Twitter Facebook Linkedin Youtube

SÖYLEŞİYE DAVET: “YENİ YASAMA DÖNEMİ VE YENİ ANAYASA ARAYIŞLARI”

Merkezimizce düzenlenen okuyucularımıza açık etkinliklerin 32.si, Doç. Dr. Şeref İBA’nın katılımıyla “Yeni Yasama Dönemi ve Yeni Anayasa Arayışları” konulu bir söyleşi şeklinde gerçekleşecektir.

SASAM Hukuk Masasının düzenlediği söyleşiye, tüm okuyucularımız davetidir.

Yer : Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi -SASAM, Mithatpaşa Caddesi 54/6 Kızılay ANKARA

Tarih : 24 Kasım 2015 Salı

Saat : 18:30 – 20:00

Şeref İBA: 1969 yılında Düziçi ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Düziçi`nde tamamladı. 1991 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi`nden mezun oldu. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde Mali Denetim Yetkileri Açısından Avrupa Parlamentosu ve TBMM başlıklı tezle yüksek lisans derecesi aldı. 1991 yılında TBMM Başkanlığınca açılan Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü`nde göreve başladı.

Şeref İba’nın, TBMM Genel Sekreteri Rauf Bozkurt ile birlikte hazırladıkları “100 Soruda Parlamento (Türk Parlamento Tarihine Giriş)” adlı kitabı kısa sürede iki baskı yaptı ve bu alanda kaynak kitap haline geldi. İba’nın ayrıca,TBMM’de göreve başlamak amacıyla hazırladığı “Parlamenter Denetim Yolları, Etkinliği ve Susurluk Örneği” ile doktora tezi olan “Türkiye’de Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı” çalışmaları kitap olarak yayımlandı.

Parlamento çalışmalarına ilişkin çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş ya da bilimsel dergilerde yayımlanmış tebliğleri bulunan Şeref İba, Yasama Derneği’nin kuruluşunda da önemli görevler üstlendi. TBMM’de bürokratik görevine devam eden İba, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dersler vermektedir.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: