Twitter Facebook Linkedin Youtube

SÖYLEŞİYE DAVET: “İSLAM KALKINMA BANKASI TECRÜBELERİ”

Rasim BOZBU?A

Rasim BOZBU?A

Merkezimizce düzenlenen e?itim ve söyle?i programlar?n?n 14.sü; 14 Nisan Sal? ak?am? saat 18:30’da SASAM Etnik ve Dini Yap?lar Masas? Koordinatörü Rasim BOZBU?A’n?n “?slam Kalk?nma Bankas? Tecrübeleri” konulu sunumuyla gerçekle?ecektir.

?slam Kalk?nma Bankas?’nda geçici süreli olarak bir y?l görev yapan ve bu görevinden yeni dönen Say?n BOZBU?A, Gazi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alan?nda doktora çal??malar?n? yürütmektedir.

Söyle?iye, tüm okuyucular?m?z ve takipçilerimiz davetlidir.

Yer     : Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi -SASAM, Mithatpa?a Caddesi 54/6 K?z?lay ANKARA

Tarih : 14 Nisan 2015 Sal?

Saat : 18:30

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: