Twitter Facebook Linkedin Youtube

“SOSYAL POLİTİKALARIMIZ VE SOSYAL YARDIMLAR” BAŞLIKLI SÖYLEŞİMİZ GERÇEKLEŞTİ

Merkezimizce düzenlenen okuyucularımıza açık etkinliklerin 60’ıncısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekili Sayın Cahit DURMUŞ‘un katılımı ile “Sosyal Politikalarımız ve Sosyal Yardımlar” başlıklı bir söyleşi şeklinde gerçekleşti

Vakit ayırdığı ve bilgilendirici sunumu için Sayın DURMUŞ’a teşekkür ediyor, söyleşiden bazı notları okuyucularımızın istifadesi için aşağıda sunuyoruz.

 SÖYLEŞİDEN NOTLAR:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2011 yılında kuruldu. Daha önce Devlet Bakanlıklarına bağlı olarak faaliyet gösteren kurumların (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF), Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve Aile Araştırmaları Genel Müdürlüğü) bir araya getirilmesi ve bazı yeni birimlerin oluşturulmasıyla meydana geldi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı, Bakanlık kurulduktan sonra oluşturulan birimlerden ve Bakanlığın faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir birim haline geldi.

Bakanlık, korunmaya muhtaç çocuklar için yurt modeli terk ederek “Sevgi Evleri” denilen yeni bir modele geçti. Bu modelle suça bulaşmış ve sorunlu çocuklar ile diğer çocuklar bir arada kalmamış oluyorlar. Apartmanlarda kiralanan dairelerde, bakıcı anneler eşliğinde 5-6 çocuk bir arada yaşıyor. Korunmaya muhtaç çocuklar için Bakanlığın politikası, öncelikle aileye sunulan sosyal ve ekonomik destekler (SED) ile çocuğun aileden ayrılmaması yönünde. Kendisine sunulan desteklere rağmen aile çocuğu bırakmak isterse, çocuklar Sevgi Evlerinde yerleştiriliyor.

Engelliler için de benzer bir durum söz konusu. Öncelikle sağlanan desteklerle engelli bireyin aile yanında bakımının yapılması amaçlanıyor.

Yaşlıların bakımı için özel sektör destekleniyor. Özel sektörün işlettiği bakım evlerinde yaşlı başına 2 asgari ücret tutarında işletmeye destek sağlanıyordu. Bu tutar son dönemde bir miktar düşürüldü ama yine de 2.500 TL civarında bir tutar destek olarak ödeniyor.

Bakanlığın en önemli harcama kalemi, sosyal yardımlar. 2002’de 1,3 milyar TL olan sosyal yardımlar, 2016 yılında 35 milyar TL’ye ulaştı. Bu artışta hem yeni sosyal yardım modellerinin gelişmesi, hem de vatandaşın farkındalığının artması ve böylece yardım şartlarını taşıyan vatandaşların müracaatlarının artması etkili oldu. Sosyal yardımlardan faydalanan 3,1 milyon hane bulunmakta.

Sosyal yardımların büyük bir bölümü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılmakta. Bu vakıfların kullandıkları Bütünleşik Sosyal Yardım Yazılımı sayesinde yardım için müracaat edenlerin ekonomik durumları tek bir tuşla değerlendirilebiliyor ve haksızlıkların önüne geçiliyor.

Sosyal yardım alan 18-45 yaş aralığındaki bireyler, istihdama yönlendiriliyor. İŞKUR, bu bireylere meslek edindirme kursları düzenliyor. Yardım alan kişilere 3 defaya kadar iş teklifinde bulunuluyor. Üçünü de kabul etmezse yardımı kesiliyor. Yardım alanlardan istihdam edilenlerin işveren payını (250 TL civarında) Bakanlık ödeyecek.

Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile artık arz odaklı bir sosyal yardım anlayışı uygulanıyor. Bir erkek ve bir bayandan oluşan ASDEP yetkilileri, mahalle muhtarları ile yaptıkları görüşmelerde belirlenen ailelere ziyaretler düzenliyorlar ve ailenin yardıma ihtiyacı olup olmadığını, kadına ve çocuklara şiddet uygulanıp uygulanmadığını tespit ediyorlar. Bu tespitler, oluşturulan bir yazılım sayesinde anında Bakanlığa ulaşıyor. Ve tespitler doğrultusunda gerekli adımlar atılıyor.

SÖYLEŞİDEN KARELER

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: