Twitter Facebook Linkedin Youtube

SÖYLEŞİYE DAVET: “BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİ, KONUMSAL BİLGİNİN ÖNEMİ VE DİJİTAL HARİTALAMA”

ahmet dabanli

Ahmet DABANLI

Merkezimizce düzenlenen e?itim ve söyle?i programlar?n?n onuncusu; Google Maps için Türkiye haritalar?n? üreten ve ülkemizin önde gelen bili?im firmalar?ndan olan Ba?arsoft’un kurucu orta?? Say?n Ahmet DABANLI’n?n “Bilgi Teknolojilerinin Gelece?i, Konumsal Bilginin Önemi ve Dijital Haritalama” konulu sunumuyla gerçekle?ecektir. (Ba?arsoft hakk?nda detayl? bilgiye; http://www.basarsoft.com.tr/firma-profili/ linkinden ula??labilir)

Söyle?iye, tüm okuyucular?m?z ve takipçilerimiz davetlidir.

Yer : Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi -SASAM, Mithatpa?a Caddesi 54/6 K?z?lay ANKARA

Tarih : 17 ?ubat 2015 Sal?

Saat : 18:45

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: