalarını (faaliyetlerinin desteklenmesini) hedefleyen destek kapsamında her bir projeye 100.000-200.000 Euro arasında destek verilmekte.

3-Ağlar/Platformlar Hibe Programı: En az 2 STK’nın bir araya gelmesiyle oluşturulan ve üniversitelerin de katılabileceği ağ ve platformların faaliyetlerini desteklemeyi hedefleyen destek kapsamında her bir projeye 200.000-500.000 Euro arasında destek verilmekte.

4-Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı: Türkiye’deki STK’lar ile AB üyesi ülkelerdeki STK’lar arasında iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen destek kapsamında her bir projeye 100.000-200.000 Euro arasında destek sağlanmakta.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: