Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM, İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSINDA PANEL DÜZENLEDİ

İstanbul Güvenlik Konferansı’nın ikincisi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 02-04 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek bir katılım ile gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı’nda,  “Değişen Devlet Doğası” temelinde ulusal ve uluslararası güvenlik konuları ile küresel yönetişim mekanizma ve kurumları tartışıldı.

Merkezimiz bünyesinde kurulan Radikalleşme Çalışmaları Merkezi (RAMER) de, İstanbul Güvenlik Konferansı’nda “İslam Dinini İstismar Eden Terör Örgütleri ve Bu Örgütlerle Mücadele Yöntemleri” başlıklı bir panel düzenledi. SASAM Başkan Yardımcısı Cesurhan TAŞ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; SASAM Başkanı Süleyman ERDEM, SASAM İstanbul Temsilcisi Dr. Emin SERT ve SASAM İzmir Temsilcisi Ömür KIZIL; güncel gelişmeler bağlamında İslam Dinini istismar eden terör örgütlerinin İslam coğrafyasında açmış oldukları tahrifat, radikalleşme teorisi ve türleri, terör örgütlerinin propagandada kullandıkları dini referans noktaları (ayet ve hadisler), DAEŞ ve Taliban oluşumları bağlamında terör örgütlerinin eğitim yapılanmaları, amaçları ve faaliyetleri konularında geniş perspektifli bir yaklaşımla sunumlar gerçekleştirdiler.

Radikalleşme teorisi bağlamında, bu örgütlerin ne şekilde eleman kazandığı ve kazandıkları elemanları ne şekilde endoktrine ettiği SASAM Başkanı Süleyman ERDEM tarafından “İslam Dinini İstismar Eden Terör Örgütleri Bağlamında Radikalleşme ve Radikalleşme ile Mücadele” başlıklı sunumda ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Dr. Emin SERT ise özellikle bu örgütlerin referans aldığı kaynaklar ve bunların kullanımı bağlamında “Din İstismarı ve Terör; Neden Aynı Delikten Isırılıyoruz?” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Endoktrinasyon ve Yeniden Sosyalleşme Bağlamında Terör ve Eğitim İlişkisi” başlıklı sunumunda ise Ömür KIZIL; Taliban hareketinin ortaya çıkışı bağlamında eğitim teşkilatları ve terör arasındaki ilişkiye değinerek; DAEŞ örneklemi üzerinden bu örgütlerin eğitim teşkilatlanması ve faaliyetlerine dikkat çekti. Sayın KIZIL ayrıca 20. yüzyılda gerçekleşen bilimsel paradigma değişikliklerinin eğitim hedefleri ve süreçleri üzerindeki yansımalarının terörle mücadele hususunda sağlayabileceği imkan ve avantajlar dahilinde, eğitimin önleyici işlevi ve yeniden sosyalleşme bağlamında bu örgütlerle mücadelede arz ettiği önem üzerinde durdu.

Katılımcıların ilgi ve sorularıyla iştirak ettikleri panel, Panelin moderatörlüğünü yürüten SASAM Başkan Yardımcısı Cesurhan TAŞ’ın genel değerlendirmesi ile son buldu.

PANELDEN KARELERsasam-igk-panel-1 sasam-igk-panel-7sasam-igk-panel-3sasam-igk-panel-5sasam-igk-panel-4sasam-igk-panel-6sasam-igk-panel-2

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: