Twitter Facebook Linkedin Youtube

“STRATEJİK BAKIŞ AÇISIYLA İNSANÎ VE SOSYAL GELİŞİM” KONULU SÖYLEŞİMİZ GERÇEKLEŞTİ

Merkezimizce düzenlenen eğitim ve söyleşi programlarının 16.sı; SASAM İstanbul Temsilcisi ve İnsanî-Sosyal Gelişim Uzmanı Dr.Emin SERT’in “Stratejik Bakış Açısıyla İnsanî ve Sosyal Gelişim” konulu sunumuyla gerçekleşti.

İstanbul Temsilcimiz Dr.Emin SERT’e doyurucu sunumu için teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Söyleşiden Bazı Notlar:

– İnsani ve Sosyal Gelişim, insan ve toplum gelişimiyle ilgili disiplinler arası (Sosyal Psikoloji, Din Eğitimi, Psikoloji) çalışmayla üretilen doğru bilginin hayata taşınmasıyla ilgilenir.

– Dünyada dine ve maneviyata ciddi bir yöneliş var ama dini ve manevi hayatın hakkıyla yaşandığı ve insanlara örnek olabilecek bir toplum veya ülke malesef yok.

– İnsan, maddî ve manevi iki yönden müteşekkildir. Sadece bedene odaklı yaklaşımlar, doğru çözümleme yapamazlar. Manevi ve ruhî değerler, asıl kimliği şekillendirir.

– Bilgi güçtür, kullanabilene…

– Her bir insan bir alemdir, keşfedebilene…

– Fert olarak, her birimizin bir varlık sebebi var. Toplum içinde yerine getirmemiz gereken bir fonksiyon ve kainatta doldurmamız gereken bir boşluk var. Varlık sebebimiz ile buluşabilmek, hepimizin gayesi olmalı.

– Hedefe ulaşabilmek için ısrarcı ve kararlı (istimrar) olmak lazımdır. Hedefin (istikamet) doğru seçimi ise en önemli husustur.

– Aşırı uzmanlaşma (ihtisas), bütün-parça ilişkisini kaçırmayı beraberinde getirir ve çoğunlukla problemlere çözüm üretmez.

– Farklılık, kıvamını tutturabildiğiniz takdirde bir kaos veya olumsuzluk yerine, bir zenginlik haline gelir. Tıpkı kıvamını tutturabildiğinizde aşurenin en iyi tatlı olması gibi…

– En değerli şey, ihtiyaç duyulan şeydir.

– Türkiye, mihver ülke olabilmeli ve üçüncü bin yılın medeniyetini kurabilmeli. Türkiye’nin bu potansiyeli var. Bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için hepimizin üzerine düşen görevler var.

Sunumun tamamına buradan ulaşılabilir.

Söyleşiden Kareler:

20150509_141430

20150509_133941

20150509_134007

20150509_134101

20150509_172635

20150509_172220

20150509_172252

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: