Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM İSTANBUL ŞUBESİ İÇİN GÖNÜLLÜ BAŞVURULARI ALINMAKTADIR

SASAM, İstanbul’da oluşturulması planlanan Şube için gönüllü başvuruları kabul etmektedir. Gönüllü adaylar ile Kasım ayının ilk haftasında İstanbul’da bir toplantı yapılması planlanmaktadır.

SASAM İstanbul Şubesine gönüllü olarak destek vermek isteyen ilgililerin, bu linkten ulaşılabilen formu doldurarak bilgi@sahipkiran.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Müracaatların sayısına göre toplantı yeri ve tarihi belirlenecek ve müracaat sahiplerine bildirimde bulunulacaktır.

SASAM Yurtiçi şubelerinin misyonları, şu şekilde belirlenmiştir:

1- Stratejik Araştırma: Şubenin bulunduğu ilde bulunan entelektüelleri ve işadamlarını bir araya getirmek, ilin sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek, bu önerileri ilin yetkili makamlarına ve siyasilere iletmek,

2- Networking: Şubenin bulunduğu ilde, SASAM’ın kuruluş amaçlarını ve ideallerini benimseyen  entelektüelleri, işadamlarını ve gönüllüleri bir araya getirmek, bu kişilerin Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde aynı idealleri taşıyan kişilerle irtibatını sağlamak,

3- Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler: Şubenin bulunduğu ilde, halka açık bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve böylece çeşitli konularda kamuoyunun aydınlatılması ve bilinçlendirilmesine katkı sunmak.

4- Staj: Şubenin bulunduğu ilde eğitim gören üniversite öğrencilerine staj imkânı sunmak, onların kişisel ve akademik gelişimlerine destek olmak,

5- Öğrenciler için Networking: Şubenin bulunduğu ilde eğitim gören üniversite öğrencilerinin Ankara’daki resmi ve sivil kurumlarla iletişimlerini sağlamak, kariyer planlamalarında yardımcı olmak ve geleceğe bilinçli olarak hazırlanmalarına yardımcı olmak.

SASAM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş Ankara merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Kamu kurumlarında, üniversitelerde veya özel sektörde görev yapan; akademik birikimleri ve profesyonel tecrübelerini ülkemiz ve milletimiz için faydaya dönüştürmek amacıyla bir araya gelen gönüllü ve idealist uzman ve üyelerle faaliyet gösteren Merkezimiz;

a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inançtan insanı bir araya getirmek,

b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak,

c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak,

ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek,

amacıyla kurulmuştur.

Dördüncü yılını geride bırakan SASAM, bugüne kadar kuruluş amacına yönelik çok sayıda faaliyet gerçekleştirmiştir. 8 gönüllü uzman ile başlayan süreç, bugün Türkiye’nin çeşitli illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerden aynı idealleri paylaşan 100’e yakın uzman ve üniversite öğrencisi gencin katılımıyla, başlangıçtaki azimle devam etmektedir. SASAM’ın SASAM UK ismiyle İngiltere’de resmi bir şubesi, ABD, Fransa ve Hollanda’da temsilcilikleri bulunmaktadır.

Merkezimizde iki haftada bir geleneksel olarak söyleşi, çalıştay, konferans ve panel gibi etkinlikler gerçekleştirilmekte ve bu etkinliklere ilişkin bilgi notları, web sitemizden paylaşılarak kamuoyunun istifadesine sunulmaktadır.

Merkezimiz ayrıca, re’sen veya talep edilmesi durumunda çeşitli araştırmalar gerçekleştirmekte ve bu araştırmaları raporlamaktadır. Bağımsız ve tarafsızlığını korumak için hiçbir siyasi ve ideolojik yapıdan destek almayan Merkezimiz, üye aidatları ve bağışlar dışındaki finansman ihtiyacını, SASAM Danışmanlık Hizmetleri altında farklı kurum ve kişilerden gelen taleplere yönelik danışmanlık hizmeti vererek temin etmektedir.

Merkezimizin en önemli faaliyetleri, geleceğimizin teminatı gençlere yönelik gerçekleşmektedir. Uzmanlarımızın rehberliğinde gençlerin hayata daha bilinçli hazırlanmaları, kendilerini daha iyi yetiştirmeleri ve hem ülkemize, hem de topluma faydalı birer birey olarak yetişebilmelerini amaçlayan bu faaliyetler, Sahipkıran AKADEMİ adıyla kurumsal bir yapıya bürünmüştür.

Merkezimiz ayrıca, bugüne kadar biri İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, diğeri de Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun desteği ile gençlere yönelik iki büyük çaplı proje gerçekleştirmiştir.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle gerçekleşen projemiz; “Üniversite Öğrencilerinin Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı” başlığıyla ve 25 üniversite öğrencisinin katılımıyla, 2015 yılı Nisan ayında Çözüm Sürecini yerinde gözlemlemek ve karar alıcılara politika önerileri sunmak üzere Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa illerine 10 gün süren bir çalışma gezisini içermektedir.

Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun desteğiyle gerçekleşen projemiz ise; “Gençler Başkanlık Sistemini Tanıyor” başlığıyla ve toplam 15 üniversite öğrencisinin katılımıyla, 2016 Mayıs ayında ABD ve Meksika’ya sırasıyla 10 gün ve 8 gün süren birer çalışma ziyaretini kapsamaktadır.

Her iki proje sonrası Merkezimiz tarafından hazırlanan kurumsal raporlar ile projelere katılan üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan bireysel raporlar; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve ilgili diğer kamu kurumları ile paylaşılmış ve web sitemizden takipçilerimizin istifadesine sunulmuştur.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar (3)

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: