Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM GÜNEYDOĞU İLLERİ ÇALIŞMA VE GEZİ PROGRAMI ÖĞRENCİ RAPORLARI

Merkezimizce farklı üniversitelerden 25 öğrencinin katılımıyla, 6 Güneydoğu iline düzenlenen ve 10 gün süren “Güneydoğu İlleri Çalışma ve Gezi Programı” sonucunda, programa katılan öğrencilerden diliyenlerin hazırladıkları raporlara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Öğrenci Raporları, tamamen öğrencilerin kendi izlenimleri ve görüşlerinden oluşmakta olup, SASAM’ın kurumsal görüşlerini yansıtmamaktadır. Rapor sunmak isteyen öğrenciler, 15 Mayıs’a kadar raporlarını teslim edecekler ve teslim edilen raporlar, bu sayfadan okuyucularımızın istifadesine sunulacaktır. Öğrencilerin hazırladıkları raporlar, SASAM’ın kurumsal raporu ekinde ayrıca ilgili makamlara sunulacaktır. (SASAM Kurumsal Raporu için tıklayınız)

1- Şahin KESKİN – Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

2- Merve ŞİPAL – Balıkesir Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

3- Efran ÇERAĞ – Anadolu Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

4- Muhammet Ali DOĞAN – Gazi Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

5- Özgür YILDIRIM – Gazi Üniversitesi Yükseklisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

6- Mehmet DOĞUOĞLU – Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

7- Ümit DOĞAN – Malatya İnönü Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

8- Meysun KILIÇ – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

9- Tuba YALÇINKAYA – Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

10- Zeynep Nida ÇALIŞKAN – Konya Selçuk Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

11- Esra SOLMAZ  – Yalova Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

12- Ufuk ÇİÇEK – İstanbul Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

13- İkram Basut – Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

14- Emrah ALACA – ODTÜ Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

15- Muhammed Ali AKAT – Mersin Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

16- Ömer YILMAZ – Uludağ Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

17- Emre AYDIN – Gazi Üniversitesi Lisans Öğrencisi (Öğrencinin hazırladığı rapor için tıklayınız)

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: