Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM BÜNYESİNDE “RADİKALLEŞME ÇALIŞMALARI MERKEZİ (RAMER)” KURULDU

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) bünyesinde Radikalleşme Çalışmaları Merkezi (RAMER) kurulmuştur. RAMER, çalışmalarını SASAM Başkanı Süleyman ERDEM koordinatörlüğünde yürütecektir. ERDEM’in radikalleşme üzerine “Cihatçılar; El Kaide ve IŞİD’e katılanların Hikâyesi” isimli yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

RAMER’in amacı;

– SASAM’ın web sitesi üzerinden radikalleşme konusunda yapılan çalışmaların derleneceği bir platform oluşturmak,

– Radikalleşme çalışmaları yapan akademisyen ve uzmanlar arasında bir haberleşme ağı oluşturmak,

– Radikalleşme alanında çalışmalar yürüten kamu kurumları ile üniversite ve STK’lara destek vermek,

– Başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki muadil kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek,

– Yeterli altyapıya ulaştıktan sonra radikalleşmeye karşı bireylere ve ailelere profesyonel danışmanlık/destek vermek,

– Nihai olarak da bu çalışmalar kanalıyla terörle mücadele çalışmalarına katkı sunmak

olarak belirlenmiştir.

RAMER’in çalışmalarına (gönüllü olarak) katkı vermek, bu alanda yaptığı çalışmaları yayınlatmak, oluşturulacak haberleşme ağına katılmak veya danışmanlık talep eden vatandaşlarımıza yardımcı olmak isteyen uzmanlar, bilgi@sahipkiran.org adresinden Merkez ile iletişime geçebilirler.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: