Twitter Facebook Linkedin Youtube

PORTEKİZCE KURSU KAYITLARIMIZ BAŞLADI

Dünya üzerinde yaklaşık 250 milyon insanın konuştuğu bir dil olan Portekizce son dönemlerde ülkemizde önemi gittikçe artan bir profil çizmektedir. Dünya üzerinde en çok konuşulan 6. Dil olma özelliğine sahip Portekizce, bu yönüyle global dünyanın kayda değer bir parçası haline gelmiştir. Nitekim Portekiz’de yaklaşık 20 milyon insan ve Güney Amerika nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan Brezilya’da yaklaşık 200 milyon insan bu dili konuşmaktadır.Öte yandan, Portekiz, Brezilya, Mozambik, Angola, Gine-Bissau, Capo Verde, Sao Tome , Principe,Macau, Ekvator Ginesi ve Doğu Timor ülkelerinin resmi dilleri Portekizcedir.

Son dönemlerde, İkili ilişkilerimizin, dış ticaretimizin, sosyal ve kültürel etkileşimlerimizin ve turizm potansiyelimizin gittikçe arttığı ve büyük bir önem arz ettiği genel itibariyle Latin Amerika ülkeleri özel anlamda Brezilya, dünya politikasında yükselen güçler arasında yerini almakta ve kaydettiği kalkınma ile bu konumu sağlamlaştırmaktadır.

Böylesine öneme haiz bir dile hâkim olarak ülkemizde yaygın olmayan ve istisnai bir konumda olma özelliğini taşıyan Portekizce ile bir fark yaratmak istemez misiniz? Dünya üzerinde yaklaşık 250 milyon insanın konuştuğu dilden belirli bir ölçüde anlayıp onlarla iletişime geçmeyi düşünmez misiniz?

Erasmus Değişim Programı, yüksek lisans, doktora ya da eğitimsel faaliyetler kapsamında Portekiz veya Brezilya’ya gidecek arkadaşlar, belirli bir Portekizce seviyesiyle bu ülkelere gidip dile hâkim olan bir birikimle dönmeyi hedeflemez misiniz?

Portekizceyle (yaklaşık 250 milyon insan) büyük ölçüde benzerlik gösteren ve kardeş dil olarak görülebilecek İspanyolca (yaklaşık 500 milyon insan) ile düşünüldüğünde 750 milyon insanın ne düşündüğünden, neyi nasıl algıladığından haberdar olmak istemez misiniz?

Ülkemizden İspanya ve Portekiz’e gidecek öğrenci, akademisyen ve kamu görevlileri olarak, belirli bir düzeyde Portekizce ile bu sürece girmek, gerek derslere gerekse günlük yaşama daha kolay uyum sağlamak istemez misiniz?
Cevabınız ‘’Sim!’’ (Portekizce ‘’Evet’’ anlamında) ise sizi Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezimizde vereceğimiz Portekizce Dil Kursuna davet ediyor ve ‘’Vamos!’’ (Portekizce ‘’Haydi’’ anlamında) diyoruz.

Bu bağlamda, haftada 10 ders saati toplamda 50 saat olmak üzere Temel Portekizce Dil Kursumuz açılacaktır. Portekizce Dil Kursu kapsamında gramer, konuşma, okuma ve yazma öğrenimi ve pratikleri yapılacaktır. Sizlerden gelecek taleplere göre şekillendireceğimiz kursumuz, hafta içi akşam ya da hafta sonu şeklinde düzenlenecektir. Kursumuz, Ağustos ayının ilk haftası itibariyle başlayıp Eylül ayının ikinci haftasında sona erecektir. Temel Portekizce Dil Kursumuzda Portekizce dilinin gramerine değinilecek, her dersin sonunda işlenen konulara yönelik görsel video sunulup pratik yapılacak ve nihai aşamada katılımcıların günlük dilde rahatlıkla konuşup kendini ifade edebileceği Temel Portekizce Seviyesine gelmeleri sağlanacaktır.

Toplamda 50 saat (1,5 ay) sürecek kurs ücreti, 550 TL (öğrenciler için 450 TL) olarak belirlenmiştir. Kurs materyalleri, Merkezimiz tarafından temin edilecektir. Portekizce Dil Kursuna ilişkin detaylı bilgiyi sasamportekizce@hotmail.com veya bilgi@sahipkiran.org adresinden alabilir, başvuru formunu (form için tıklayınız) doldurup bilgi@sahipkiran.org veya sasamportekizce@hotmail.com adresine göndererek kursa müracaat edebilirsiniz.

Rıza SUNGUR Hakkında

Rıza SUNGUR: (Ankara) 1990 Tarsus doğumludur. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde yüksek lisans çalışmaları yürütmektedir. İngilizce, Portekizce ve İspanyolca dillerine hâkimdir. Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Latin Amerika Çalışmaları alanında araştırma ve çalışmalarda bulunmaktadır.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: