Twitter Facebook Linkedin Youtube

BAŞKANLIK ANKETİ SONUÇLARI

Merkezimiz’in hazırladığı ve internet üzerinden bir hafta süreyle  katılımcılara açık olan Başkanlık sistemi anketi sonuçlandı.

Anketin internet üzerinden katılımcılara sunulması ve tesadüfi yöntemle örneklem belirlenememesi nedeniyle katılımcıların partiler itibariyle orantısız dağıldığı ankette, sonuçlar doğrudan olmasa da dolaylı ipuçları vermekte.

1 Kasım 2015 seçimlerinde partilerin aldıkları oy oranları ile ankette gerçekleşen oy dağılımı, (1 Kasım’da boş oy verdiklerini ifade edenler çıkarılıp hesaplandığında) şu şekildedir;

Aşağıda cevapların dağılımı verilen anketle ilgili genel bazı değerlendirmeler şu şekildedir;

1- Katılımcıların sadece %7,5’i Meclisten geçen Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin düzenlemelerin içeriğinden haberdar olmadığını, %53,3’ü düzenlemelerin ne getirdiğini tüm detayları ile bildiğini, %39,2’si ise detaylı olmasa da düzenlemelere ilişkin bilgi sahibi olduğunu ifade etmektedir.

2- 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Partiye oy verdiğini söyleyen 1044 kişi var iken, referandumda “evet” diyeceğini söyleyen kişi sayısı; 980’dir. Yani referandumda “evet” diyeceğini söyleyenlerin oranı, 1 Kasım seçimlerinde AK Partiye oy verdiğini söyleyenlerden %6 daha azdır.

1 Kasım’da AK Parti dışındaki partilere oy verdiği halde, ankette referandumda “evet” diyeceğini söyleyen yaklaşık %1’lik kısım da hesaba katıldığında, AK Parti seçmeninin referandumda fire verebileceği görülmektedir.

3- Referandumda “Ne olursa olsun EVET”  diyeceğini söyleyen (Anketin 3. sorusu), yani “evet” deme konusunda kararlı olan kişi sayısı 885’tir. 2. soruda referandumda tercihinin “evet” olacağını söyleyen kişi sayısının 980 olduğu dikkate alındığında, “evet”çilerin %90’ının kararlı olduğu görülmektedir.

Referandumda “Ne olursa olsun HAYIR”  diyeceğini söyleyen (Anketin 3. sorusu), yani “hayır” deme konusunda kararlı olan kişi sayısı 433’tür. 2. soruda referandumda tercihinin “hayır” olacağını söyleyen sayısının 446 olduğu dikkate alındığında, “hayır”cıların %97’sinin kararlı olduğu görülmektedir.

4- 1 Kasım seçimlerinde AK Partiye oy verdiğini söyleyen 1044 kişi var iken, önümüzdeki ilk genel seçimde AK Partiye oy vereceğini söyleyen kişi sayısı; 966’dır (%7 azalma). Bu da AK Parti seçmeninin sadece referandumda değil, (bugünkü halet-i ruhiyeleri devam ederse) ilk genel seçimde de fire verebileceğini göstermektedir.

1 Kasım’da CHP’ye oy verdiğini söyleyen kişi sayısı 165 iken, ilk genel seçimde CHP’ye oy vereceğini söyleyen kişi sayısının 226 olduğu görülmektedir (%37 artış).

1 Kasım’da MHP’ye oy verdiğini söyleyen 134 kişi varken, ilk genel seçimde MHP’ye oy vereceğini söyleyen kişi sayısı ise 79’dur (%41 azalma).

1 Kasım’da HDP’ye oy verdiğini söyleyen kişi sayısı 46 iken, ilk genel seçimde HDP’ye oy vereceğini söyleyen kişi sayısı 41’dir (%11 azalma).

1 Kasım’da Saadet Partisi’ne oy verdiğini söyleyen kişi sayısı 16 iken, ilk genel seçimde Saadet Partisi’ne oy vereceğini söyleyen kişi sayısı 35’dir (%118 artış).

1 Kasım’da diğer partilere oy verdiğini söyleyen kişi sayısı 14 iken, ilk genel seçimde diğer partilere oy vereceğini söyleyen kişi sayısı 47’dir (%235 artış).

1 Kasım’da oy kullanmadığını veya boş oy kullandığını söyleyen kişi sayısı 99 iken, ilk genel seçimde oy kullanmayacağını veya boş oy kullanacağını söyleyen sayısı 124’tür (%25 artış).

İlk genel seçimdeki tercihinin değişmeyeceğini ve kararlı olduğunu söyleyen kişi oranı; %75’tir. Katılımcıların %25’i, ilk genel seçime kadar yaşanabilecek sosyo-ekonomik hadiselere göre oy tercihlerinin değişebileceğini ifade etmekte.

5- Katılımcıların %32’si 2017 yılı içinde bir erken seçimin kesinlikle olmaması gerektiğini, %24’ü ise bir erken seçim olmamasının daha iyi olacağını ifade etmekte. Toplamda katılımcıların %56’sı, 2017 yılında bir erken seçime karşı olduğunu ifade etmekte.

2017 yılı içinde kesinlikle bir erken seçim olması gerektiğini ve seçime ihtiyaç olduğunu söyleyenlerin oranı %21,48, bir erken seçimin iyi olacağını söyleyenlerin oranı ise %12,91’dir. Katılımcıların %9,62’si ise bir erken seçim olsa da, olmasa da ilgilenmediklerini ifade etmektedir.

ANKET SONUÇLARI

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar (1)

  1. […] (Anket sonuçları için tıklayınız) […]

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: