Twitter Facebook Linkedin Youtube

TÜRKMENİSTAN’DA AKSAKALLILAR KURULTAYI TOPLANDI

Türk tarihinde önemli yer tutan ‘Aksakallılar Kurultayı’ geleneği, Türkmenistan’da yaşatılıyor. ‘Yaşulular Maslahatı’ olarak yılda bir kez toplanan kurultay, bu yıl Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Ruhiyet Sarayı’nda gerçekleştirildi. Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhammedov’un başkanlığını yaptığı toplantıya, hükümet üyeleri, milletvekilleri, büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş davet edildi.

Ana gündemi, Anayasa değişikliği olan Kurultay’da, Anayasanın yeni halini onaylayan kanun kabul edildi. Kabul edilen Anayasa değişikliği yasa tasarısı sonucunda; ülkedeki anayasal kurum ve kuruluşlar ile siyasal sistemin daha işlevsel ve gelişmiş hale gelmesi ve devlet ile toplumun aşama-aşama demokratikleşmesi hedeflenmekte. Yeni yapılan düzenlemeler, özellikle siyasi çoğulculuğun ve çok partili siyasal yaşamın mantıksal açıdan devamı niteliğinde görülüyor.

Anayasada değişiklik yapan yasa tasarısı, Aksakallılar Kurultayında kabul edilmeden önce ülkenin siyasi partilerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve meslek örgütlerinde kapsamlı olarak tartışıldı. Vatandaşlardan gelen teklifler ve istekler de göz önünde bulunduruldu.

Anayasa değişikliği yasa tasarısı ile getirilen düzenlemelerden birisi de; Türkmenistan tarihinde ilk defa insan hakları konusunda tam yetkili Temsilcilik makamının oluşturulması oldu. Böylece insan hakları konusunda yeni bir kurumsal yapı ihdas edildi.

Kurultayın açılışında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhammedov bir konuşma yaptı. Berdimuhammedov, konuşmasında Türkmenistan’ın bağımsızlığına kavuştuktan sonra geçen 25 yıldaki siyasal, sosyal, ekonomik ve insani yardım alanlarında ülkenin başarılarının ve geldiği seviyenin geniş bir resmini sundu ve ülkenin ve toplumun mevcut durumunu değerlendirdi.

Sosyo-ekonomik alanda kazanılan başarılara dikkat çeken Berdimuhammedov, özellikle son 25 yıllık dönemde 144 milyar dolara ulaşan yatırımla ülkede 544 büyük sınai ve sınai olmayan tesisin inşa edildiğini kaydetti ve “1995 yılı verileriyle karşılaştırıldığında Türkmenistan’ın dış ticaret hacmi 8 kat arttı. Türkmenistan, iki adet büyük ölçekli enerji projesini; Türkmenistan-Çin doğalgaz boru hattı ve Türkmenistan-İran doğalgaz boru hattını hayata geçirdi. Aralık 2015’te Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattı inşaatı da başlatıldı.” dedi.

Berdimuhamedov ayrıca, 2007 yılından beri ülkede milli ekonomi, finans ve bankacılık sistemlerinde temel reformların yapıldığını kaydetti. Böylece, bugün Türkmenistan’ın ağırlıklı olarak tarım ülkesi olmaktan çıkarak bir endüstriyel güç haline geldiğini, planlı ve sistemli bir şekilde gelişmiş sanayi devletine dönüşmek için ulusal düzeyde bir devlet stratejisinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Devletin özel sektörü; sanayi, tarım, inşaat ve hizmetler alanları ile diğer alanlarda teşvik ederek geliştirdiğini söyleyen Berdimuhammedov, bugüne kadar gayri safi yurtiçi hâsıla içinde özel sektörün payının % 68’e ulaştığını (yakıt ve enerji sektörü hariç), devlet dışı işletmelerin toplam sayısnın iseı 25.000’e çıktığını sözlerine ekledi.

Sahipkıran HABER

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: