Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM BAŞKAN YRD. CESURHAN TAŞ, MİLLİ DÜŞÜNCE MERKEZİ’NDE KONFERANS VERDİ

SASAM Başkan Yardımcısı Cesurhan TAŞ, Milli Düşünce Merkezi (MDM) tarafından düzenlenen “Kalkınma Ajansları ve Eyalet Sistemi” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

SASAM’ın tanıtımı ile başlayan konferansta SASAM Başkan Yardımcısı Sayın TAŞ, kalkınma ve ilgili kavramları açıkladıktan sonra, kalkınma için kurumsal yapılanma ihtiyacından hareketle 2006 yılında kurulan kalkınma ajanslarının yasal durumunu, kurumsal yapılarını, işleyişlerini ve ürettikleri hizmetleri bir stratejist bakış açısıyla değerlendirdi.

Karşıt ya da yandaş konumuna girmeksizin, tarihsel gelişim süreciyle birlikte kalkınma ajanslarının olumlu ve olumsuz yanlarını bütün çıplaklığı ile ortaya koyarak, bu ajanslarının eyalet sistemine altyapı oluşturup oluşturamayacağını nesnel bir şekilde irdeledi. Yöneltilen soruların cevaplanmasıyla konferans sona erdi.

Eski Devlet Bakanı Sayın Sadi SOMUNCUOĞLU ve arkadaşları tarafından kurulan Milli Düşünce Merkezi (MDM); Türk Milleti’nin kalkınmasına, huzuruna, refahına, birlik ve bütünlüğüne hizmet amacıyla 2008 yılı Ağustos ayında kurulmuştur. MDM bünyesinde Müfit ÖNER, Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU, Veli KILIÇ, Bekir Gürkan ÖZGÜN, Prof. Dr. Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. İskender ÖKSÜZ, Yağmur TUNALI, Birim AKOĞLU, Hanifi YEŞİLOĞLU, Hakan PAKSOY gibi çok sayıda değerli bilim ve düşünce adamı, uzman, eski bakan ve milletvekili bulunmaktadır.

Güçlü Türkiye’nin Düşünce Kuruluşu sloganıyla yola çıkan Merkezimiz, “Güçlü Türkiye” hedefine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam edecek.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: