Twitter Facebook Linkedin Youtube

“Y VE Z KUŞAKLARINI ANLAMAK” KONULU AKADEMİ SOHBETİ GERÇEKLEŞTİ

Sahipkıran AKADEMİ’nin düzenlediği Akademi Sohbetlerinin yedincisi; Y nesli (1980-2000 yılları arasında doğan gençler) ve Z nesli (2000 yılı sonrası doğan gençler) olarak adlandırılan gençlerimizin beklentileri, sorunları, günümüzde yaşanan hadiselere ve dünyaya bakış açıları, önceki kuşaklar ile yaşadıkları anlaşmazlıklar vb. hususların gençler tarafından dile getirildiği bir sohbet programı şeklinde gerçekleşti.

AKADEMİ Sohbetlerinde belirli konular işlenmekte ya da gençlerin gündeme, kariyer planlamalarına ve akademik konulara ilişkin soruları, SASAM Uzmanlarınca cevaplamakta. Bu etkinlikler ile daha önce aynı yollardan geçmiş büyüklerince gençlere rehberlik edilmesi ve böylece gençlerin hayata daha bilinçli ve hazırlıklı olarak atılmaları amaçlanmakta.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: